Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Dagbehandeling

Heeft u door dementie steeds minder grip op uw denken en doen? Of wordt de dagelijkse zorg te zwaar voor uw partner, kinderen of andere mantelzorgers? Op de dagbehandeling brengen we structuur aan in uw dag en bieden we behandeling op maat.

Kloosterhof04 Verkl

Wandelen, tuinieren, koken, schilderen, knutselen; het kan allemaal bij de dagbehandeling. We bieden diverse activiteiten aan, in groepen of individueel. Die activiteiten zien we niet als een middel om de dag door te komen; ze zijn vooral bedoeld om u binnen een veilige, warme en respectvolle omgeving te behandelen én te begeleiden bij uw ziekte. Op een manier die past bij uw mogelijkheden en belevingswereld. Daarnaast proberen we met bewegen, geheugentraining, lezen en spelletjes uw ziekteverloop positief te beïnvloeden.

Ondersteuning, begeleiding en verwerking

Behalve de dagactiviteiten organiseren we groepsgesprekken, begeleid door een psycholoog en zorgmedewerker. Centraal staat de verwerking van de ziekte. De professionals helpen u om te gaan met gevoelens als boosheid, frustratie en angst. Ook hebben we veel aandacht voor familie en mantelzorgers. We begeleiden hen in het versterken van uw sociale netwerk. Daarnaast organiseren we met regelmaat bijeenkomsten. Een prettige manier om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en advies te vragen aan onze professionals.

Voor oud en jong

We bieden verschillende vormen van dagbehandeling aan, in leefomgeving en sfeer passend bij de leeftijd van de bezoeker. Ouderen met dementie kunnen terecht bij ’t Tumpke, dagbehandeling en dagbesteding op locatie De Honinghoeve. Jonge mensen met dementie zijn op hun plek bij specialistische dagbehandeling De Boog (onderdeel van locatie Joachim en Anna). Afhankelijk van uw zorgindicatie gaat u één of meerdere dagdelen per week. Op de dagbehandeling verzorgen we een maaltijd. Vervoer van en naar de locatie wordt in de meeste gevallen geregeld.

Deskundig team

De zorg en begeleiding op de dagbehandeling voor dementie is in handen van een deskundig team dat onder andere bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en verzorgenden. Bovendien zijn er voldoende gespecialiseerde zorgprofessionals als fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers en in huis. Op verzoek kijken zij met het zorgteam mee.

Vragen?

Heeft u vragen over de dagbehandeling? Neem dan contact op met de zorgbemiddelaars van De Waalboog?