Gerontopsychiatrie

Binnen Joachim en Anna Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum bieden wij specialistische zorg en behandeling onder andere op het gebied van gerontopsychiatrie. Wij bieden zorg aan mensen met een somatische verpleeghuisindicatie en een psychiatrische zorgvraag op een speciale woonomgeving: de Magnolia.

gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie is zorg voor mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder, die chronische psychiatrische problemen hebben. Dat zijn bijvoorbeeld psychotische, stemmings- en angststoornissen. Deze stoornissen gaan vaak gepaard met probleemgedrag. Omdat er bij deze ouderen naast de psychische klachten meestal ook sprake is van complexe lichamelijke problematiek, is specialistische zorg van belang.

Binnen Joachim en Anna bieden we op een speciale afdeling, genaamd Magnolia, specialistische zorg en behandeling, een beschermde leefomgeving en zinvolle dagbesteding. Afgestemd op uw persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. Samen helpen we u (weer) in balans te krijgen en uw leven voort te zetten. Zo thuis als maar kan.

Wonen bij de Magnolia

De Magnolia maakt deel uit van expertisecentrum Joachim en Anna. Magnolia is een geschakelde afdeling (Magnolia A en Magnolia B) waarbij iedere bewoner zijn eigen kamer heeft, die hij/zij naar zijn eigen persoonlijke smaak kan inrichten. De gemeenschappelijke woonkamers zijn ingericht als
verschillende woonleefmilieus met een eigen sfeer en benadering specifiek aangepast aan de wensen en behoeften van de bewoners. Het is een
bewust gecreëerde samenhang van zorg, behandeling, begeleiding, dagbesteding en huisvesting. Hierbij vormen de individuele hulpvragen en
behoeften van bewoners het uitgangspunt.

Specialistisch team

De zorg wordt multidisciplinair geboden. Het multidisciplinair team bestaat onder andere uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog,
fysiotherapeut en een verpleegkundige/ verzorgende. Al deze professionals hebben zich gespecialiseerd in de specifieke zorgvragen van de mensen die op de Magnolia wonen. Medewerkers zijn gekoppeld aan één woonleefmilieu om de kwaliteit van deze zorg te vergroten. Met onze persoonlijke en individuele aanpak streven we naar een huiselijke en prettige leefomgeving met de best mogelijke zorg en aandacht, in samenwerking met bewoner en familie.

Vragen?

Heeft u vragen over onze specialistische zorg en behandeling op het gebied van gerontopsychiatrie. Neem dan contact op met de zorgbemiddeling van De Waalboog