Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Privacy

Binnen De Waalboog hechten wij grote waarde aan de privacy van bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens is het uitgangspunt. .

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens 

De Waalboog verzamelt, beheert en verwerkt persoonsgegevens van cliënten en bewoners en hun vertegenwoordigers. Dat is noodzakelijk voor het organiseren van goede zorg, behandeling en verblijf. Verder worden gegevens van medewerkers en vrijwilligers verzamelt, beheert en verwerkt om verantwoordelijkheden als goed werkgever te kunnen uitoefenen.

Welke gegevens De Waalboog verwerkt, is vastgelegd in een Verwerkingsregister.

Download onze privacyverklaring.

Lees ook het websitebeleid en cookiegebruik van De Waalboog.  

Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Mail dan naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het e-mailadres is fg@waalboog.nl.