Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Mensen met een tijdelijke zorgvraag

Als het thuis even niet gaat, kunt u ook tijdelijk bij De Waalboog verblijven. We bieden herstelzorg, revalidatie (m.u.v. Geriatrische Revalidatie Zorg) en crisisopvang. Met hulp, verzorging en begeleiding op maat, werken we aan uw herstel en helpen we u uw leven op te pakken.

Wandelen NIJ 30X20 (2)

Herstelzorg

Bent u herstellende van een lange ziekteperiode? We beschikken over alle mogelijkheden om u tijdelijk op te vangen. Tot het moment dat u voldoende hersteld bent en uw mantelzorger het weer kan overnemen. Speciaal voor lichte herstelzorg hebben we binnen woonzorgcentrum St. Jozefklooster een aantal TOP-appartementen (Tijdelijke Opname Plaatsen) ingericht. Hier krijgt u hulp bij het wassen, aankleden en innemen van uw medicijnen. Samen werken we aan uw terugkeer naar huis.

Revalidatie

Heeft u na een opname in het ziekenhuis meer nodig om weer zelf verder te kunnen? In expertisecentrum Joachim en Anna bieden wij revalidatie en herstelgerichte verpleeghuiszorg. In overleg stellen we een persoonlijk zorgleefplan op en bieden we specialistische zorg en behandeling. Doel is dat u weer zo zelfstandig mogelijk functioneert. U bent in handen van de specialist ouderengeneeskunde; die neemt tijdens uw verblijf de zorg over van uw huisarts. De specialist wordt bijgestaan door een team van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Crisisopvang

Ook in crisissituaties zijn we er voor u. Bijvoorbeeld als uw mantelzorger ineens wegvalt. Of omdat uw gezondheidssituatie plotseling verandert en u binnen 24 uur verpleging en verzorging nodig heeft. We werken hierin samen met andere zorginstellingen in de regio. In overleg bepalen we wat voor u de beste oplossing is.

Zorgindicatie voor tijdelijke opvang

Voor tijdelijke zorg heeft u een indicatie nodig. Net als voor andere vormen van verpleeghuiszorg. De zorgbemiddelaars van De Waalboog kunnen u adviseren bij de aanvraag van zo’n indicatie.

“Mijn man sportte graag. Fijn dat hij dat bij De Waalboog kan blijven doen.”

Lees verder

Vragen?

Heeft u vragen over onze zorg voor mensen met een tijdelijke zorgvraag? Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog