Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Welkom

Gefeliciteerd met je nieuwe baan!

Van harte welkom bij De Waalboog. Voor alle medewerkers van De Waalboog geldt de Collectieve Arbeidsovereenkomst cao VVT. Daarin staan alle arbeidsvoorwaarden, zoals salarissen, vakantiebijslag en eindejaarsuitkering.

Hieronder vind je informatie over een aantal overige arbeidsvoorwaarden. Lees deze door voordat je gaat beginnen. Ook vind je onderaan deze pagina algemene informatie over De Waalboog. Heb je vragen? Neem dan contact op met de personeelsadministratie. Je kunt ons bellen via 024 322 8264. Mailen kan ook: personeelsadministratie@waalboog.nl Wij wensen jou een fijne start bij De Waalboog.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG )

Voor alle nieuwe medewerkers die in hun werk met  cliënten en/of bewoners in contact (kunnen) komen vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Dit is wettelijk verplicht als je gaat werken in de langdurige zorg. Binnen De Waalboog maken wij geen onderscheid in functie en vragen wij voor alle nieuwe medewerkers een VOG aan.

Binnenkort kom jij ook werken bij De Waalboog. Daarom vragen wij digitaal een VOG voor je aan via de site van Justis. Na je arbeidsvoorwaardengesprek met de afdeling P&O, krijg je een mail met het verzoek (een link) de aanvraag digitaal af te ronden.

Je aanvraag
Om de aanvraag digitaal te kunnen doen, heb je het volgende nodig:
– een internetverbinding
– een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD
– een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij I-Deal.

Als je de aanvraag hebt gedaan en hebt betaald, krijg je na een paar dagen de VOG met de post thuisgestuurd. Heb je nog een VOG, die niet ouder is dan drie maanden? Dan mag je deze VOG gebruiken. Lever deze VOG in op de dag dat je in dienst komt.

Kosten declareren
De kosten voor de VOG kun je, nadat je in dienst bent gekomen, declareren via Youforce. Jouw declaratie verwerken wij pas als we ook de VOG van je hebben gekregen. Raak je de VOG kwijt en moet je een nieuwe aanvragen, dan betaal je zelf de kosten daarvoor.

Inleveren bij de personeelsadministratie
De VOG moet uiterlijk binnen vier weken nadat je in dienst ben gekomen bij de ingeleverd personeelsadministratie zijn. Daar lever je het originele document in (in een gesloten envelop, gericht aan de personeelsadministratie). Je vindt de personeelsadministratie in het Arcadegebouw op locatie Joachim en Anna.
Verstuur je de VOG met de interne post? Doe de VOG dan in een gesloten envelop, gericht aan de personeelsadministratie.

Bijdrage voor fiets, sportabonnement en laptop

Wist je dat je via De Waalboog voordelig een fiets, sportabonnement en/of digitale apparaten kunt aanschaffen? Binnen de flexibele arbeidsvoorwaarden hebben we een aantal regelingen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Je kunt meedoen met:
1. de fietsregeling, omdat we het fietsen naar het werk willen blijven stimuleren;
2. een bijdrage aan een abonnement sport, beweging en ontspanning of benodigde accessoires. Hierbij maakt het  niet uit of je kiest voor fitness, zwemmen, yoga etc;
3. een bijdrage voor aanschaf digitale apparatuur, zodat je ook thuis kunt werken. Denk hierbij aan de aanschaf van pc, laptop of tablet. Mobiele telefoons vallen hier niet onder.

Wanneer mag je meedoen?
Je mag meedoen met de regeling als je 3 maanden in dienst bent. Daarbij maakt het niet uit of je een vast of een tijdelijk dienstverband hebt. Leerlingen die starten bij De Waalboog mogen al meteen bij meedoen met de regeling voor aanschaf digitale apparatuur, zodat ze een laptop kunnen aanschaffen. Medewerkers met een nulurencontract of een kleine contractomvang moeten wel voldoende inkomen hebben om binnen twee jaar af te kunnen lossen. De regeling geldt niét voor vakantiekrachten, stagiaires en de bestuurder.

Dit zijn de voorwaarden

 • Per jaar kun je één keer gebruik maken van de bijdrage sport, beweging en ontspanning. Ook kun je in datzelfde jaar gebruik maken van de fietsregeling  of van de bijdrage digitale apparatuur.
 • Voor de fietsregeling geldt dat je daar een keer per vijf jaar aan mee kunt doen.
 • Als je bij één van de regelingen een aanvraag onder het maximum bedrag doet, kun je het resterende bedrag niét nog voor iets anders inzetten.
 • Aflossen doe je binnen twee jaar.
 • Is het maximum van het budget per regeling in het jaar bereikt? Dan worden de aanvragen die je daarna doet, binnen dat jaar, afgewezen. We beoordelen de aanvragen op basis van datum van indienen aanvraag. Je hebt dan wel in het daarop volgende jaar een voorkeursrecht. Dit betekent dat jouw aanvraag dan als eerste wordt beoordeeld.
 • Ieder jaar wordt het maximum budget vastgesteld.

Bedrag per regeling

 • De fietsregeling tot een maximum van € 1.250,= per medewerker. Dit is een bruto/netto verrekening. Het maximum budget is € 80.000,=.
  Sport, bewegen en ontspanning, tot een maximum van € 100,= per medewerker. Dit iseen netto verstrekking. Het maximum budget is € 40.000,=.
 • Digitale apparatuur, tot een maximum van € 500,= bruto per medewerker. Het maximum budget is  € 30.000,=.

In te zetten bronnen

 • Bovenwettelijke vakantie uren (de uren boven het wettelijk minimum van 4 keer je arbeidsduur per week).
 • Plusuren die je hebt gemaakt met instemming van de leidinggevende en geregistreerd staan in het roostersysteem.
 • Bruto maandsalaris, als bij het inzetten van deze bron het bruto maandsalaris niet onder het geldend wettelijk minimumloon uitkomt;
 • Bruto vakantietoeslag: het verschil tussen de vakantietoeslag op grond van de cao en de wettelijke minimum vakantietoeslag (8% van het minimumloon);
 • Bruto eindejaarsuitkering;
 • Bijzondere toeslagen, zoals waarnemingstoeslag of gratificatie;
 • Vergoeding voor onregelmatige dienstl
 • Bij het bepalen van het uurloon (en daarmee de waarde van de vakantie-uren en de plusuren)is de datum van de factuur het uitgangspunt. Dit uurloon wordt ook gebruikt voor de terugbetaling.

Gevolgen inkomen en sociale zekerheid
Goed om te weten: het inzetten van geldbronnen heeft gevolgen voor het inkomen en sociale zekerheid.

 • Het loon voor sociale verzekeringswetten zoals de ZW, WW en WAO/WAO wordt lager.
 • De grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt lager.
 • Het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming studiekosten wordt lager.
 • Op de loonafhankelijke arbeidsvoorwaarden zoals ORT en meerwerk heeft het inzetten van geldbronnen géén invloed.
 • Ook de grondslag voor de berekening van het pensioen en verschuldigde premies, als wordt voldaan aan de voorwaarden van het Besluit van 22 februari 2002, nr. CPP2001/3047, wordt niét lager.

Einde dienstverband
Stopt je dienstverband en heb je de regeling nog niet afgelost? Dan mag de werkgever het openstaande bedrag verrekenen met de eindafrekening van je salaris.

Meedoen
Je start in Youforce de module Selfservice op. Kies dan voor tabblad MKSA (meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden) en daarna voor: de tab secundaire arbeidsvoorwaarden fietsregeling, sportvergoeding of digitale apparatuur.

