Nonna verbindt ouderenzorg in regio Nijmegen

Om nu en in de toekomst integrale, mensgerichte zorg van betekenis te kunnen (blijven) bieden, werken 14 organisaties in verpleging en verzorging in de regio Nijmegen samen in Nonna. Ook De Waalboog doet hier actief aan mee. De grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan vragen om echt partnerschap en daadwerkelijke netwerksamenwerking. Met een gezamenlijke missie, met gedrevenheid en met één agenda. Samenleving en zorg veranderen. Wij maken de zorg voor ouderen duurzaam en toegankelijk. Zo willen we inspelen op: wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst nodig?

Nonna Beeldmerk RGB Rood

In de zorgregio Nijmegen leren we door samen te doen. We behouden alles wat werkt, maar durven ook los te laten wat minder goed werkt. We initiëren en implementeren nieuwe werkwijzen en samenwerkingen. Met het besef dat nieuwe oplossingen voor de komende jaren vooral buiten de muren van de traditionele verpleeghuizen liggen. Met proeftuinen en projecten kijken we voorbij de grenzen van onze organisatie(s). Naast mensgerichtheid zijn toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg leidend. In gezamenlijkheid en in verbinding met andere (zorg)netwerken in de regio. Dat is Nonna.

Goed wonen: wonen met zorg voor ouderen vormgeven
We ontwikkelen nieuwe duurzame woonconcepten met zorg, zodat langer thuis wonen veilig en comfortabel is. We dragen bij aan een nieuwe sociale infrastructuur in vitale en diverse wijken. Samen met onder meer bewoners, wooncoöperaties en welzijnsorganisaties. We werken op wijk-, organisatie- en regioniveau en doen wat daar nodig is. Zo realiseren we proeftuinen en projecten voor cliënten met andere financiering (als VPT/MPT), community-care, domeinoverstijgend werken en informatiserings-oplossingen. En steeds zorgen we voor maximaal leren, zodat alle organisaties in de regio de geleerde lessen ook in hun eigen situatie en eigen wijken kunnen toepassen.

Fijn werken: fijn werken en regionaal werkgeverschap realiseren
We zien de regio Nijmegen als één arbeidsmarkt: regionaal en aantrekkelijk werkgeverschap, met onze medewerkers op één. Samen werken we aan de uitdagende vraagstukken van voldoende capaciteit in onze sector, zowel in kwantiteit als kwaliteit, zowel intra- als extramuraal. Dit alles in samenspel met de informele (mantel)zorg, met andere domeinen en met bewoners en hun dierbaren.

Slim samenwerken: regionale (kennis en zorg)infrastructuur
We willen dé regionale infrastructuur van kennis en zorg realiseren van, voor en door partners en financiers in de regio Nijmegen. Waar wenselijk centraliseren we regionale functies voor de Nonna-partners. We zijn collegiaal en werken domein-overstijgend, met minder overhead en bureaucratie. Wat we samen efficiënter kunnen doen, doen we samen. Bestuur, communicatie, IT-structuren en financiering zijn ondersteunend aan deze doelen en aan de nieuwe manieren van samenwerken.

Meer weten?
Ga naar: Netwerk Nonna – regio Nijmegen

 

Accepteer de Marketing en Statistieken cookies om bijbehorende video te kunnen bekijken of ga rechtstreeks naar het platform van deze derde partij https://www.youtube.com/embed/G3FurH2yWOo?feature=oembed.

Bouwen kost tijd, maar wat gaat het na jaren van voorbereiding snel! In 2022 realiseerden we al drie nieuwe gebouwen af: Wingerd, Magnolia en (kantoor) Arcade. Dit jaar staan er opnieuw drie gebouwen voor oplevering op de rol en in 2024 volgt een vierde. Eerst Hazelaar en Esdoorn op het terrein van Joachim en Anna. Daarna de wijklocatie aan de St. Agnetenweg in Lindenholt. En nummer 4 is Living Inn. Daar wordt in Lent aan gebouwd, maar het zal ‘pas’ in 2024 in gebruik genomen worden.

In de bouwkrant lees je alles over de aankomende nieuwe gebouwen, maar ook over de woonontwikkelingen bij De Honinghoeve, Nijevelt en het St. Jozefklooster.
Medewerkers, vrijwilligers en eerste contactpersonen ontvangen de bouwkrant thuis en bewoners kunnen hem op hun locatie lezen.

 

Bekijk hier de bouwkrant.
Klik op onderstaande afbeelding om de krant te openen in pdf. 

Living-Inn biedt een nieuw woonconcept waar senioren en starters samen wonen in één gebouw en naar elkaar omkijken. Met aandacht voor elkaar bouwen jong en oud hier aan het goede leven. In dit complex in Nijmegen Noord komen 210 appartementen voor senioren, 70 starterwoningen en 78 zorgappartementen die bestemd zijn voor langdurige zorg. In de zorgappartementen komen als eerste de bewoners te wonen van de Orchidee, Meidoorn, Plataan en Klarinet. Naar verwachting kunnen we het gebouw medio 2024 in gebruik nemen.

Care Team Living-Inn
Bij de bekrachtiging van de samenwerking waren op 21 december ook de andere zorgpartners van Living-Inn aanwezig. Naast De Waalboog zijn straks ook in het pand gehuisvest: Huisartspraktijk Bast & Van Damme, Van Huijkelom Fysiotherapie, CompaNanny (kinderopvang) en Ezzy’s (zwembad). Samen vormen zij straks met een afvaardiging van bewoners het CARE Team van Living Inn. Dit team vormt een essentieel onderdeel van de community. Zij coördineren een netwerk van maatjes (vrijwilligers) dat zich inzet voor het welzijn van de bewoners.

Dromen
Tijdens deze bijeenkomst deelden alle zorgpartners hun droom over goed leven en goede zorg.  Zo ziet wethouder Grete Visser in Living Inn de ‘samenleefkracht’, En Waalboog-bestuurder Rita Arts voorziet in de toekomst de ‘Samenredzaamheid, waarbij we anders kijken, anders denken én anders doen’.

Bouwen aan Living-Inn
2022 is het jaar waarin Living-Inn Nijmegen steeds meer vorm kreeg – letterlijk en figuurlijk. Op het bouwterrein wordt al volop gewerkt om volgens plan in 2024 de deuren te kunnen openen. De 78 appartementen zijn verdeeld over 4 verdiepingen. Deze verdelen we onder in kleine woongroepen van zo’n 8 bewoners. Per woongroep is er een gemeenschappelijke huiskamer met open keuken waar we dagelijks vers gaan koken. Ook heeft elke woongroep een gezamenlijk balkon of terras. Met deze kleine groep vormen we met elkaar één huishouden, waarin iedereen elkaar goed kent. Dat is fijn en belangrijk om het leven zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de bewoners.

Meer weten over Living-Inn? Klik dan hier

 

Van links naar rechts: Rita Arts, bestuurder De Waalboog; Desiree Curfs, directeur Living-Inn; Grete Visser, wethouder gemeente Nijmegen

 

Afvaardiging van de zorgteams  van De Waalboog die in Living-Inn komen te werken. ‘Samenredzaamheid; anders kijken, anders denken én anders doen!’

 

Proost, op de toekomst in Living-Inn!

De maakster van deze korte documenteriare is Kyra Ritmeijer. Zij is studente aan de filmacademie van Eindhoven en heeft deze korte docu gemaakt over haar oma en diens zus die bij De Honinghoeve woont. Kyra brengt mooi in beeld hoe zorgzaam beide dames voor elkaar zijn, hoe zij invulling geven aan het dagelijks leven in een woonzorgcentrum en aan het samen zorgen, ook wel de informele zorg. Het is een aanrader om te kijken, zeker in deze tijd van het jaar waarbij velen op zoek zijn naar wat meer nabijheid en we graag in liefde naar elkaar om kijken.

 

Accepteer de Marketing en Statistieken cookies om bijbehorende video te kunnen bekijken of ga rechtstreeks naar het platform van deze derde partij https://www.youtube.com/embed/76Fq-pMStAk?feature=oembed.

 

 

 

 

 

 

Feestelijke start van de bouw
Op de bouwplaats aan de Sint Agnetenweg waren maandagochtend verschillende genodigden aanwezig namens Woonwaarts, De Waalboog, KlokGroep en de gemeente Nijmegen. Onder meer wethouder Noël Vergunst sprak zijn enthousiasme uit over de komst van de woonvoorziening. De voorziening geeft invulling aan de wens van de gemeente Nijmegen om in alle wijken goede ouderenzorg aan te bieden. Als symbolische handeling werd een drager voor de verdiepingsvloer van de woonvoorziening geplaatst.

