Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Vrienden van De Waalboog

Bent u bekend met de Vrienden van De Waalboog? Deze stichting doet graag wat extra’s voor de bewoners van De Waalboog. Ze draagt bij aan allerlei projecten om het hen zo aangenaam mogelijk te maken.

poppetje Vriend1

Dankzij de inzet van De Vrienden van De Waalboog kunnen bewoners nu gebruikmaken van bijvoorbeeld een snoezelstoel,  fijne terrasstoelen, tovertafel, belevenistafel, nostalgiekar, elektrische rolstoelfiets en elektrische duo-fietsen. Ook genoten bewoners van voorstellingen van theatergezelschap Vivendi, duo Frank & Wim en het Bachkoor Nijmegen. Tijdens het warme weer in de zomers van 2018 en 2019 hebben de Vrienden voor een verfrissende ijsjes  gezorgd. Zo dragen de Vrienden ook hun steentje bij aan: De Waalboog, zo thuis als maar kan. 

Word donateur!

Wilt u ook een steentje bijdragen aan het geluk van onze bewoners? Word donateur door minimaal € 30,- te schenken aan Stichting De Vrienden van De Waalboog. Uw bijdrage komt direct en volledig ten goede aan extra’s voor bewoners van De Waalboog. U kunt uw eenmalige bijdrage overmaken naar NL62 RABO 0188 221 522, ten name van Vrienden Waalboog Stg te Nijmegen. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Omdat wij als organisatie uw steun waarderen, ontvangt u als dank gratis een Vriend (een handgemaakt keramisch poppetje).

Fiscaal aantrekkelijk

U kunt ook een periodieke schenking doen aan De Vrienden van de Waalboog. Omdat de stichting sinds 1 januari 2008 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft, kan dit fiscaal gezien aantrekkelijk voor u zijn. Een periodieke schenking is een schenking die u voor vijf jaar vastlegt. Met de stichting gaat u een overeenkomst aan waarin is vastgelegd dat u gedurende vijf jaar jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Het gehele bedrag is fiscaal aftrekbaar. Ondertussen is de stichting over uw donatie geen belasting verschuldigd. Uw gift of donatie wordt dan ook voor de volle 100% aan het goede doel besteed. U kunt ook overwegen of u bijvoorbeeld een legaat, een deel van een erfenis of nalatenschap aan de Stichting wilt toekennen. Ook dit kan voor u als schenker fiscaal aantrekkelijk zijn. Als u hier vragen over heeft dan zijn wij altijd bereid u te informeren en desgewenst te helpen.

Bestuursleden en contactgegevens

Het bestuur van De Vrienden van De Waalboog wordt gevormd door Leonie van Gastel (voorzitter), Corrie Streefland (secretariaat), Sjaak Klaassen (penningmeester) en Maurice Gubbbels (bestuurslid). De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Ontmoet hier het bestuur van De Vrienden van De Waalboog

Stichting De Vrienden van De Waalboog

Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
Telefoon: 024 – 382 63 11 (directiesecretariaat De Waalboog)
E-mail: bestuurssecretariaat@waalboog.nl
Beleidsplan en beloningsbeleid: Statuten vrienden van de waalboog

Financiën:

Jaarrekening Vrienden van De Waalboog 2023
Jaarrekening Vrienden van De Waalboog 2022
Jaarrekening Vrienden van De Waalboog 2021
Jaarrekening Vrienden van De Waalboog 2020
Jaarrekening Vrienden van De Waalboog 2019 
Jaarrekening Vrienden van De Waalboog 2018

KvK: 41057720
RSIN: 806714682

Vragen?

Heeft u vragen voor de Vrienden van De Waalboog? Wij helpen u graag.