Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Inspectierapport bezoek aan Joachim en Anna 15 maart 2022

Algemeen

Op 15 maart 2022 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onaangekondigd bezoek gebracht aan locatie Joachim en Anna. De inspecteurs toetsten tijdens zo’n bezoek of wij zorg bieden zoals dat is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in kwaliteitskaders.

Het bezoek liep zeer voorspoeding. De inspectie constateert dat de geboden zorg op Joachim en Anna (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. 19 van de 20 getoetste normen voldoen (grotendeels). Eén norm voldoet grotendeels niet. De Waalboog stuurt vanuit een heldere visie op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie heeft vertrouwen in de voortzetting van de ingezette verbeterlijn, in een tempo dat past bij zowel cliënten als zorgverleners.

 

Klik op onderstaande afbeelding voor inzage in het inspectierapport.