Van links naar rechts: Esther Lamers (bestuurder Woonwaarts), Rita Arts (bestuurder De Waalboog), Noël Vergunst (wethouder Ruimtelijke Ordening, Gemeente Nijmegen), Niek Gerritsen (directeur Bouw & Ontwikkeling, KlokGroep).

Kleinschalige en persoonlijke zorg
Het woonzorgcentrum biedt in totaal ruimte aan 45 bewoners, verdeeld over 3 woonlagen: 2 etages voor zorg aan bewoners met dementie en 1 etage voor bewoners met een lichamelijke zorgvraag. Elke etage krijgt 15 woningen, verdeeld over 2 kleine woongroepen van 7 of 8 bewoners. Met deze kleine groepen wordt samen één huishouden gevormd, zodat iedereen elkaar kent en goed kan worden aangesloten bij de persoonlijke behoeften van de bewoners.

Groen en besloten wonen
De woonvoorziening ligt in de ‘oksel’ van de Sint Agnetenweg en het Maas-Waalkanaal, ingebed in het groen en met een ruime besloten binnentuin waar bewoners zich vrij kunnen bewegen. De woonvoorziening is ook bedoeld als aanwinst voor de wijk. Zo wordt er een buurkamer ingericht voor activiteiten en ontmoetingen met andere wijkbewoners.

De oplevering van de woonvoorziening staat gepland voor september 2023. Daarna neemt De Waalboog het gebouw in gebruik. Ook buurtbewoners met een zorgvraag kunnen dan een beroep doen op de zorg en faciliteiten van De Waalboog.

Klik hier voor meer informatie over de locatie St. Agnetenweg.

 

Waarom een ondersteuningsgroep?
Een proces van achteruitgang van een dierbaar iemand is een levensgebeurtenis, die veel gevoelens losmaakt, vragen oproept en ingrijpende gevolgen heeft. Je bent zo dichtbij elkaar, maar toch zo ver weg omdat je niet meer zo goed begrijpt wat de ander wil of bedoelt. Behalve gevoelens van verdriet, zijn er ook gevoelens van machteloosheid, niet weten hoe te reageren, hoe te helpen.
Voor buitenstaanders blijkt het vaak moeilijk te begrijpen wat iemand doormaakt die zijn familielid ziet veranderen van een gezond mens in een geestelijk en lichamelijk hulpbehoevende mens, waardoor contact met mensen in een vergelijkbare situatie prettig kan zijn. De groep komt drie avonden bij een, waarbij we verschillende onderwerpen bespreken.

In de ondersteuningsgroep besteden we aandacht aan:

 • Hoe ga je om met iemand die in de war is of problemen veroorzaakt met zijn/haar gedrag.
 • Hoe houd je contact met een naaste met dementie.
 • Het uitwisselen van ervaringen en praktische tips.
 • Hoe kun je als mantelzorger goed voor jezelf zorgen, wat heb je nodig om het vol te houden.
 • Hoe werken de hersenen en wat als het geheugen en andere functies van de hersenen niet meer goed werken.

Deelnemers krijgen daarnaast de ruimte om ook zelf onderwerpen aan te dragen die we met elkaar willen bespreken.
De groep wordt begeleid door Veronique Meekes, maatschappelijk werker en Cami Geenen, psycholoog, beiden verbonden aan De Waalboog.

Data en locatie
We hebben drie bijeenkomsten gepland op:

 • Woensdagavond 26 oktober, 9 november én 23 november van 19.00 – 21.00 uur. 

Het is de bedoeling dat u bij alle drie de data aanwezig bent.
De bijeenkomsten vinden plaats op de locatie Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, Nijmegen.
U kunt zich tussen 18.45 en 19.00 uur melden bij de hoofdingang.

Aanmelden
Om goede gesprekken te kunnen voeren, is de groepsgrootte beperkt. Per bewoner kunt u met twee personen deelnemen aan deze groep. Aanmelden kan tot en met maandag 24 oktober via onderstaande button:

Aanmeldformulier

 

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

 

Veronique Meekes en Cami Geenen

Op de foto: v.l.n.r. Tamara Dennissen, Liesbeth van der Arend, Yolande Wildschut

‘Wij zijn de spreekbuis voor de bewoners’
De huidige Cliëntenraad is nog maar relatief kort actief in de huidige bezetting. ‘Zo’n driekwart jaar bestaat deze Cliëntenraad,’ begint Yolande Wildschut, lid van de CR. ‘We zijn nu met drie leden en een ambtelijk ondersteuner, maar willen graag uitbreiden. Op die manier kunnen we beter de belangen van de bewoners behartigen. Wij zijn bij veel beleidsontwikkelingen betrokken. Wij kijken kritisch mee en kijken of zaken ook anders kunnen. Zijn de cliënten hier echt mee gebaat? Is het persoonsgericht? We geven advies en stemmen in met nieuwe ontwikkelingen. Zo houden we toezicht op belangrijke bewonerszaken. Op die manier zijn wij de spreekbuis voor cliënten en hun naasten.’

