Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Bouwplanning en partners

Het nieuwbouwtraject is een langdurig proces, waarbij we in verschillende fasen nieuwe gebouwen neerzetten.

Gebouw F Impressie Buitenzijde Aan Het Plein

Planning
Het nieuwbouwtraject duurt enkele jaren. We zetten gefaseerd verschillende gebouwen neer. Zo bouwen we eerst een nieuw deel, waar een deel van de huidige bewoners dan hun intrek in kunnen nemen. Vervolgens wordt hun oude gebouw gesloopt waardoor er ruimte komt om daar een volgend nieuw groepje woningen te realiseren.

 

Samen bouwen
Medewerkers, bewoners, familie, vrijwilligers en omwonenden, iedereen mag met ons meedenken om een goede invulling te geven aan de nieuwbouw. Uiteraard is ook de cliëntenraad er ook nauw bij betrokken. Samen komen we immers tot de beste invulling. Voor het ontwerp en de realisatie werkt De Waalboog samen met deskundige partijen uit de regio:

Bouwen met Giesbers
Giesbers Ontwikkelen en Bouwen verzorgt een deel van de communicatie naar omwonenden. Via hun speciale projectensite kunt u zich aanmelden voor nieuwsberichten over de bouw bij Joachim en Anna.
Ook is Giesbers een gecertificeerde Bewuste Bouwer. Daarmee geven zij aan dat zij omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid belangrijke thema’s vinden, waar naar gehandeld wordt tijdens het bouwproces. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich met zijn bouwplaats op dit maatschappelijke vlak.