‘Herinneringen aan de natuur’ stimuleert jong en oud

Herinner jij je nog de verbazing over zwevende paardenbloempluisjes, boontjes leren doppen en de huisjesslak die zijn voelsprieten in kan trekken? De Waalboog stimuleert natuurbelevingen bij ouderen met behulp van een prachtige kunstvorm van Janske Hombergen. Want juist die natuurbelevingen verbindt mensen met elkaar. Ze brengen herinneringen uit iemands jeugd naar boven, uit tijden van weleer die in een laatste levensfase zo betekenisvol zijn. Op 21 september, Wereld Alzheimerdag én de start van de herfst, heeft De Waalboog het boek ‘Naar buiten, herinneringen aan de natuur’ feestelijk gepresenteerd.

Paneel Dovenetel Met Vlinders Uitsnede

Samen met bewoners heeft Janske natuurherinneringen opgehaald en deze gecombineerd met haar eigen ervaringen en verwerkt tot fictieve verhalen. Deze zijn verzameld in het boek Naar buiten. Hierin zijn de natuuravonturen te lezen die verteld worden door een ondernemend en onderzoekend meisje dat met de seizoenen mee van alles ontdekt en beleefd in de natuur. Bij de verhalen heeft Janske foto’s gemaakt en er zijn toepasselijke spreekwoorden, liedjes, sprookjes, recepten en dingen om te maken en doen beschreven.

Interactief
Uit de foto’s is een kleine selectie gemaakt die afgedrukt zijn op groot formaat panelen met daarop driedimensionale insecten. Deze panelen zijn aangebracht op de wanden van de gemeenschappelijke ruimtes van De Honinghoeve. De panelen maken onderdeel uit van een QR-code route die binnen en buiten in de tuin te vinden is. Met de QR-codes is het mogelijk luisterfragmenten te laten afspelen die gaan over de afbeelding op het fotopaneel of over datgene dat op de plek van de QR code in de tuin aanwezig is. Een aantal van deze luisterfragmenten zijn ook af te spelen op de website www.natuurherinnering.nl/luisterverhalen

Verbinding tussen binnen en buiten
Met het boek Naar buiten, de fotopanelen én de QR-code route wil De Waalboog de verbinding maken tussen de binnen- en de buitenwereld. Hierdoor hopen we bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers te prikkelen om herinneringen op te halen en samen met bewoners in beweging te komen en naar buiten te gaan. Zo brengt ‘Herinneringen aan de natuur’ mensen met elkaar in verbinding en werkt dat positief door op hun welzijn en welbevinden.

 

Primeur
De presentatie van ‘Herinneringen aan de natuur’ vond plaats op De Honinghoeve. Deze locatie heeft daarmee de primeur. Mevrouw Jansen kreeg als betrokken bewoner het eerste exemplaar uitgereikt, samen met bestuurder Rita Arts, uit handen van Janske Hombergen. De komende tijd zullen we dit project ook op de andere locaties uitrollen.

 


Met dank aan
Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van de Kunstcommissie van De Waalboog, uitgevoerd door Janske Hombergen en mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van VSB fonds, Vaillant Fonds, Mondriaan Fonds en Cultuur Oost.


Meer weten: kijk op www.natuurherinnering.nl

Tijdens haar verblijf maakte Geraldine kennis met meerdere families en sprak met hen uitgebreid over hoe het is om een partner of ouder te hebben die op jonge leeftijd geraakt wordt door dementie. Dat geeft een heel persoonlijk inkijkje in hun levens. Ook komen verschillende zorgprofessionals aan het woord.

