Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Cliëntenraad

De cliëntenraad houdt zich bezig met alles wat bewoners van De Waalboog aangaat: zorg, welzijn en huisvesting. Zij behartigt de belangen van de bewoners en hun familie, waakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het bestuur.

De cliëntenraad houdt zich bezig met alles wat bewoners van De Waalboog aangaat: zorg, welzijn en huisvesting. Dus ook gewoon een gewijzigd douchebeleid of een gek luchtje op de afdeling. De raad signaleert wat er speelt, stelt zelf bij bestuur en management onderwerpen aan de kaak en informeert wat de gevolgen zijn van nieuwe ontwikkelingen.

Advies aan bestuur

Op het moment dat het bestuur nieuw beleid ontwikkelt, zorgt de cliëntenraad ervoor dat duidelijk is wat de wijzigingen betekenen voor de bewoners. Soms stelt de cliëntenraad een aantal aanpassingen voor, voordat ze instemt met de plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, de inrichting van openbare ruimten, verbouwingen, het omvormen van afdelingen, of veranderingen bij de inzet van zorgprofessionals. Verder kijkt de raad mee bij belangrijke stukken als kwartaalrapportages, jaarrekeningen en begrotingen. Ook nemen de leden van de raad deel aan aan allerlei projectgroepen en commissies. Een goede manier om de stem van bewoners te laten horen en vanaf het begin mee te sturen in de planvorming.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit vijf leden:

  • Mevrouw J. (Jenny) de Fouw – voorzitter – contactpersoon De Honinghoeve
  • De heer K. (Kees) Westrik – contactpersoon Joachim en Anna
  • Mevrouw M. (Mirjam) Bouwens – contactpersoon St. Jozefklooster
  • De heer J. (Jacques) Zegers – contactpersoon Agnetenhof
  • De heer R. (Rutger) Leer – contactpersoon Nijevelt en Lentsehof

Mevrouw A. (Agaath) Eras, ambtelijk ondersteuner cliëntenraad

Van links naar rechts: Agaath Eras, Rutger Leer, Kees Westrik, Jenny de Fouw, Jacques Zegers en Mirjam Bouwens

In contact met de bewoners

De cliëntenraad komt graag in contact met haar achterban, dus met u als bewoner. U kunt de leden tegenkomen op familiecontactbijeenkomsten, bij grootschaliger activiteiten, of op werkbezoek bij een van de afdelingen. Heeft u een vraag, opmerking of een verbetersuggestie voor de zorg- en dienstverlening van De Waalboog? Spreek een van de leden van de cliëntenraad aan, of vul het contactformulier in. Mailen kan ook: clientenraad@waalboog.nl.

Oproep nieuwe leden

De cliëntenraad is nog op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse en bent u verwant of vrijwilliger/mantelzorger van een bewoner van De Waalboog, of voelt u zich betrokken bij de ouderenzorg en De Waalboog? Dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen. Ook voor vragen staan wij voor u klaar.

Blijf op de hoogte

De Cliëntenraad bericht over haar activiteiten in de nieuwsbrief van De Waalboog.
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Cliëntenraad leest u in hun jaarverslag:

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of een verbetersuggestie voor de zorg- en dienstverlening van De Waalboog? Stuur een bericht naar  clientenraad@waalboog.nl. 

Vragen?

Heeft u vragen over of voor de Cliëntenraad? Wij helpen u graag.