Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Nonna verbindt ouderenzorg in regio Nijmegen

Algemeen

Om nu en in de toekomst integrale, mensgerichte zorg van betekenis te kunnen (blijven) bieden, werken 14 organisaties in verpleging en verzorging in de regio Nijmegen samen in Nonna. Ook De Waalboog doet hier actief aan mee. De grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan vragen om echt partnerschap en daadwerkelijke netwerksamenwerking. Met een gezamenlijke missie, met gedrevenheid en met één agenda. Samenleving en zorg veranderen. Wij maken de zorg voor ouderen duurzaam en toegankelijk. Zo willen we inspelen op: wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst nodig?

Nonna Beeldmerk RGB Rood

In de zorgregio Nijmegen leren we door samen te doen. We behouden alles wat werkt, maar durven ook los te laten wat minder goed werkt. We initiëren en implementeren nieuwe werkwijzen en samenwerkingen. Met het besef dat nieuwe oplossingen voor de komende jaren vooral buiten de muren van de traditionele verpleeghuizen liggen. Met proeftuinen en projecten kijken we voorbij de grenzen van onze organisatie(s). Naast mensgerichtheid zijn toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg leidend. In gezamenlijkheid en in verbinding met andere (zorg)netwerken in de regio. Dat is Nonna.

Goed wonen: wonen met zorg voor ouderen vormgeven
We ontwikkelen nieuwe duurzame woonconcepten met zorg, zodat langer thuis wonen veilig en comfortabel is. We dragen bij aan een nieuwe sociale infrastructuur in vitale en diverse wijken. Samen met onder meer bewoners, wooncoöperaties en welzijnsorganisaties. We werken op wijk-, organisatie- en regioniveau en doen wat daar nodig is. Zo realiseren we proeftuinen en projecten voor cliënten met andere financiering (als VPT/MPT), community-care, domeinoverstijgend werken en informatiserings-oplossingen. En steeds zorgen we voor maximaal leren, zodat alle organisaties in de regio de geleerde lessen ook in hun eigen situatie en eigen wijken kunnen toepassen.

Fijn werken: fijn werken en regionaal werkgeverschap realiseren
We zien de regio Nijmegen als één arbeidsmarkt: regionaal en aantrekkelijk werkgeverschap, met onze medewerkers op één. Samen werken we aan de uitdagende vraagstukken van voldoende capaciteit in onze sector, zowel in kwantiteit als kwaliteit, zowel intra- als extramuraal. Dit alles in samenspel met de informele (mantel)zorg, met andere domeinen en met bewoners en hun dierbaren.

Slim samenwerken: regionale (kennis en zorg)infrastructuur
We willen dé regionale infrastructuur van kennis en zorg realiseren van, voor en door partners en financiers in de regio Nijmegen. Waar wenselijk centraliseren we regionale functies voor de Nonna-partners. We zijn collegiaal en werken domein-overstijgend, met minder overhead en bureaucratie. Wat we samen efficiënter kunnen doen, doen we samen. Bestuur, communicatie, IT-structuren en financiering zijn ondersteunend aan deze doelen en aan de nieuwe manieren van samenwerken.

Meer weten?
Ga naar: Netwerk Nonna – regio Nijmegen