Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Kwaliteit en veiligheid

De zorg, begeleiding en ondersteuning die wij bieden, voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Zo zijn we in staat invulling te geven aan ons streven om onze bewoners een passend vervolg van hun leven te bieden.

LR Magnolia 23

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als uitgangspunt

Belangrijk uitgangspunt bij onze zorg is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland. Dit landelijk kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleegzorg betekent en wat van zorgverleners en zorgorganisaties verwacht wordt als het gaat om de kwaliteit van verpleegzorg.

Kwaliteitsjaarverslagen en -plannen

In lijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben wij over 2022 een kwaliteitsjaarverslag opgesteld. Met dit jaarverslag laten we zien wat in 2022 de stand van zaken was van de kwaliteit van zorg. Ook beschrijven we wat we in dat jaar hebben gedaan om de kwaliteit van zorg te handhaven en/of te verbeteren. U kunt het kwaliteitsjaarverslag 2023 teruglezen. Ook hebben we een kwaliteitsjaarplan 2024 opgesteld, wat als leidraad dient voor hoe we dit jaar verdere invulling geven aan onze kwaliteitsaanpak.

Kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 

Elk jaar leveren we van elke locatie kwaliteitsinformatie aan bij het Zorginstituut Nederland. Die informatie wordt gezien als een indicator van de kwaliteit van zorg op de specifieke locatie. Hieronder vindt u de gegevens over 2022 zoals we die hebben aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Voor ons een manier om transparant te zijn over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. En te laten zien dat wij als organisatie actief bezig zijn met kwaliteit van zorg en – als nodig – het verbeteren ervan.

Kwaliteitsgegevens locatie Joachim & Anna
Kwaliteitsgegevens locatie Nijevelt
Kwaliteitsgegevens locatie De Honinghoeve
Kwaliteitsgegevens locatie Sint Jozefklooster

Zorgkaart Nederland

Bent u benieuwd hoe onze doelgroep de zorg bij De Waalboog ervaart? Of wilt u zelf laten weten wat u vindt van de zorg bij De Waalboog? Op de website www.zorgkaartnederland.nl kunt u reacties vinden of een reactie achterlaten. Hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het gemiddelde cijfer. En hoe duidelijker het beeld is van de zorg die we bij De Waalboog leveren.

Personeelssamenstelling

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is als vereiste opgenomen dat elke zorgorganisatie inzicht geeft in de personeelssamenstelling. U vindt onze gegevens hier.

Vragen?

Heeft u vragen over de kwaliteit en veiligheid binnen De Waalboog, neem dan contact met ons.