Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Wingerd

De Wingerd is een behandel- en expertisecentrum voor ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep). De afdeling neemt de zorg en behandeling over als het op de reguliere woonplek van cliënten niet meer lukt. Ook bieden wij als Regionaal Expertisecentrum D-zep zorgaanbieders in Gelderland advies en consultatie bij situaties met cliënten waarbij zij niet verder komen in de aanpak of benadering.

LR De Wingerd 01

Het multidisciplinaire team van de Wingerd brengt cliënten terug in balans met een passend benaderingsplan en een juiste woonomgeving. Een verblijf op de Wingerd kan gaan om een kortdurende time-out om de thuisomgeving of reguliere afdeling te ontlasten. Maar ook om behandeling met aansluitend doorstroom naar een reguliere afdeling binnen of buiten De Waalboog.

Specialistisch team

De Wingerd heeft een gespecialiseerd, multidisciplinair team. De eindregie ligt bij de specialist ouderengeneeskunde, in nauwe samenwerking met een klinisch geriater en ouderenpsychiater. Het team krijgt ondersteuning van vaktherapeuten en/of paramedici.

Het zorgteam besteedt veel aandacht aan manieren om contact te maken met de cliënt. Tegelijkertijd bekijken de zorgprofessionals samen hoe de cliënt reageert op de leefomgeving en de omgang met anderen. Daarna analyseren ze wat er precies nodig is om de cliënt meer rust en stabiliteit te bieden. Het team legt dit samen met de GZ-psycholoog vast in het benaderingsplan van de cliënt. Mantelzorgers en familie kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding in de omgang met hun naaste.

Locatie

De Wingerd ligt heerlijk rustig tegen de bosrand, achteraan op het terrein van Waalboog-locatie Joachim en Anna. Het volledig nieuwe gebouw is in 2022 in gebruik genomen en is helemaal afgestemd op de cliënten die er verblijven. De kleuren zijn kalm en rustig. De meubels en het sanitair zijn robuust waar nodig en comfortabeler waar het kan, maar steeds smaakvol en vriendelijk.

Methodiek

De Wingerd werkt onder andere met de Waalboogmethodiek Focussen. Deze aanpak is erop gericht probleemgedrag te begrijpen om daarna stap voor stap tot oplossingen te komen.

Vier verschillende leefmilieus

De Wingerd werkt met vier verschillende leefmilieus voor 8 cliënten. De zorgvraag of behoefte van de cliënt bepaalt welk leefmilieu het beste past. Meestal veranderen de behoefte en behandeling van de cliënt na enige tijd. In dat geval maakt de cliënt de overstap naar een ander leefmilieu. De meeste cliënten verhuizen daarna (terug) naar hun eigen woonplek of naar een reguliere afdeling. Soms is een langdurig verblijf binnen een specifiek leefmilieu van de Wingerd nodig.

Wilt u meer weten over de leefmilieus? Klik door naar de brochure over de Wingerd.

Verhuizing naar reguliere woonplek

De meeste cliënten verhuizen na hun verblijf op de Wingerd naar een reguliere woonplek in een verpleeghuis. Dit kan binnen De Waalboog zijn, maar ook daarbuiten. Het team van de Wingerd zorgt voor een ‘warme’ overdracht: de zorgprofessionals bereiden de (terug)verhuizing zorgvuldig voor en houden ook erna betrokken contact.

Regionaal Expertise Centrum

De Wingerd is een Regionaal Expertisecentrum op het gebied van D-zep. Zorgaanbieders in Gelderland kunnen advies en consultatie inroepen bij situaties met cliënten waarbij zij niet verder komen in de aanpak of benadering. De Waalboog maakt deel uit van het landelijke Kennisnetwerk D-zep.

Huisartsen en specialisten bij zorgaanbieders kunnen (op consultbasis) advies krijgen of cliënten doorverwijzen. Doorverwijzen is mogelijk wanneer cliënten, thuis of op een afdeling, niet meer de zorg en aandacht kunnen krijgen die zij nodig hebben. Hiervoor moeten zij in ieder geval beschikken over de indicatie ZZP7.

Consultatie en verwijzing verloopt via ons Regionaal Consultatieteam Gedrag.

Meer informatie over de Wingerd

Wilt u meer weten over de Wingerd? In de brochure vindt u uitgebreide informatie en contactgegevens. 
U kunt voor meer informatie of collegiale afstemming contact opnemen met:

Zorgbemiddeling van De Waalboog
Telefoon: 024 – 382 64 83 (van 8.30 – 16.30 uur)
E-mail: zorgbemiddeling@waalboog.nl

Bezoekadres
Groesbeekseweg 329
6523 PA  NIJMEGEN

Werken op de Wingerd

Heb je interesse om op de Wingerd te komen werken? Loop gerust een dagdeel mee op de afdeling. Je regelt het makkelijk via onze aanmeldpagina. Benieuwd naar wat je van de meeloopdag kunt verwachten? Lees dan Rebecca’s verhaal over haar eerste kennismaking met de Wingerd: zij hield er een baan aan over!

“Mijn man sportte graag. Fijn dat hij dat bij De Waalboog kan blijven doen.”

Lees verder

Vragen?

Heeft u vragen over onze specialistische zorg voor mensen met dementie en (ernstige) gedragsproblemen? Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog