Stem mee voor naam van nieuw woonzorghuis in Lindenholt

Fijn oud worden in je eigen wijk. Met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Dat was een lang gekoesterde wens van het Bewonersoverleg Lindenholt (BOL) voor hun wijk Lindenholt. En nu na jaren van lobbyen wordt die wens verwezenlijkt. De Waalboog bouwt er samen met Klokgroep en Woonwaarts én met input van het Bewonersoverleg en de gemeente aan het eerste woonzorghuis voor Lindenholt.

Aan de St. Agnetenweg verrijst op een steenworpafstand van het Maas-Waalkanaal de drie verdiepingen tellende woonzorglocatie. In de tweede helft van dit jaar trekken de eerste bewoners erin. Een nieuwe locatie vraagt ook om een nieuwe naam. Graag willen we dat iedereen die betrokken is bij deze locatie zijn stem daarin kan laten horen. Er zijn vier namen geselecteerd waarop iedereen zijn stem kan uitbrengen.

Kijk hier voor meer informatie over deze nieuwe locatie.