Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Organisatie

De Waalboog is gespecialiseerd in complexe (ouderdoms)zorg en gedragsproblematiek. In de regio Nijmegen bieden we zorg en behandeling thuis, in verschillende woonlocaties, expertisecentrum Joachim en Anna én in hospice De Linde. We zijn er voor ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, jongere mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben.

Zorgcentrum Nijmegen

De Waalboog beschikt over ruim 500 zorgplaatsen, verspreid over vijf locaties in Nijmegen. Er werken in totaal meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers; gemotiveerde en deskundige mensen die de ambassadeurs van onze organisatie zijn en de sleutel tot succes vormen. Wij richten ons op goed werkgeverschap en bieden een uitstekende werkomgeving. De tevredenheid van bewoners begint immers bij tevreden medewerkers en vrijwilligers!

Met de focus op welbevinden

De huidige zorg vraagt om medewerkers en vrijwilligers die de bewoners – samen hun familie en vrienden – ondersteunen bij het vervolgen van hun leven bij De Waalboog, op een manier die bij hen past. Medewerkers krijgen de ruimte om te doen wat nodig is om aan te sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele bewoner. En bij te dragen aan een waardige invulling van zijn of haar verblijf bij De Waalboog. Het gaat om ieders welbevinden, om dat van alle bewoners en cliënten. Zij bepalen zoveel mogelijk zelf hoe zij dat voor zich zien.. de bedoeling.

De Waalboog geeft vorm aan welbevinden – samen met u en de mensen om u heen. We doen dat met:

  • persoonsgerichte zorg, zodat u zich als mens echt gehoord en gezien voelt.
  • een kleinschalige en huiselijke woonplek, met ruimte voor uw naasten en vrijwilligers bij te blijven dragen aan uw leven.
  • voldoende deskundige zorg, behandeling en begeleiding, afgestemd op uw wensen, behoeften en mogelijkheden.
  • slimme technologie, die u en uw naasten de ruimte biedt om zo zelfstandig mogelijk uw leven in te vullen.

Zo voegen we leven aan uw dagen toe: een reis met maximaal welbevinden voor u als bewoner of cliënt van De Waalboog. Samen met de mensen die zo belangrijk voor u zijn: een passend vervolg, zo thuis als maar kan.

Wilt u meer weten? Lees dan Met de focus op welbevinden: een prettig leesbaar magazine, in klare taal. Of klik door naar onze missie en visie.

Bestuur en toezicht

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.