 1. De personeelsadministratie beoordeelt je aanvraag en stuurt jou een bericht of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Als je een fiets, sportabonnement/accessoires of digitale apparatuur aanschaft zonder goedkeuring voor deelname, zijn de eventuele risico’s voor jou.
 2. Bij goedkeuring komt de aanvraag bij je terug via Youforce. Je kunt dan de gewenste aanschaf doen. Na aanschaf voeg je de factuur/rekening of het abonnement als bijlage toe aan de aanvraag en stuurt deze opnieuw in voor verdere verwerking.
 3. De salarisadministratie keurt de aanvraag goed en verwerkt deze in Youforce. Het bedrag dat voor verrekening in aanmerking komt, wordt netto uitbetaald via je eerstvolgende salaris. Vervolgens wordt ingehouden zoals je in de aanvraag hebt aangegeven. Voor sport, beweging en ontspanning is sprake van een netto verstrekking, dus vindt er geen inhouding plaats.
 4. De inhouding van tijd wordt verwerkt in het personeelssysteem. Dit is daarna ook zichtbaar in het roostersysteem.

Vragen
Heb je vragen over de regeling? Of over de gevolgen voor je inkomen en sociale zekerheid? Neem dan contact op met P&O of de salarisadministratie.

 

 

Aanvullende reiskostenvergoeding

Met de regeling aanvullende reiskostenvergoeding kun je onderdelen van je brutoloon inwisselen voor een belasting- en premievrije vergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,24 per kilometer woon-werkverkeer. Je kunt hierbij profiteren van een belastingvoordeel. Meedoen kan voor onbepaalde tijd zolang de regeling bestaat.

De volgende bronnen kun je inzetten voor aan de regeling aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer:

 • bruto salaris;
 • bruto vakantietoeslag;
 • bruto eindejaarsuitkering;
 • bovenwettelijke vakantie-uren.

Gevolgen inkomen en sociale zekerheid
Goed om te weten: het inzetten van geldbronnen heeft gevolgen voor je inkomen en sociale zekerheid.

 1. Het loon voor sociale verzekeringswetten, zoals ZW, WIA en WW wordt lager;
 2. De grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering(afhankelijk van de gekozen bron) wordt lager;
 3. Een lager inkomen kan voordelig zijn voor inkomensafhankelijke subsidies zoals huurtoeslag/tegemoetkomingstudiekosten.

De nadelige gevolgen 1 en 3 zijn niet te voorkomen. Gevolg 2 kun je voor een deel voorkomen  door als bron te kiezen voor de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering. De inzet van de eindejaarsuitkering als bron is het meest voordelig. De grondslag voor de diverse premies en uitkeringen wordt daarmee het minst verlaagd.

Betaling reiskostenvergoeding
Afhankelijk van de gekozen bron, kun je kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding:

 • Bruto salaris: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt maandelijks op je bruto salaris ingehouden en als netto reiskostenvergoeding uitbetaald. Voorwaarde: bij het inzetten
 • van deze bron komt je bruto maandsalaris niet onder het geldend wettelijk minimumloon uit.
 • Bruto vakantietoeslag: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt jaarlijks in mei ingehouden op de bruto vakantietoeslag en als netto reiskostenvergoeding
 • uitbetaald;
 • Bruto eindejaarsuitkering: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt in november ingehouden op de bruto eindejaarsuitkering en als netto reiskostenvergoeding
 • uitbetaald;
 • Bovenwettelijke vakantie-uren: de aanvullende reiskostenvergoeding wordt in december afgeschreven van het verlofsaldo en als netto reiskostenvergoeding
 • uitbetaald.

Bij voldoende fiscale ruimte is het mogelijk te kiezen voor een combinatie van bovenstaande bronnen.

Meedoen
Je kunt elk jaar meedoen. Je start in Youforce de module Selfservice op. Kies voor tabblad MKSA (meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden) en daarna voor de tab secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisadministratie beoordeelt je aanvraag en verwerkt deze met je salaris.

Vragen
Heb je vragen over de regeling of de mogelijke gevolgen voor jeinkomen en sociale zekerheid? Neem dan contact op met de salarisadministratie.

 

IZZ Zorgverzekering

 

Heb je nog geen IZZ Zorgverzekering? Deze zorgverzekering kan voor jou interessant zijn. De zorgverzekering is afgestemd op jou als medewerker in de zorg, met ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, mantelzorg en mindfulness.

Korting op de premie
Je kunt een collectieve korting krijgen op de Aanvullende verzekering. Let op: de korting geldt niet voor de basisverzekering. Wat de collectieve korting inhoudt, staat op de website van de zorgverzekeraar.

IZZ werkt samen met VGZ en CZ
De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ en CZ. En Stichting IZZ maakt daar afspraken over. IZZ is een stichting, opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Stichting IZZ maakt namens haar leden met VGZ en CZ afspraken over de premie, samenstelling en service van de IZZ Zorgverzekering. En VGZ en CZ voeren de IZZ Zorgverzekering uit. Beide zorgverzekeraars hebben een eigen assortiment waaruit jij als zorgmedewerker kunt kiezen. IZZ werkt al meer dan 40 jaar aan de beste zorgverzekering voor mensen in de zorg: de IZZ Zorgverzekering.
Alles wat je moet regelen rond je IZZ Zorgverzekering, regel je met VGZ of CZ. Van het afsluiten van de verzekering tot online declareren. Op www.izz.nl vind je algemene informatie over de IZZ Zorgverzekering.

Overstappen
Overstappen naar het collectieve contract bij IZZ gaat via www.izz.nl onder vermelding van collectiviteitsnummer 715500.
Overstappen naar het collectieve contract bij CZ gaat via www.cz.nl onder vermelding van collectiviteitsnummer 4239768.
Ook al heeft De Waalboog een collectief contract met IZZ en CZ, je mag zelf je zorgverzekering je kiezen.

Verzekerd bij werkloosheid én arbeidsongeschiktheid

Iedere medewerker van De Waalboog die ziek wordt en na twee jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op de WIA-uitkering.

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en, volgens de normen van UWV te weinig verdient of zelfs helemaal niet werkt, daalt je inkomen naar bijstandsniveau. Om dat te voorkomen, is er voor medewerkers binnen de VVT, volgens CAO afspraken, een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Loyalis. Deze verzekering geldt voor alle Waalboog  medewerkers.
Raak je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan krijg je een aanvulling tot minimaal 70% van je laatstverdiende salaris.

Inkomensaanvulling WW
Ook de ‘Inkomensaanvulling WW’ hoort bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering had De Waalboog al en is ondergebracht bij Loyalis. De premie inhouding hiervoor ( ingegaan op 1 oktober 2022) is terug te vinden op de loonstrook onder premie WW Loyalis.

Meer weten
Alle informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de veel gestelde vragen kun je terugvinden op de website van Loyalis

 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Vanaf de start van je nieuwe baan. ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). PFZW is het pensioenfonds voor meer dan twee miljoen (oud-) collega’s in de sector zorg en welzijn.

Straks een goed inkomen
Misschien ben je er nu nog niet mee bezig. Maar als je straks met pensioen gaat, wil je ook een goed inkomen. PFZW regelt dit voor je. De Waalboog betaalt een groot deel van de premie
hiervoor. Bij PFZW is voor jezelf en voor je eventuele partner en kinderen een vorm van pensioen geregeld. Kijk maar eens op pfzw.nl/nieuwebaan.

3 dingen die je even moet checken
Zodra De Waalboog je heeft  aangemeld bij PFZW, krijg je een welkomstpakket met meer informatie over je pensioen. Op dit moment hoef je alleen het volgende te checken:

Check 1: Klopt je salarisstrook?
Als je straks je eerste salarisstrook krijgt, check even of alle gegevens kloppen.Op basis van deze gegevens bouw je namelijk pensioen op bij PFZW.
Check 2: Pensioen meenemen
Heb je al eerder pensioen opgebouwd? Denk alvast na of je dit mee wil nemen naar PFZW, dit wordt ook wel waardeoverdracht genoemd. Doe alvast de check op
pfzw.nl/waardeoverdracht. In het welkomstpakket krijg je meer informatie over waardeoverdracht.
Check 3: Partner aanmelden
Woon je samen, meld je partner straks dan aan bij PFZW. Alleen dan krijgt je partner bij je overlijden partnerpensioen. Je hebt hiervoor wel een samenlevingscontract
nodig. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan hoef je dit niet door te geven. We krijgen dit automatisch door van je gemeente. Kijk alvast op pfzw.nl/
samenwonen.

Loonkostenvoordeel werkgever voor arbeidsparticipatie

De overheid biedt werkgevers voor bepaalde medewerkers via stimuleringsregelingen een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die werkloos zijn en bij De Waalboog in dienst treden of mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. De overheid wil hiermee de deelname van deze personen aan de arbeidsmarkt vergroten. De Waalboog vindt dat zij op dit gebied een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en wil ook de arbeidsparticipatie van deze doelgroepen bevorderen. Dit levert de werkgever ook een  belastingvoordeel (loonkostenvoordeel) op.

Vragen beantwoorden
Om na te gaan of De Waalboog in aanmerking komt voor deze loonkostenvoordelen, krijg je na je proeftijd, via de mail een aantal vragen. Ook als je stage loopt bij De Waalboog. Wij hebben de deskundigheid van Codex, ingehuurd om de gegevens van medewerkers zorgvuldig te beoordelen. Het is mogelijk dat je gebeld wordt door een medewerker van Codex om een toelichting te geven op je antwoorden.

Het beantwoorden van deze vragen heeft geen invloed op je indiensttredingsproces. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met jouw antwoorden en voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactpersoon bij Codex is Martijn Kraak. Te bereiken via 085 0200368  en waalboog@codex.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten van De Waalboog Raad van Bestuur, 24 april 2019 (Vorige versie: 17 juli 2018)

Inleiding
De Waalboog wil aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant, medewerker of vrijwilliger informatie te geven over:

 • de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en de manier waarop wij dat doen;
 • de gegevens die wij aan anderen binnen of buiten Europa geven;
 • hoe lang wij jouw gegevens bewaren en hoe wij deze gegevens beveiligen.

Met deze privacyverklaring willen we je informeren over jouw rechten. Ook willen wij je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. Wij vragen je deze informatie goed door te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw personeelsnummer, zakelijke e-mailadres of zakelijke telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens gaat om alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip.  Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Gronden waarop wij jouw gegevens mogen verwerken
Wij verwerken jouw gegevens om een of meerdere van de volgende redenen. Deze zijn in de wet genoemd:

 • de gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met jou willen aan gaan;
 • de gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de arbeidsovereenkomst;
 • de gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (denk bijvoorbeeld aan het correct afdragen van belastingen en premies of de identificatieplicht);
 • de gegevens zijn nodig omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben (denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin er een juridische procedure speelt of dreigt en wij verweer moeten kunnen voeren) of;
 • een situatie van levensbelang (bijvoorbeeld in een noodsituatie, zoals bij een ongeval of bij een aandoening waarbij er voor jou acute zorg nodig is). In dat geval is het voor ons nodig om jouw persoonsgegevens te hebben om bijvoorbeeld medicijnen toe te dienen (denk aan gezondheidsinformatie bij een ernstige allergie, epilepsie of suikerziekte), hulp te kunnen regelen of anderen te kunnen informeren (zoals jouw familieleden); wij hebben jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor bepaalde handelingen.

Verplichting om gegevens te geven
Je bent verplicht ons de gevraagde gegevens te geven als het voor ons nodig is die gegevens te verwerken om bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst aan te gaan, deze uit te voeren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt ook denken aan gegevens die nodig zijn om jou aan te kunnen melden voor een pensioenregeling, collectieve verzekering of leaseregeling. Je kunt in die gevallen niet weigeren om de gegevens  te geven. Doe je dat wel, dan kan dat betekenen dat wij jou niet in dienst nemen of je geen gebruik kunt maken van bepaalde voorzieningen.

De gegevens die wij van jou verwerken
Wij verwerken alleen de volgende gegevens:

Sollicitanten

 • jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van de ouders, voogden of verzorgers van jou als je minderjarig bent;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over de functie waarnaar je solliciteert;
 • gegevens over de aard en inhoud van jouw huidige baan en gegevens over de beëindiging van die huidige baan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn gegeven of die jou bekend zijn;
 • andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • de uitvoering of toepassing van een wet.

