Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Bestuur

U krijgt uw zorg van betrokken medewerkers die zich verantwoordelijk voor u voelen. Samen met u bespreken zij welke zorg het beste bij u past. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van medewerkers uit andere disciplines en het bestuur. De algemene en dagelijkse leiding van De Waalboog is in handen van de raad van bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van afspraken en beleid.

Raad van bestuur De Waalboog

Mevrouw drs. H.B.A. (Rita) Arts, voorzitter raad van bestuur

 

 

Raad van bestuur legt verantwoording af en wordt geadviseerd door de raad van toezicht.

Raad van toezicht 

De heer drs. J.H. (Jos) Meijerink
voorzitter raad van toezicht

De heer mr. F.A. (Frank) de Schepper, eigenaar De Schepper advies
commissie voor financiën raad van toezicht

Mevrouw I.M. (Ingeborg) Koopmans, officier van Justitie Functioneel Parket ‘s-Hertogenbosch
commissie voor financiën raad van toezicht

Mevrouw J.G.A.M. (Ingrid) van Huijkelom-van Iersel, Raad van Bestuur SDW
commissie voor kwaliteit en veiligheid raad van toezicht

Mevrouw A. (Annemiek) Florisson, Beleidsadviseur Zorg Thuis ActiZ
commissie voor kwaliteit en veiligheid raad van toezicht

Managementteam

De heer drs. W. (Wim) Huveneers
manager financiën en control en manager vastgoed en facilitaire dienstverlening

Mevrouw drs. C. (Cecile) Timmermans
manager personeel & organisatieontwikkeling

De heer ing. M. (Mathieu) van Engen
manager informatisering en innovatie

Mevrouw E. (Erline) Schreven-Thomassen
clustermanager behandeling en begeleiding

De heer E. (Ewoud) de Jong SO
medisch manager

Mevrouw drs. C. (Toos) Smulders
clustermanager Nijevelt en De Honinghoeve

De heer J. (Jacco) van Hulst
clustermanager St. Jozefklooster en Joachim en Anna

De heer drs. P. (Paul) Peters
bestuurssecretaris

Ontmoet hier het managementteam.

Door middel van het Reglement raad van bestuur en Reglement raad van toezicht  wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van respectievelijk de raad van bestuur en raad van toezicht.

Vragen?

Wil je meer weten over het bestuur van De Waalboog? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van De Waalboog.