Kennismaking
Tijdens de uitzending maken de kijkers kennis met onder meer Gerard en zijn vrouw Elly. Elly is 59 en leidt al jaren aan Alzheimer. Hierdoor is zij erg in haar eigen wereld verzonken.
Ook leren we Marko kennen, een voormalig hoogleraar van de Radboud Universiteit, met Lewy Body dementie. Zijn vrouw komt dagelijks op bezoek en samen putten ze kracht en dankbaarheid uit de mooie dingen van hun leven: hun kinderen en kleinkinderen, reizen en de wetenschappelijke successen die meneer behaald heeft.
Geraldine sluit aan bij de maaltijden en gaat onder andere mee naar de wekelijkse zwemochtend. Ook brengt ze een bezoek aan de speciale dagbehandeling voor jonge mensen met dementie (Boog). De bezoekers van de dagbehandeling komen enkele dagen in de week uit een brede regio rondom Nijmegen. Hier krijgen zij structuur en begeleiding en worden mantelzorgers op die dagen ontlast.

Dementie op jonge leeftijd
In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Deze vorm van dementie heet ook wel Frontotemporale dementie (FTD). Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of iemands naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag of met de taal. Dit kan thuis voor veel onzekerheid en spanningen zorgen. De omgeving herkent deze gedragsveranderingen meestal niet meteen als verschijnselen van dementie, waardoor een diagnose vaak pas na jaren gesteld kan worden.

Dementie op jonge leeftijd bij De Waalboog
De Waalboog is al jaren gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. Het expertteam van De Waalboog heeft de behandelmethode ‘Focussen’ ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met ontremd gedrag, wat veelvuldig voorkomt bij mensen met FTD. De organisatie heeft een woonvoorziening voor 32 bewoners waar zij specialistische zorg en behandeling krijgen. De dagbehandeling biedt mensen die nog wel thuis kunnen wonen structuur, behandeling en begeleiding. Dankzij nieuwbouw breidt de capaciteit uit naar 40 bewoners.
De Waalboog werkt nauw samen in het landelijke Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Hierbij deelt De Waalboog haar kennis met andere instellingen voor betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie.

Over het programma
In Five Days Inside gaan Geraldine Kemper en Eddy Zoëy inside bij diverse instellingen en locaties waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Door vijf dagen mee te doen aan het leven in de instelling proberen zij erachter te komen hoe het is om er te wonen, te werken en te slapen.

Uitzending
De uitzending over jonge mensen met dementie bij De Waalboog wordt uitgezonden op woensdag 6 september om 20.30 uur op RTL5.

In de brief spreken de organisaties uit dat ze bezig zijn met een mooie, maar immense uitdaging; namelijk een duurzame transformatie van de ouderenzorg. Zodat de zorg, ondanks schaarste, ook in de toekomst bestaat uit een mooie mix van aandacht voor mensen, zelfredzaamheid, participatie aan de maatschappij en kwaliteit. De zorg wordt echter vanuit de overheid geconfronteerd met aanvullende en stapelende kortingen en het uitblijven van vergoeding van investeringen in personeel en vastgoed. En dan gaat het niet meer. Hieronder treft u de link aan naar de complete brandbrief en haar afzenders.

Brandbrief aan minister – transformatie ouderenzorg loopt vast

Wij willen en het kan, doet u mee?
Duurzame transformatie ouderenzorg

 

Inventarisatie
Het vervangen van alle verlichting klinkt eenvoudiger dan het is. Er komt nog heel wat bij kijken. Op elke locatie heeft een team geïnventariseerd wat waar nodig is, om daar vervolgens uitvoering aan te geven. Het gaat om zowel de binnen- als buitenverlichting, maar denk ook aan noodverlichting en verlichting in technische ruimten.

Verbetering lichtplan
Met de vervanging konden meteen de verlichting op veel plekken verbeteren: met dimbare lampen en warme kleuren op woonplekken, en licht van een hogere intensiteit op plekken waar dat nodig is.

Planning
De nieuwe gebouwen zijn direct al van ledverlichting voorzien. Inmiddels is ook het St. Jozefklooster al voorzien. De Honinghoeve is ook al bijna afgerond. De komende tijd worden de locaties Nijevelt (Laagbouw), Bosweg 250 aangepakt. De planning is dat eind september alle locaties voorzien zijn van ledverlichting.

Ledverlichting
LED verlichting is momenteel de meest duurzame vorm van verlichting. De meest zuinige LED lampen verbruiken tot 90% minder energie dan een gloeilamp met een gelijke lichtopbrengst. Daarnaast hebben LED lampen ook een langere levensduur.

 

Ook hiermee werkt De Waalboog aan een duurzame zorg!

Het principe van ‘Samen-zorgen-dat’ kunnen we nu verder uitbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Hiermee dragen we bij aan het zoeken naar een oplossing van een groot maatschappelijk vraagstuk, namelijk het probleem dat de langdurige zorg, zoals deze nu georganiseerd is, niet meer houdbaar is door personeelstekorten en de toenemende zorgvraag.

Door middel van actieonderzoek van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Radboudumc, wordt deze cultuurverandering op vier afdelingen ondersteund. De komende 3 jaar  werken we aan een gelijkwaardige dialoog met alle betrokkenen, tasten de deelnemers af wat iedereen kan bijdragen aan een andere werkwijze, wat de interesse en mogelijkheden zijn van een ieder en welke voorwaarden de andere werkwijze vereist. De kennis en ervaringen van ZGEM en De Waalboog wordt door het UKON overgedragen aan de gehele Nederlandse verpleeghuissetting. Uniek is de samenwerking met het ROC Koning Willen 1 College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Vilans (kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning), waardoor de ondersteuning in de zorgpraktijk optimaal is en de kennis ook via hun kanalen snel kan verspreiden.

 

De Waalboog heeft veel kennis op het gebied van Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep) en Gerontopsychiatrie+ (GP+). Hiermee kunnen we ook zorgverleners in de regio van advies en deskundigheid voorzien om de zorg voor hun cliënten te helpen verbeteren. Momenteel werken we hard om een landelijk erkend Regionaal Expertisecentrum (REC) te worden voor deze doelgroepen. Op 17 april organiseerden we een webinar over deze ontwikkeling en wat zorgverleners uit de regio van De Waalboog kunnen verwachten. De webinar hebben we opgesplitst in verschillende blokken, die je afzonderlijk kunt terugkijken. Als naslagdocument treft u tevens een link naar de powerpoint aan om zaken rustig na te lezen, of bijvoorbeeld de route te checken hoe professionals een consultatie kunnen aanvragen.

Webinar terugkijken
We hebben de webinar opgeknipt in 5 blokken, zodat u gemakkelijk dat deel terug kunt kijken dat voor u relevant is:

Overige naslagdocumenten

 

Wist je dat de Nederlandse gezondheidszorg verantwoordelijk is voor 7% van de CO2- uitstoot van Nederland. Dit moet de komende jaren drastisch verminderen om met elkaar de klimaatdoelstellingen te halen. De Nederlandse gezondheidszorg doet dit door o.a. uitvoering te geven aan de recent vastgestelde Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’. Verduurzaming is niet langer vrijblijvend. Daarom nemen we ook bij De Waalboog onze verantwoordelijkheid. In het  ‘Duurzaamheidsprogramma De Waalboog 2023 – 2028’ staat hoe wij daar de komende jaren invulling aan geven.

Duurzaamheidsprogramma van De Waalboog
In het duurzaamheidsprogramma van De Waalboog staan vier uitgangspunten waar wij ons de komende jaren op richten. Per uitgangspunt is dit uitgewerkt in concrete en meetbare doelen. De vier uitgangspunten zijn:

  • Het (verder) verduurzamen van ons vastgoed
  • Circulair werken (o.a. scheiden van afval, recycling en het terugdringen van afval (hergebruik in plaats van wegwerp-producten)
  • Het verminderen van medicijnafval
  • Het bevorderen van gezondheid

Met deze uitgangspunten als basis, hebben we vier werkgroepen in het leven geroepen. Zij stellen voor hun aandachtsgebied duurzame doelen op.