Medewerkers

Wij verwerken in de personeelsadministratie alleen de volgende gegevens van jou:

 • jouw naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren, zoals jouw e-mail adres;
 • jouw BSN-nummer;
 • jouw bankrekeningnummer;
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder de eerste bullet;
 • jouw nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van jouw ouders, voogden of verzorgers als je minderjarig bent;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens over jouw functie of jouw voormalige functie en gegevens over de aard, de inhoud en de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst;
 • gegevens met het oog op de administratie van jouw aanwezigheid op de plaats waar je werkt;
 • aanvraag voor het uitlezen van de slotgegevens, vastgelegd in een logboek bij facilitaire zaken;
 • gegevens met het oog op de administratie van jouw afwezigheid door verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
 • gegevens die in jouw belang worden opgenomen voor jouw arbeidsomstandigheden;
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor een overeengekomen arbeidsvoorwaarde. Het kan hierbij (voor zover relevant) ook gaan om gegevens over jouw (eerdere) gezinsleden;
 • gegevens voor (het organiseren van) de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij jou bekend zijn;
 • gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • het geven van leiding aan jouw werk;
 • de behandeling van personeelszaken;
 • het vaststellen en (laten) uitbetalen van jouw salaris;
 • het regelen van aanspraken op uitkeringen door beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst;
 • jouw opleiding;
 • de bedrijfsmedische zorg die voor jou van toepassing is;
 • het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • de verkiezing van de leden van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • de uitvoering van een voor jou geldende arbeidsvoorwaarde;
 • het opstellen van een lijst van data van verjaardagen van medewerkers, jubilea en andere feestelijkheden en gebeurtenissen;
 • het verlenen van ontslag;
 • de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oudpersoneelsleden;
 • het innen van vorderingen. Hieronder wordt ook verstaan het uit handen geven van een vordering aan bijvoorbeeld een incassobureau of een deurwaarder;
 • het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van een accountantscontrole;
 • jouw overgang naar of tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep van bedrijven waarmee wij zijn verbonden;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Wij verwerken in de salarisadministratie alleen de volgende gegevens van jou:

 • jouw naam, voornamen, voorletters, een eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, en jouw bankrekeningnummer;
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan die bedoeld is bij de vorige bullet;
 • jouw nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens als bedoeld onder de eerste bullet, van jouw ouders, voogden of verzorgers als je minderjarig bent;
 • gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van jouw salaris, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of voor jou;
 • gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van je belasting en premies;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op een voor jou geldende arbeidsvoorwaarde. Het kan hierbij (voor zover relevant) ook gaan om gegevens die betrekking hebben op jouw (eerdere) gezinsleden;
 • gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor een of meerdere van onderstaande doelen:

 • het berekenen, vastleggen en betalen van jouw salaris, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of voor jou; berekenen, vastleggen en betalen van je belasting en premies;
 • een voor jouw geldende arbeidsvoorwaarde;
 • de personeelsadministratie;
 • het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met het einde van jouw arbeidsovereenkomst;
 • de overgang van jou naar of jouw tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep van bedrijven waarmee wij in een groep zijn verbonden;
 • het verlenen van ontslag;
 • het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Vrijwilligers

Wij verwerken in de vrijwilligersadministratie alleen de volgende gegevens van jou:

 • jouw naam, voornaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren, zoals jouw e-mail adres;
 • jouw bankrekeningnummer indien er reiskosten worden gedeclareerd;
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder de eerste bullet;
 • gegevens als bedoeld onder de eerste bullet, van jouw ouders, voogden of verzorgers als je minderjarig bent;
 • gegevens met het oog op de administratie van jouw aanwezigheid op de plaats waar je je werkzaamheden doet;
 • gegevens met het oog op de administratie van jouw afwezigheid;
 • gegevens die in jouw belang worden opgenomen met het oog op jouw arbeidsomstandigheden;
 • gegevens over hobby’s;
 • gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • het geven van leiding aan jouw werkzaamheden;
 • de behandeling van personeelszaken;
 • het vaststellen en (laten) uitbetalen van (onkosten)vergoedingen;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • het opstellen van een lijst van data van verjaardagen, jubilea en andere feestelijkheden en gebeurtenissen;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Doorgeven van jouw persoonsgegevens
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens in principe alleen voor onszelf (de eigen bedrijfsvoering) in het kader van het sollicitatietraject en de (uitvoering van) de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doelen waarvoor wij deze gegevens hebben verkregen. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen, zoals aan een partij die namens ons gegevens verwerkt. Een paar voorbeelden:

