Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Regionaal Consultatieteam Gedrag

Mensen die langdurige, intensieve zorg nodig hebben kunnen gedrag vertonen dat problemen oplevert voor de persoon zelf en/ of zijn omgeving. Ondanks de goede zorg van zorgprofessionals en mantelzorgers kan een passende oplossing soms ver weg zijn. De kwaliteit van zorg en begeleiding kan dan onder druk komen te staan. In dat geval kan het Regionaal Consultatieteam Gedrag hulp bieden.

Dementerende ouderen

Ernstig probleemgedrag komt helaas steeds vaker voor in de langdurige zorg en ook thuis. Denk bijvoorbeeld aan gedragsverandering door een hersenaandoening of voortkomend uit onverwerkte emoties of rouw. Iemand kan steeds boos zijn en zijn boosheid afreageren op zijn omgeving. Enerzijds is probleemgedrag niet te voorkomen, omdat het gedrag samenhangt met ziekte en is vaak juist een reden voor verhuizing naar een zorginstelling. Anderzijds is het ontstaan of blijven bestaan van gedrag wel te beïnvloeden. Binnen De Waalboog hebben we een speciaal consultatieteam gedrag die veel ervaring en expertise heeft op dit gebied. Wij werken onder andere met een zelf ontwikkelde behandelmethode ‘Focussen’ wanneer de casus daarom vraagt. Het doel is van deze methode is zorgteams handvatten te geven om direct hiermee aan de slag te gaan.

Regionaal Consultatieteam Gedrag

De Waalboog heeft een regionaal consultatieteam gedrag samengesteld. Dit team bestaat uit verschillende professionals zoals:

  • Verpleegkundige
  • Verzorgende
  • Psycholoog
  • Specialist ouderengeneeskunde
  • Psychomotorisch therapeut

Stuk voor stuk hebben ze specialistische kennis in het adviseren, begeleiden en behandelen van (oudere) mensen met (ernstig) probleemgedrag of complexe zorgvraag en zijn getraind in de methode Focussen. De professionals verlenen zorg binnen én buiten onze woonzorgcentra.

Ontmoet het Regionaal Consultatieteam Gedrag. 

Consultatie aanvragen

Je kan een consultatie aanvragen als je werkzaam bent in een zorgteam. Vanuit dit zorgteam kan een aanvraag gedaan wordt door het kernteam of behandelaar. U kunt bij ons een consultatieaanvraag indienen via Zorgdomein  (In zorgdomein in het zoekveld invullen: “Regionaal Consultatieteam Gedrag”. Vervolgens Gedragsstoornissen medisch specialist/ geriatrie” aanklikken. Daarna komt het Regionaal Consultatieteam Gedrag in beeld met het logo van De Waalboog.
Wil je eerst telefonisch overleggen over een casus, dan kun je het contactformulier invullen en dan neemt de coördinator van het Regionaal Consultatieteam Gedrag zo snel mogelijk  contact met je op.

       

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over ons Regionaal Consultatieteam Gedrag vul dan ook het contactformulier in.

Vragen?

Heb je vragen voor het Regionaal Consultatieteam Gedrag? Neem dan contact op de coördinator Regionaal Consultatieteam Gedrag.