Organisatie

De Waalboog is gespecialiseerd in complexe (ouderdoms)zorg en gedragsproblematiek. In de regio Nijmegen bieden we zorg en behandeling thuis, in verschillende woonlocaties, expertisecentrum Joachim en Anna én in hospice De Linde. We zijn er voor ouderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, jongere mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben.

Zorgcentrum Nijmegen

De Waalboog beschikt over ruim 500 zorgplaatsen, verspreid over vijf locaties in Nijmegen. Er werken in totaal meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers; gemotiveerde en deskundige mensen die de ambassadeurs van onze organisatie zijn en de sleutel tot succes vormen. Wij richten ons op goed werkgeverschap en bieden een uitstekende werkomgeving. De tevredenheid van bewoners begint immers bij tevreden medewerkers en vrijwilligers!

Passend vervolg

De huidige zorg vraagt om medewerkers en vrijwilligers die de bewoners – samen hun familie en vrienden – ondersteunen bij het vervolgen van hun leven bij De Waalboog, op een manier die bij hen past. Medewerkers krijgen de ruimte om te doen wat nodig is om aan te sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele bewoner. En bij te dragen aan een waardige invulling van zijn of haar verblijf bij De Waalboog. Daarvoor is vakmanschap, eigenaarschap en samenwerken nodig. Dat doen we in krachtige teams. Goed werken noemen we dat.

Kernwaarden

Wij werken volgens een aantal vaste kernwaarden: professioneel, respectvol, oprecht, ondernemend en verbindend. Ze liggen aan de basis van onze organisatiecultuur. Medewerkers en vrijwilligers zijn vertrouwd met deze waarden en nemen ze mee in hun denken en doen. Klik hier voor de missie en visie van De Waalboog.

Bestuur en toezicht

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.