Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Intentieverklaring voor samenwerking met Living Inn

Algemeen

In Lent wordt het fraaie nieuwbouwproject Living Inn gerealiseerd. Dit woonzorgconcept biedt senioren en starters een fijne woonomgeving waar ontmoeten centraal staat. De Waalboog heeft op 2 juni een intentieverklaring getekend om als vaste zorgaanbieder aan dit project deel te nemen en 75 appartementen te huren. ‘Living Inn vormt het ontbrekende puzzelstukje waarmee we binnen De Waalboog onze actuele huisvesting op orde kunnen krijgen’, aldus Rita Arts, bestuurder van De Waalboog.

Living Innartist.impressies.11 Min

Actueel woningaanbod
Momenteel werkt De Waalboog aan een aantal nieuwe woonzorglocaties in Nijmegen als vervanging van verouderde gebouwen die nu nog in gebruik zijn. De realisatie daarvan kent echter een langere doorlooptijd. Daardoor kwam Living Inn op het juiste moment op ons pad. Het uitgangspunt van deze woonvorm is dat bewoners in de levensloopbestendige appartementen altijd kunnen blijven wonen, ook als een zorgvraag ontstaat. De Waalboog heeft de intentie om 75 appartementen van wisselende grootte te huren voor mensen met een indicatie voor verpleeghuiszorg (inclusief benodigde extra ruimten, zoals huiskamers en personeelsruimten).

Nadere uitwerking
De verwachte oplevering van het gebouw is eind 2023. De komende tijd gaat De Waalboog de voorgenomen samenwerking nader uitwerken, om in juli tot een volwaardige huurovereenkomst te komen. Ook gaan we daarbij bekijken voor welke bewonersgroep Living Inn een passende woonomgeving zou kunnen zijn. Hierbij geven we voorrang aan de huidige bewoners.

 

Klik hier voor meer informatie over Living Inn

Of bekijk het fraaie impressiefilmpje.