 • salarisverwerking: gegevens worden aan onze salarisverwerker doorgegeven;
 • ziekte en re-integratie: gegevens worden doorgegeven aan de bedrijfsarts en/of UWV;
 • een loonbeslag: gegevens worden doorgegeven aan de deurwaarder.

Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zogeheten verwerkers), sluiten wij (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen doorgeven, onder meer goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.

Bewaren van jouw persoonsgegevens
Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn, houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

Beveiligen van jouw persoonsgegevens
De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

Jouw rechten
Je hebt op grond van de AVG het recht om ons te vragen om:

 • inzage in jouw gegevens, zoals jouw personeelsdossier (met uitzondering van eventuele persoonlijke aantekeningen van jouw leidinggevenden en anderen);een kopie van jouw gegevens (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van jouw leidinggevende(n) of anderen binnen onze organisatie); informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens (hiervoor is ook deze privacyverklaring bedoeld, maar misschien heb je nog vragen die hiermee niet beantwoord worden);
 • informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt (let wel: je kunt niet een functionerings- of beoordelingsverslag laten corrigeren als je het daarmee oneens bent. Je kunt dan wel een verklaring opstellen die je aan jouw personeelsdossier kunt laten toevoegen);
 • onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen (let wel: wij hoeven dit niet te doen wanneer wij bij het (langer) bewaren van jouw gegevens nog een gerechtvaardigd belang hebben, wanneer dit nodig is voor uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht of op basis van een andere in de wet genoemde reden;
 • in bepaalde gevallen om de gegevens die wij van jou verwerken te laten ‘beperken'(let wel: wij streven er naar zo min mogelijk data te verzamelen (dataminimalisatie));
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
 • als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens (zoals voor het gebruik van jouw foto op onze website), die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van Youforce) en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens digitaal worden verwerkt: om jouw gegevens in een gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze gegevens op die manier aan een andere partij over te laten dragen; een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. We stellen het in dit geval wel op prijs als je eerst contact met ons opneemt om te kijken of we jouw klacht kunnen oplossen.

Als je een beroep wilt doen op jouw rechten, kun je contact opnemen met de contactpersoon die in deze privacyverklaring genoemd worden. Als wij goede redenen hebben om jouw verzoek te weigeren, zullen wij toelichten waarom dit zo is.

Contactpersoon
Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming (fg) via fg@waalboog.nl

Datum en aanpassing van de privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring  is van 17 juli 2018.

Bijlage 1 Specifieke bewaartermijnen

Om een goede administratie bij te kunnen houden, moet een organisatie bepaalde persoonsgegevens een tijd bewaren. Maar organisaties mogen die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.

Gegevens medewerkers
Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst de werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn je loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze moet de werkgever vijf jaar bewaren nadat je uit dienst bent. Voor andere gegevens uit je personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van twee jaar nadat je uit dienst bent.

Gegevens sollicitanten
Het is gebruikelijk dat een organisatie je sollicitatiegegevens verwijdert uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wel kun je toestemming geven om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor je komt. Een termijn van maximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.

Gedragscode

Van iedereen die bij De Waalboog werkt (alle medewerkers, inclusief onze vrijwilligers, stagiaires, ZZP’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten), verwachten we dat hij of zij de gedragscode
code naleeft. Deze gedragscode staat beschreven in de Folder Gedragscode

Vragen?

Neem contact op met de Personeelsadministratie van De Waalboog.