Nieuwbouw Joachim en Anna

Joachim en Anna ondergaat een ware metamorfose. De hele locatie wordt gebouw voor gebouw vervangen door nieuwbouw. De oorspronkelijke panden zijn zo’n 50 jaar en voldoen niet meer aan de hedendaagse wensen voor ouderen met een complexe zorgvraag. De eerste twee panden zijn begin 2022 in gebruik genomen en momenteel werkt de aannemer hard aan de volgende twee woonzorggebouwen.

Nieuwbouw Joachim En Anna Vallei Impressie Verkleind

Bij De Waalboog zetten we ons er voor in om mensen een passend vervolg van hun leven te bieden. Een prettige en aangepaste woonomgeving is daarbij essentieel. Het pand Bosweg 250 voor jonge mensen met dementie blijft wel zo staan. Dit pand is uit 2013 en voldoet al aan de toekomstige wooneisen.

Dorpsfeer
Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is een thuis creëren voor bewoners en bezoekers van Joachim en Anna. Naast de bewoners moeten ook de mensen om hen heen thuis kunnen komen in een fijne woonomgeving. Daarmee stappen we af van een grotere instelling, maar kiezen voor de sfeer van een dorp, met groepjes woningen in het glooiende omgeving van de stuwwal van Nijmegen. De nieuwe woningen  zijn klimaat neutraal. In de openbare entreeruimte en de brasserie ontmoeten bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers elkaar in een gastvrije setting. Hier vinden ook allerlei activiteiten plaats. Daarnaast bieden we in de eigen woonomgeving kleinschalige activiteiten aan, die zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van die bewoners.

Samen zorgen
De Waalboog wil de zorg samen vormgeven met alle direct betrokkenen. Naasten kennen de bewoners immers het beste en samen met hen kunnen we de zorg het beste afstemmen op de behoeften van de bewoner. Zo zorgen we samen voor een zorg- en woonomgevingen waarin bewoners én hun naasten zich thuis voelen en een passend vervolg aan hun leven kunnen geven.

 

Huidige bouwfase – nu in aanbouw
Momenteel is de tweede bouwfase in volle gang. In deze fase bouwen we de nieuwe gebouwen Hazelaar en Esdoorn. Qua stijl zijn ze hetzelfde als de twee eerdere gebouwen voor Wingerd en Magnolia: sfeervolle kleuren, zacht licht, grote ramen, knusse hoekjes en omringd door natuur. De toekomstige bewoners zijn ouderen met dementie, soms in combinatie met gedragsproblemen. Ook komt hier onze observatieafdeling, de afdeling voor herstelzorg en het hospice.

Eerste bouwfase – al gereed
De eerste bouwfase is begin 2022 afgerond. Toen hebben we de eerste twee nieuwe gebouwen, Wingerd en Magnolia, in gebruik genomen. De bewoners én medewerkers genieten volop van hun mooie en ruime omgeving.

 

Bouwupdates en Nieuwsbrieven

Impressies

 

Centrale brink

Groene vallei

Bosrijke omgeving

Gebouw Magnolia: voor mensen met ouderdomsproblemen en psychiatrische aandoeningen (gerontopsychiatrie)

Gebouw Wingerd: voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen (D-zep)

Heeft u vragen over de nieuwbouwontwikkelingen? Onze projectmedewerker vastgoed staat voor u klaar.

Corine Aarnoudse

Projectmedewerker vastgoed

06 244 03 280   

Stuur e-mail