Belangen van medewerkers
De Ondernemingsraad behartigt juist de belangen van de medewerkers. Een goed gewortelde groep medewerkers met uiteenlopende achtergronden zet zich hiervoor in. Tamara Dennissen (voorzitter) en Liesbeth van de Arend (secretaris) zitten vandaag aan tafel om uitleg te geven over wat de OR doet, en wat medewerkers daar aan hebben. Liesbeth: ‘Doordat we een brede vertegenwoordiging hebben, weten we goed wat er onder medewerkers speelt en waar knelpunten zijn. Dat helpt ons bij de adviezen die we geven over nieuwe ontwikkelingen.
En zowel als OR en CR zijn we blij dat de Raad van bestuur en het MT veel waarde hecht aan medezeggenschap. Dat zien we ook terug bij beleidsontwikkelingen. Als de juiste mensen aan het begin van een traject al hebben meegedacht is onze rol soms klein. We zijn er in principe niet voor individuele situaties, maar we kijken altijd naar de impact op een bredere groep van bewoners en medewerkers.’

Gedeelde belangen
Veel onderwerpen raken zowel de medewerkers als de cliënten. Yolande: ‘Doordat we ieder vanuit ons eigen perspectief naar ontwikkelingen kijken vullen we elkaar mooi aan. Bij de CR kijken we in eerste instantie vanuit het bewonersbelang naar onderwerpen, maar het medewerkersbelang moet ook goed zijn. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Als medewerkers ergens onvoldoende in meegenomen worden gaat dat uiteindelijk ook ten koste van de zorg voor de bewoners.’
Tamara voegt toe: ‘Er zijn momenteel veel onderwerpen die bewoners én medewerkers raken. Denk aan thema’s als Veiligheid en vrijheid en Informele zorg. Daar zijn zowel de OR als de CR nauw bij betrokken. Soms is er ook wel een spanningsveld tussen ons. Bijvoorbeeld over de inzet van ZZP-ers. Voor de bezetting op de afdeling is het fijn als er extra medewerkers zijn, maar bewoners hebben liever vaste gezichten, en medewerkers die de werkwijze en visie van De Waalboog ook goed kennen en ondersteunen.’

Trots op successen
Yolande: ‘Wij zijn er trots op dat we wat kunnen toevoegen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de toepassing ervan. Zo laten we zien dat we een serieuze gesprekspartner zijn. Dat is bijvoorbeeld geweest bij het traject over informele zorg, maar ook over nieuwbouwzaken (wie mogen er op een kamer van een bewoner komen met een tag), het rookbeleid en bij het project over eten en drinken en het vers koken op de afdelingen. Ons jaarverslag met alle adviezen en instemmingen staat op intranet en de website.’ Ook de OR is nauw bij deze onderwerpen betrokken. Tamara vult aan: ‘Wij zijn er ook trots op dat leerlingen van de Wingerd nu ook een toeslag krijgen. Die waren eerst niet meegenomen in de toeslag voor medewerkers die werken met mensen met zeer ernstig probleemgedrag. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe locaties en hoe we dan met medewerkers omgaan hebben wij een actieve inbreng. Al onze adviezen zijn ook open en transparant terug te lezen op ons intranet.’

In ontwikkeling
‘Bij de CR zijn we nog volop in ontwikkeling’, vervolgt Yolande. ‘We hebben veel ideeën, maar met 4 personen kunnen we nu niet alles waarmaken. Je moet alle stukken goed bijhouden, de landelijke ontwikkelingen volgen en de toekomsteffecten van beleid doorzien. Ook zitten we in verschillende commissies en sluiten we aan bij de bewonersraden op elke locatie. Dat is heel afwisselend en inspirerend, want je zit steeds weer met andere mensen en vanuit een ander perspectief met mensen aan tafel. Graag willen we vaker aansluiten bij familie-avonden en op andere relevante momenten voor contactpersonen en naasten. Zo krijgen we steeds meer feeling met wat er leeft en speelt bij naasten en bewoners, en kunnen we hun belangen nog beter behartigen en zo zorgen dat de medezeggenschap goed is geregeld. En daar gaat het ons om!’

