Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Expertisecentrum

De Waalboog wil op landelijk niveau bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van zorg en behandeling voor  jonge mensen met dementie, mensen met gerontopsychiatrische problemen en mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. We creëren een lerende omgeving, stimuleren de toepassing van innovaties en delen onze kennis en expertise. Intern én extern.

Ambitie en kennisbeleid

Onze ambitie is om zo goed mogelijke zorg te bieden om de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen, daarom willen we gebruik maken van de meest recente inzichten. Enerzijds ontwikkelen we kennis op het gebied van zorg en behandeling voor kwetsbare ouderen in het algemeen en passen deze kennis toe. Anderzijds willen we regionaal  specialist zijn op gebied van dementie en landelijk op het gebied van onze drie specialistische doelgroepen:

Voor elk van deze groepen hebben we een aparte afdeling  en daaraan is een multidisciplinair expertteam of specialistisch team verbonden. De teams delen zoveel mogelijk hun kennis en ervaring met professionals op andere locaties van De Waalboog. Ook bieden ze consultatie aan externe professionals zoals huisartsen, medisch specialisten en andere paramedici. Daarnaast hebben de expertteams een belangrijke rol in de samenwerking met onze regionale én landelijke netwerk- en kennispartners.

Praktijkonderzoeker

We hebben de ambitie om te werken volgens de nieuwste inzichten en kennis van de wetenschap. Naast het participeren in landelijke of regionale onderzoeken, is het van belang dat er ook Waalboog specifiek onderzoek is, dat direct aansluit bij de vragen uit de praktijk. Hiervoor hebben we een door het UKON gefinancierde praktijkonderzoekers in huis die medewerkers intern ondersteunt.

Meer informatie over de praktijkonderzoek binnen De Waalboog. 

UKON-netwerk

De Waalboog maakt deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), een samenwerkingsverband van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en 19 zorgorganisaties. Doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven ván en de kwaliteit van zorg vóór kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Door binnen UKON met andere zorgorganisaties en wetenschappers kennis uit te wisselen en mee te doen aan onderzoek, bieden we medewerkers de kans zich te ontwikkelen en doen we kennis op die past bij onze ambitie.

Kennisnetwerken, ketenpartners, opleidingen en symposia

Daarnaast wisselen we kennis en ervaring uit met organisaties als de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP), Netwerk 100, Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland en het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Ook delen wij kennis met partners in de keten. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld symposia en Waalboog-podia. Medewerkers van De Waalboog zijn geregeld spreker op congressen.

Sterke leer- en opleidingscultuur

De Waalboog gelooft sterk in de kracht van leren in de praktijk en eigenaarschap nemen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. We stimuleren een goede leer- en opleidingscultuur binnen onze organisatie en vinden een goede samenwerking met kennisinstituten vanzelfsprekend. Zoals bijvoorbeeld met ROC, HAN, Radboud Universiteit en de hierboven genoemde (kennis)netwerken. We werken nauw samen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde, begeleiden co-assistenten, stagiaires van alle paramedische disciplines, verpleegkundigen, huisartsen in opleiding en bieden een opleidingsplaats voor GZ psycholoog.

Ook bieden we enkele gerichte trainingen aan. Bekijk hier ons trainingsaanbod voor professionals.

Vragen over het expertisecentrum

Heeft u vragen over de kennis en expertise binnen De Waalboog? Neem dan contact op met het ons, wij staan voor je klaar.