Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Waalboog aan tafel met ministerie VWS

Algemeen

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te denken over hoe we in Nederland zeer specialistische zorg voor kleine doelgroepen beter kunnen organiseren. Het gaat om zorg die geboden wordt in expertisecentra in de langdurige zorg (WLZ). Het vergroten van de deskundigheid en het betaalbaar maken van de zorg voor deze kleine groepen zijn daarin belangrijke onderwerpen.

Logo-Ministerie-van-Volksgezondheid-Welzijn-en-Sport

Bij De Waalboog bieden we naast gespecialiseerde ouderenzorg ook zorg aan groepen mensen die zeer specialistische zorg nodig hebben, en die maar op weinig plekken geboden kan worden. Als Waalboog zetten we ons er met onderzoek en kennisontwikkeling voor in om deze specialistische zorg steeds verder te ontwikkelen. Omdat er maar een kleine groep mensen is die deze zorg nodig heeft is dat een intensief en kostbaar traject. Het ministerie van VWS erkent de noodzaak van borging en specifieke financiering van deze ontwikkeling. Het spant zich nu in om de kennisontwikkeling en betaalbaarheid van de zorg voor deze groepen mensen te verbeteren. Dat gebeurt door landelijk het aanbod in deze specifieke zorg te bundelen in een beperkt aantal, specifiek gefinancierde afdelingen.

Op het netvlies

De Waalboog werkt al jaren actief in landelijke netwerken voor specialistische doelgroepen. Dat doen we onder andere in:

Daarnaast is De Waalboog de grondlegger van een recent netwerk dat nog in ontwikkeling is voor Dementie met zeer ernstig probleemgedrag (vanuit ons expertisecentrum de Wingerd). Door onze actieve houding in die netwerken is De Waalboog op het netvlies gekomen bij VWS. Raymond Koopman, hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog heeft zitting in de regiegroep van VWS. Deze groep regisseert de landelijke ontwikkeling voor alle “laag volume/hoog complexe” doelgroepen. Atefrans de Bruin, manager behandeling en begeleiding vertegenwoordigt De Waalboog voor de groep Dementie met zeer ernstig probleemgedrag. Hij is landelijk het eerste aanspreekpunt van VWS op dit onderwerp.

Financiering meerzorg

Eerder heeft Atefrans de Bruin zich via dit netwerk samen met partners succesvol ingespannen om de ‘groeps-meerzorgregeling’ toe te passen op afdelingen voor de groep Dementie met zeer ernstig probleemgedrag. Meerzorg maakt het mogelijk om aanvullende zorg te financieren die niet standaard in hun ZZP zit, maar die deze groep cliënten wel nodig hebben. Sinds begin dit jaar hoeft een zorgaanbieder voor mensen met dementie en zeer ernstige gedragsproblemen niet meer individueel meerzorg aan te vragen. Toegeruste organisaties kunnen sindsdien meerzorg voor de gehele specialistische behandelafdeling aanvragen bij het Zorgkantoor. Hierdoor is de inzet van specialistische medewerkers nu structureel gefinancierd. Dat komt ten goede van alle bewoners van zo’n behandelafdeling en zorgt voor minder administratieve lasten.

Meer over de meerzorgregeling leest u hier.