Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Nienke Fortuin gepromoveerd op onderzoek naar hoe ouderen omgaan met hun naderende sterven

Algemeen

Op 24 augustus promoveerde Nienke Fortuin, geestelijk verzorger bij De Waalboog, met de verdediging van haar proefschrift ‘The search for meaning in later life’ aan de faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Nienke Fortuin Promotie2

In haar onderzoek, waarvoor ze 26 Nederlandse ouderen interviewde en 356 75-plussers een vragenlijst liet invullen, kijkt ze naar de manier waarop ouderen omgaan met hun naderende sterven. Welke rol speelt religie hierin? Wat zijn hun wensen op medisch gebied? En hoe draagt de manier waarop we verhalen vertellen over het ouder worden hieraan bij? “Heel ongelovige en heel gelovige mensen ervaren de minste doodsangst, terwijl de meeste doodsangst wordt ervaren door de meer twijfelende tussengroep.”

“Mijn onderzoek gaat over zingeving door ouderen aan de laatste levensfase. Hierin staan bepaalde vragen centraal. Welke betekenis verbinden mensen met de naderende dood wanneer ze in hun laatste levensfase zijn? Ook keek ik naar de relaties tussen religie en doodsangst, euthanasie en levensverlengende handelingen. Beïnvloedt de wijze waarop ouderen de dood interpreteren hun wensen met betrekking tot medische zorg rond het levenseinde? Daarnaast wilde ik graag weten welke verhalen mensen vertellen over het ouder worden, en wat mensen helpt tot op hogere leeftijd een dynamisch levensverhaal te kunnen blijven vertellen.”

 

Lees hier een uitgebreid interview met Nienke voor meer inzage in haar onderzoeksresultaten.

Het proefschrift is hier online te bestellen.