Verduurzamen van ons vastgoed
Bij alle nieuwbouw is er ruim aandacht voor duurzaamheid. Voor grote slagen die je kunt maken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, driedubbele beglazing en warmtepompen. Maar ook in het klein, door energiezuinige apparatuur aan te schaffen en overal led-verlichting te installeren. Concreet hebben we bepaald dat:

  • In 2030 de (eigendoms)gebouwen minimaal een A+ label moeten hebben;
  • In 2050 alle (eigendoms)gebouwen minimaal A+++ label moeten hebben;

Voor de nieuwe gebouwen kunnen we hier goed aan voldoen. Maar voor de locaties De Honinghoeve, Nijevelt, Bosweg en het Arcadegebouw (Joachim en Anna) betekent dat we de komende jaren deze gebouwen moeten verduurzamen.

Voedselverspilling
Bij De Waalboog is de voedselverspilling momenteel 40%. Dit kan en moet omlaag gebracht worden. In 2022 is op De Honinghoeve een eerste proef gestart, waarbij alle afval wordt gewogen en toegeschreven aan een afvalstroom. Door dit inzichtelijk te maken wordt helder waar en hoe de verspilling tot stand komt. Het draagt bij tot een betere bewustwording over hoe we omgaan met kostbaar voedsel, ook maakt het zichtbaar hoeveel geld er van ons voedingsbudget weggegooid wordt.

Afvalscheiding
De Waalboog werkt met zes afvalstromen: afval/restafval, glas, papier, swill, vertrouwelijk papier en vetten. Veruit de grootste afvalstroom in 2021 is restafval met 380.000 kg., waarvan incontinentiemateriaal een derde van het gewicht omvat. Het totale gewicht aan afval bedraagt 425.000 kilogram en de verwerking ervan kost De Waalboog jaarlijks €100.000,-. De Waalboog wil het restafval de komende jaren drastisch terugdringen. Door het afval beter te scheiden, kunnen meer producten hergebruikt worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Locaties Nijevelt en De Honinghoeve zijn al gestart met een pilot om afvalstromen gescheiden aan te bieden

Bewustwording
De Waalboog wil graag het draagvlak voor klimaatmaatregelen en verduurzaming vergroten. Daarom moeten we duurzaam werken veel meer opnemen in al onze organisatieprocessen. Daar gaat het het verschil maken. We zullen dan ook geregeld aandacht besteden aan duurzaamheid: bij (team)overleggen, op Win en de website, bij projecten, op social media. Elk jaar geven we een terugkoppeling van de stand van zaken van onze duurzaamheidsdoelen. Ook gaan we challenges bedenken om medewerkers bewust te maken, doen we mee met de Week van Duurzaamheid., gaan we Greenteams oprichten (medewerkers, die het leuk vinden om mee te denken/ duurzame initiatieven hebben), en nog veel meer..

 

Bekijk hier het volledige Duurzaamheidsprogramma De Waalboog 2023 – 2028


Een duurzame toekomst
begint vandaag!

Meer weten of vragen?
Neem contact op met Duurzaamheidscoördinator Loes Marks, duurzaamheid@waalboog.nl

In de zorgregio Nijmegen leren we door samen te doen. We behouden alles wat werkt, maar durven ook los te laten wat minder goed werkt. We initiëren en implementeren nieuwe werkwijzen en samenwerkingen. Met het besef dat nieuwe oplossingen voor de komende jaren vooral buiten de muren van de traditionele verpleeghuizen liggen. Met proeftuinen en projecten kijken we voorbij de grenzen van onze organisatie(s). Naast mensgerichtheid zijn toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg leidend. In gezamenlijkheid en in verbinding met andere (zorg)netwerken in de regio. Dat is Nonna.

Goed wonen: wonen met zorg voor ouderen vormgeven
We ontwikkelen nieuwe duurzame woonconcepten met zorg, zodat langer thuis wonen veilig en comfortabel is. We dragen bij aan een nieuwe sociale infrastructuur in vitale en diverse wijken. Samen met onder meer bewoners, wooncoöperaties en welzijnsorganisaties. We werken op wijk-, organisatie- en regioniveau en doen wat daar nodig is. Zo realiseren we proeftuinen en projecten voor cliënten met andere financiering (als VPT/MPT), community-care, domeinoverstijgend werken en informatiserings-oplossingen. En steeds zorgen we voor maximaal leren, zodat alle organisaties in de regio de geleerde lessen ook in hun eigen situatie en eigen wijken kunnen toepassen.

