Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Klachtenregeling

De medewerkers en vrijwilligers van De Waalboog doen iedere dag hun uiterste best om kwalitatief hoogwaardige zorg, behandeling en ondersteuning te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Blijf niet met uw klacht zitten en deel deze met ons!

Wandelen NIJ 30X20 (2)

Wanneer u gevoelens van onvrede ervaart of wanneer u klachten heeft over de zorg- of dienstverlening, dan is het belangrijk dat u dit met ons bespreekt. Vaak helpt het al om met een medewerker of diens leidinggevende te praten. Lukt dit niet of komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met één van de cliëntenvertrouwenspersonen.

Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP)

Karen van Kordelaar is de cliëntenvertrouwenspersoon van De Waalboog. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en uw klacht of gevoelens van onvrede uiten. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Karen kan u helpen om uw probleem bespreekbaar te maken en kan u hierin ondersteunen door bij het gesprek aanwezig te zijn. Ze is onpartijdig en kan dus in de situatie bemiddelen als dat nodig is. Ook kan ze u adviseren over eventuele vervolgstappen. U kunt bij Karen terecht met alle vragen of klachten die gaan over de zorg- en dienstverlening in het algemeen.

Indien u een klacht wilt bespreken met de cliëntenvertrouwenspersoon, dan kan de klacht telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden geuit. Karen van Kordelaar is op werkdagen te bereiken op  06 – 109 52 533  of via k.vankordelaar@waalboog.nl of via

Stichting De Waalboog
t.a.v. K.A.C.M. van Kordelaar
Postbus 31071
6503 CB Nijmegen

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)

Lisanne Reijnen is de cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet zorg en dwang. Ze werkt bij Adviespunt Zorgbelang en is onafhankelijk van De Waalboog. Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Ze is partijdig, staat aan uw kant en bemiddelt niet. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Samen met Lisanne kunt u helder krijgen wat u precies wil bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in de voorbereiding en het voeren van een gesprek.

Lisanne Reijnen is op werkdagen te bereiken op 06 – 30 40 36 21 of via lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl.

Klachtenregeling

Informatie over de klachtenregeling kunt u ook nalezen in de klachtenfolder. Deze folder vindt u in de foldermolen bij de entree van alle locaties van De Waalboog. In de folder zit een klachtenformulier die u kunt invullen en opsturen of in de klachtenbus/brievenbus van de cliëntenvertrouwenspersoon deponeren, op de meeste locaties te vinden bij de ingang. Vermeld dan s.v.p. uw naam en telefoonnummer of afdeling, eventueel e-mailadres.

 

 

Vragen?

Heeft u vragen over onze klachtenregeling? Wij staan voor u klaar.