 


Week van de medezeggenschap
Voor het derde jaar op een rij organiseert LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) van 3 tot en met 7 oktober de Week van de Medezeggenschap. Dit is een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg.
Kijk hier voor meer informatie over de Week van de Medezeggenschap 2022 


 

Contact met OR en CR
Wil je meer weten over het werk van de OR of CR? Neem dan per mail contact met hen op. Ben of ken je een naaste die met een brede blik naar beleidsontwikkelingen kan kijken en die wellicht een rol in de Cliëntenraad zou willen vervullen? Dan kan diegene contact opnemen met de CR voor een nadere verkenning.

Contact en communiceren bij dementie

Na een korte inleiding sprak logopediste Mieke Hoedemaekers over contact maken en communiceren bij dementie. Naast informatie over wat dementie doet in de hersenen kregen de aanwezigen ook praktische tips voor als een gesprekje voeren moeizamer wordt.

Samen een huishouden voeren

Vervolgens ging Marian Zweers als coördinator informele zorg in op het samen voeren van een huishouden. We hopen dat naasten zich bij De Waalboog thuis voelen. En dat zij de ruimte voelen om samen de dingen te blijven doen waar zij samen plezier aan beleefden en wat voor hen belangrijk is. Om een rol te vervullen in het ‘huishouden’ van de woning. Om zo het leven samen zo goed mogelijk voort te zetten. Daarin is en blijven naasten onmisbaar. Ui td egesprekken die we hierover gevoerd hebben op deze avond kwam naar voren dat het per afdeling kan wisselen hoe welkom naasten zich voelen om deel te nemen aan het huishouden. Daar zal De Waalboog zich verder voor inzetten.

Vervolg

We willen graag een vervolg geven aan het informeren van mantelzorgers over specifieke onderwerpen en met elkaar daarover in gesprek gaan. We zullen kijken op welke manier we hier een vervolg aan kunnen geven.

Tips voor mantelzorgers
Na de bijeenkomst hebben we onderstaande tips gedeeld met de  aanwezige mantelzorgers:

Op donderdag 15 september organiseren we de thema-avond ‘Samen prettig contact houden bij dementie’. De bijeenkomst vindt plaats op Joachim en Anna (Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen), in de Arcadezaal, van 19.00 – 21.00 uur.

Programma

 • 19.00 – 19.15 uur inloop
 • 19.15 – 20.30 uur inhoudelijk deel
  • Welkom: Rita Arts, bestuurder De Waalboog
  • Communicatie bij dementie, door Mieke Hoedemaekers, logopedist bij De Waalboog
   Wat verandert er in de communicatie wanneer iemand dementie krijgt? Soms wordt het lastiger om op woorden te komen, vast te houden wat je wilde zeggen, en informatie te onthouden en te verwerken. Hierdoor kost het meer moeite om deel te nemen aan gesprekken. Hoe kun je dan toch contact houden met elkaar? Zowel verbaal als non-verbaal.
  • Samen een huishouden voeren, door Marian Zweers, coördinator informele zorg
   Als communiceren steeds moeizamer gaat kunt u met een andere invulling in de nabijheid van uw naaste waardevol en vertrouwd blijven. Door te helpen op de afdeling, deel te nemen aan activiteiten of te helpen bij de maaltijd. Zo blijft u ook in contact en in de nabijheid van uw naaste. Samen bespreken we de mogelijkheden en ruimte voor mantelzorgers om uw rol te (blijven) vervullen in het huishouden van uw naaste en zo betekenisvol te blijven in het leven van uw naaste.
 • 20.30 – 21.00 uur mogelijkheid tot napraten


Aanmelden

Kom gerust samen naar deze bijeenkomst. Deelname is gratis. We vragen u wel zich hiervoor op te geven. Dat kan door een mailtje te sturen naar communicatie@waalboog.nl

 

Wij hopen u graag te mogen ontmoeten.

 

Met vriendelijke groeten,

Organisatie themabijeenkomst voor naasten

De initiatiefnemers van dit symposium, Anne van der Zon en Daniëlle Gommers, specialisten ouderengeneeskunde bij De Waalboog, zijn beiden eens geconfronteerd met een ernstige situatie van acute agressie bij iemand met dementie. Vanuit die ervaring weten zij hoe het voelt om je onzeker te voelen in je handelen. Dit was voor hen de drijfveer om dit symposium te organiseren en zo zorgverleners meer voorbereid te maken op dit soort ingrijpende situaties, zodat zij dan beter weten hoe te handelen.