Fijn werken: fijn werken en regionaal werkgeverschap realiseren
We zien de regio Nijmegen als één arbeidsmarkt: regionaal en aantrekkelijk werkgeverschap, met onze medewerkers op één. Samen werken we aan de uitdagende vraagstukken van voldoende capaciteit in onze sector, zowel in kwantiteit als kwaliteit, zowel intra- als extramuraal. Dit alles in samenspel met de informele (mantel)zorg, met andere domeinen en met bewoners en hun dierbaren.

Slim samenwerken: regionale (kennis en zorg)infrastructuur
We willen dé regionale infrastructuur van kennis en zorg realiseren van, voor en door partners en financiers in de regio Nijmegen. Waar wenselijk centraliseren we regionale functies voor de Nonna-partners. We zijn collegiaal en werken domein-overstijgend, met minder overhead en bureaucratie. Wat we samen efficiënter kunnen doen, doen we samen. Bestuur, communicatie, IT-structuren en financiering zijn ondersteunend aan deze doelen en aan de nieuwe manieren van samenwerken.

Meer weten?
Ga naar: Netwerk Nonna – regio Nijmegen

Bouwen kost tijd, maar wat gaat het na jaren van voorbereiding snel! In 2022 realiseerden we al drie nieuwe gebouwen af: Wingerd, Magnolia en (kantoor) Arcade. Dit jaar staan er opnieuw drie gebouwen voor oplevering op de rol en in 2024 volgt een vierde. Eerst Hazelaar en Esdoorn op het terrein van Joachim en Anna. Daarna de wijklocatie aan de St. Agnetenweg in Lindenholt. En nummer 4 is Living Inn. Daar wordt in Lent aan gebouwd, maar het zal ‘pas’ in 2024 in gebruik genomen worden.

In de bouwkrant lees je alles over de aankomende nieuwe gebouwen, maar ook over de woonontwikkelingen bij De Honinghoeve, Nijevelt en het St. Jozefklooster.
Medewerkers, vrijwilligers en eerste contactpersonen ontvangen de bouwkrant thuis en bewoners kunnen hem op hun locatie lezen.

 

Bekijk hier de bouwkrant.
Klik op onderstaande afbeelding om de krant te openen in pdf. 

Living-Inn biedt een nieuw woonconcept waar senioren en starters samen wonen in één gebouw en naar elkaar omkijken. Met aandacht voor elkaar bouwen jong en oud hier aan het goede leven. In dit complex in Nijmegen Noord komen 210 appartementen voor senioren, 70 starterwoningen en 78 zorgappartementen die bestemd zijn voor langdurige zorg. In de zorgappartementen komen als eerste de bewoners te wonen van de Orchidee, Meidoorn, Plataan en Klarinet. Naar verwachting kunnen we het gebouw medio 2024 in gebruik nemen.

Care Team Living-Inn
Bij de bekrachtiging van de samenwerking waren op 21 december ook de andere zorgpartners van Living-Inn aanwezig. Naast De Waalboog zijn straks ook in het pand gehuisvest: Huisartspraktijk Bast & Van Damme, Van Huijkelom Fysiotherapie, CompaNanny (kinderopvang) en Ezzy’s (zwembad). Samen vormen zij straks met een afvaardiging van bewoners het CARE Team van Living Inn. Dit team vormt een essentieel onderdeel van de community. Zij coördineren een netwerk van maatjes (vrijwilligers) dat zich inzet voor het welzijn van de bewoners.

Dromen
Tijdens deze bijeenkomst deelden alle zorgpartners hun droom over goed leven en goede zorg.  Zo ziet wethouder Grete Visser in Living Inn de ‘samenleefkracht’, En Waalboog-bestuurder Rita Arts voorziet in de toekomst de ‘Samenredzaamheid, waarbij we anders kijken, anders denken én anders doen’.

