Mensen met een complexe zorgvraag

Soms is er sprake van meerdere zorgvragen tegelijk. Bijvoorbeeld omdat u dementie heeft in combinatie met psychiatrische problemen. Of een lichamelijke aandoening die samengaat met een depressie of angststoornis. De Waalboog is gespecialiseerd in de behandeling van complexe zorgvragen.

Nijevelt05

Als er meerdere dingen tegelijk spelen, kan dat zeer ingrijpend zijn. Niet alleen voor u, maar ook voor uw familie. We zijn thuis in de specialistische zorg en behandeling bij complexe problematiek. Ons zorgteam bestaat uit verschillende specialisten. Samen brengen ze uw zorgvraag in kaart en ontwikkelen ze een passend zorgleefplan. Op basis daarvan helpen ze u zoveel mogelijk grip te krijgen op uw leven.

Lichamelijke aandoeningen met een psychiatrische zorgvraag (gerontopsychiatrie)

Gaat uw lichamelijke zorgvraag samen met sociale en psychiatrische problemen zoals een angststoornis, depressie of stemmingswisselingen? Binnen Joachim en Anna bieden we op een speciale afdeling gerontopsychiatrische zorg en behandeling, een beschermde leefomgeving en zinvolle dagbesteding. Afgestemd op uw persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. Samen helpen we u (weer) in balans te krijgen en uw leven voort te zetten. Zo thuis als maar kan. Lees hier meer over deze speciale zorg en behandeling.

Dementie en psychiatrische problemen

Ook dementie kan gepaard gaan met angststoornissen, stemmingswisselingen en depressies. U bent in goede handen bij ons multidisciplinaire zorgteam, waarin iedere professional vanuit zijn eigen expertise meewerkt aan uw persoonlijke zorgleefplan. We helpen u zoveel mogelijk de regie te houden en bieden u een vertrouwde, veilige leefomgeving en een duidelijke structuur.

Dementie en ernstige gedragsproblemen

Het komt geregeld voor dat mensen met dementie ernstige gedragsproblemen ontwikkelen. En bijvoorbeeld agressief of psychotisch zijn, ongeremd gedrag vertonen en zo een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving. De Waalboog heeft speciaal voor deze doelgroep een behandel- en expertisecentrum ingericht: Wingerd.
Lees hier meer over de specifieke behandeling en persoonlijke benaderingswijze van de Wingerd.

Complexe zorgvraag en wonen

Mensen met een dubbele of complexe zorgvraag zijn het meest thuis bij Joachim en Anna, het expertisecentrum van De Waalboog. We hebben er verschillende afdelingen waar we een beschermde leefomgeving bieden en zorgen voor dagbesteding die aansluit bij wie u bent en waar u behoefte aan heeft.

Vragen?

Heeft u vragen over onze zorg voor ouderen met een complexe zorgvraag? Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog