Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Partners en keurmerken

Samen met u en de mensen om u heen geven wij waardige invulling aan uw leven binnen De Waalboog. Wij werken hierin samen met partners op het gebied van de ouderenzorg.

Actiz is de landelijke brancheorganisatie van zorgondernemers. Actiz zet zich in voor het ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn en preventie.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. de Waalboog werkt men hen samen op het gebied van zorg, welzijn en innovatie.

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich sterk voor excellente zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. Zorgprofessionals werkzaam bij organisaties uit heel Nederland zijn bij ons aangesloten, waaronder De Waalboog.

Kennisnetwerk D-zep wil alle (specialistische) kennis, kunde en competenties ontsluiten op het gebied van dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep), bundelen en helpen toepassen die nodig is voor professionals en naasten om cliënten een prettig en betekenisvol leven te bieden.

Het Odensehuis Animi Vivere in Wijchen is er voor mensen met geheugenklachten en beginnende dementie. Het Odensehuis Animi Vivere is ook speciaal voor jonge mensen met dementie. De Waalboog werkt samen met het Odensehuis Animi Vivere aan een netwerk van ondersteuning en zorg voor jonge mensen met dementie in de regio Nijmegen.

Netwerk 100 is is een samenwerkingsverband van professionele organisaties in welzijn, zorg en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid, waaronder De Waalboog. samen ontwikkelen we nieuwe projecten en producten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van ouderen in Gelderland-Zuid.

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland  is een samenwerkingsverband van vrijwilligers, zorg- en onderwijsorganisaties, waaronder De Waalboog, in de regio Zuid Gelderland met als doel de zorg voor mensen die te horen hebben gekregen dat zij ongeneeslijk ziek zijn, zo goed mogelijk te organiseren.

Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP) is een kennisnetwerk voor professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. De Waalboog is lid en draagt bij aan de kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische problemen door o.a. haar kennis te delen.

ROC Nijmegen is een middelbaar beroepsonderwijs waar De Waalboog veel mee samenwerkt op het gebied van zorg en welzijn.

Roze Loper is een keurmerk voor verpleeg/verzorgingshuizen die homovriendelijk zijn. De huizen moeten aantonen dat iedereen zich er thuis kan voelen, ongeacht geaardheid of levensstijl. Locatie Nijevelt en De Honinghoeve hebben de Roze Loper.

Sterker sociaal werk bieden van hulp en ondersteuning aan mensen van nul tot honderd-plus.

UKON Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een samenwerkingsverband van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/ Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en vijftien zorgorganisaties, waaronder De Waalboog. Doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven ván en de kwaliteit van zorg vóór kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.

Vereniging voor Gerontopsychiatrie werkt aan een waardevol leven voor mensen met een hoog complexe gerontopsychiatrische zorgvraag.

Vilans werkt aan een toekomstbestendige samenleving, die passende zorg en ondersteuning kan blijven bieden. De Waalboog maakt gebruik van de door Vilans beschikbaar gestelde kennis.

Vrijwilligerscentrale Nijmegen  helpt bij het vinden van de waardevolle vrijwilligers.

Waardigheid en trots is het programma van de overheid dat opkomt voor liefdevolle ouderenzorg in verpleeghuizen. Zorg die aansluit bij wat mensen willen en kunnen. De Waalboog neemt deel aan diverse projecten en draagt samen met de 150 andere deelnemers bij aan de verbetering en kwaliteit van de langdurige zorg.

WZW is de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in Gelderland en vertegenwoordigt meer dan 45.000 fte’s in deze sector.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite in Nederland waar mensen hun ervaringen met de zorg delen. Cliënten en hun familieleden delen op ZorgkaartNederland hun waardering achter die nieuwe cliënten kan helpen in het maken van een keuze in het aanbod van zorg.