Bouwen aan Living-Inn
2022 is het jaar waarin Living-Inn Nijmegen steeds meer vorm kreeg – letterlijk en figuurlijk. Op het bouwterrein wordt al volop gewerkt om volgens plan in 2024 de deuren te kunnen openen. De 78 appartementen zijn verdeeld over 4 verdiepingen. Deze verdelen we onder in kleine woongroepen van zo’n 8 bewoners. Per woongroep is er een gemeenschappelijke huiskamer met open keuken waar we dagelijks vers gaan koken. Ook heeft elke woongroep een gezamenlijk balkon of terras. Met deze kleine groep vormen we met elkaar één huishouden, waarin iedereen elkaar goed kent. Dat is fijn en belangrijk om het leven zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de bewoners.

Meer weten over Living-Inn? Klik dan hier

 

Van links naar rechts: Rita Arts, bestuurder De Waalboog; Desiree Curfs, directeur Living-Inn; Grete Visser, wethouder gemeente Nijmegen

 

Afvaardiging van de zorgteams  van De Waalboog die in Living-Inn komen te werken. ‘Samenredzaamheid; anders kijken, anders denken én anders doen!’

 

Proost, op de toekomst in Living-Inn!

De maakster van deze korte documenteriare is Kyra Ritmeijer. Zij is studente aan de filmacademie van Eindhoven en heeft deze korte docu gemaakt over haar oma en diens zus die bij De Honinghoeve woont. Kyra brengt mooi in beeld hoe zorgzaam beide dames voor elkaar zijn, hoe zij invulling geven aan het dagelijks leven in een woonzorgcentrum en aan het samen zorgen, ook wel de informele zorg. Het is een aanrader om te kijken, zeker in deze tijd van het jaar waarbij velen op zoek zijn naar wat meer nabijheid en we graag in liefde naar elkaar om kijken.

 

 

 

 

 

 

 

Feestelijke start van de bouw
Op de bouwplaats aan de Sint Agnetenweg waren maandagochtend verschillende genodigden aanwezig namens Woonwaarts, De Waalboog, KlokGroep en de gemeente Nijmegen. Onder meer wethouder Noël Vergunst sprak zijn enthousiasme uit over de komst van de woonvoorziening. De voorziening geeft invulling aan de wens van de gemeente Nijmegen om in alle wijken goede ouderenzorg aan te bieden. Als symbolische handeling werd een drager voor de verdiepingsvloer van de woonvoorziening geplaatst.

Van links naar rechts: Esther Lamers (bestuurder Woonwaarts), Rita Arts (bestuurder De Waalboog), Noël Vergunst (wethouder Ruimtelijke Ordening, Gemeente Nijmegen), Niek Gerritsen (directeur Bouw & Ontwikkeling, KlokGroep).

Kleinschalige en persoonlijke zorg
Het woonzorgcentrum biedt in totaal ruimte aan 45 bewoners, verdeeld over 3 woonlagen: 2 etages voor zorg aan bewoners met dementie en 1 etage voor bewoners met een lichamelijke zorgvraag. Elke etage krijgt 15 woningen, verdeeld over 2 kleine woongroepen van 7 of 8 bewoners. Met deze kleine groepen wordt samen één huishouden gevormd, zodat iedereen elkaar kent en goed kan worden aangesloten bij de persoonlijke behoeften van de bewoners.

Groen en besloten wonen
De woonvoorziening ligt in de ‘oksel’ van de Sint Agnetenweg en het Maas-Waalkanaal, ingebed in het groen en met een ruime besloten binnentuin waar bewoners zich vrij kunnen bewegen. De woonvoorziening is ook bedoeld als aanwinst voor de wijk. Zo wordt er een buurkamer ingericht voor activiteiten en ontmoetingen met andere wijkbewoners.

De oplevering van de woonvoorziening staat gepland voor september 2023. Daarna neemt De Waalboog het gebouw in gebruik. Ook buurtbewoners met een zorgvraag kunnen dan een beroep doen op de zorg en faciliteiten van De Waalboog.

Klik hier voor meer informatie over de locatie St. Agnetenweg.