Onder de indruk
We kijken terug op een zeer geslaagde middag. Deelnemers waren onder de indruk van de persoonlijke verhalen die werden gedeeld, van het werk bij De Wingerd en van de gedegen benadering van cliënten in dergelijke situaties.

Sprekers
Naast Daniëlle en Anne spraken namens De Waalboog ook Cindy van den Emden (GZ-psycholoog), Jean-Pierre van den Borgh (specialist ouderengeneeskunde), Marinda Hoogenberg (verzorgende Wingerd) en Martijn Meijer (verpleegkundige Wingerd). Ook danken wij onze externe sprekers:

 • Lonneke Wouts, ouderenpsychiater Pro Persona,
 • Madelon van Os-Langedijk, AIOS klinische geriatrie,
 • Martina Janssen-van Iperen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Pro Persona
 • Heleen Harbers, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Maas & Waal

Voor het welbevinden van cliënten is het van groots belang dat we de ‘kluit van diens levensboom’ koesteren. Iedere wortel, iedere vruchtbare korrel aarde, zorgt voor het welbevinden van de cliënt en draagt bij aan een zo passend mogelijk vervolg van het leven.

Voor de zeer sociale oud-lerares mevrouw Jansen ziet dat er anders uit dan voor de introverte meneer De Vries, die zoveel plezier haalde uit zijn werk als timmerman. Het gaat om hén, en om al die andere bewoners. Zij bepalen samen hoe dat eruitziet … de bedoeling.


Centrale thema’s

In het strategisch beleidsplan draait het om vier centrale thema’s:

 1. Persoonsgerichte zorg
 2. Passende woonomgeving
 3. Voldoende en deskundig personeel
 4. Zorgtechnologie

Deze hebben we stuk voor stuk uitgediept – in klare taal, en in een prettig leesbaar online magazine, zodat je echt zicht krijgt op de koers én de bedoeling. Bekijk ons online magazine van het nieuwe strategisch beleidsplan via:

www.waalboog.nl/welbevinden

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Rita Arts,
Raad van Bestuur

Onthulling
Voorafgaand aan de onthulling sprak Olaf Senden, algemeen directeur Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, over de ontwikkelingen in het bouwproces tot nu toe en de uitdagingen waar het bouwteam mee te kampen had (van corona tot vorstverlet, en van leveringsproblemen in de wereldwijde bouwsector tot sloopuitdagingen). Bestuurder van De Waalboog Rita Arts sprak vervolgens samen met Ton van der Burgh, bewoner van Bosweg 250 en lid van de bewonersraad van Joachim en Anna, over de samenwerking om tot passende woningen te komen voor bewoners. Ton is in zijn werkzame leven ook actief geweest in de beheer van vastgoed en geeft met zijn inzichten het bouwteam extra input, adviezen en suggesties. Vervolgens mochten Ton en Rita de nieuwe gevelsteen onthullen en daarop een toost uitbrengen.

 

Huidige situatie
Er is sinds het begin van dit jaar al weer veel gebeurd op het terrein van Joachim en Anna. Eind vorig jaar en begin 2022 werden de eerste twee woongebouwen in gebruik genomen voor bewoners van de Magnolia en de Wingerd. Daar genieten de bewoners en medewerkers inmiddels volop van hun fijne nieuwe woon- en werkomgeving. De ruime studio’s, het licht, de rustige kleuren, de fijne huiskamers met eigen keuken waar de medewerkers zelf vers koken, de tuin en de terrassen. Het bevalt allemaal zeer goed. Inmiddels is de tweede bouwfase op volle kracht. Dit voorjaar zijn enkele gebouwen gesloopt om ruimte te maken voor de volgende twee nieuwe gebouwen. De shovels, bulldozers en vrachtwagens met puin hebben inmiddels het terrein verlaten. Daardoor kan Giesbers nu flinke voortgang maken in het opbouwen van de twee nieuwe gebouwen: Hazelaar (gebouw B) en Esdoorn (gebouw C). De funderingen liggen er van beide gebouwen en de eerste ruwe muren zijn geplaatst. Nog even wordt er flink gebuffeld, totdat straks de bouwvak aanbreekt en het terrein en de omgeving voor enkele weken rust hebben.

 

Het bouwteam

Foto’s: Thea van den Heuvel