Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Update corona

Algemeen, Corona

We hebben het lang buiten de deur weten te houden, maar er is nu toch een eerste bewoner besmet met het coronavirus binnen De Waalboog. Deze persoon is opgenomen op de quarantaine afdeling van De Waalboog bij Joachim en Anna. Deze situatie vraagt verregaande maatregelen. Maatregelen die we liever niet hadden genomen, maar die echt in het belang zijn van alle bewoners en ook van het personeel.

Coronavirus

Geen bezoek
Wij zijn genoodzaakt om, net als alle andere verpleeghuizen in de regio, met ingang van donderdag 19 maart, bezoek niet langer toe te staan. Het is een drastische maatregel, maar die nodig is om het risico te beperken dat bewoners via bezoek met het virus besmet kunnen raken. Om familie toch op de hoogte te houden hoe het met hun naaste gaat, gaan wij verschillende digitale middelen inzetten. Die moeten we deels nog verder uitwerken. Daar werken we hard aan om die de komende dagen in gebruik te kunnen nemen.

Samenvatting maatregelen binnen De Waalboog:

 • Alle centrale activiteiten zijn met directe ingang afgelast. Alleen afdelingsgebonden activiteiten blijven we voortzetten.
 • Bezoekregeling: wij zijn genoodzaakt om, net als alle andere verpleeghuizen in de regio, met ingang van donderdag 19 maart, bezoek niet langer toe te staan. Tot die tijd geldt maximaal één bezoeker, per bewoner, per dag.
 • Op locatie Joachim en Anna is een quarantaine afdeling ingericht waar besmette bewoners van alle locaties van De Waalboog kunnen verblijven en verzorgd worden.
 • Aanpassing in behandelaanbod: waar mogelijk vinden behandelingen plaats bij de bewoner op de kamer, om ‘verkeer op de gangen’ zoveel mogelijk te beperken. Alleen indien nodig wordt gebruik gemaakt van de oefenruimte met een maximum aan bewoners afhankelijk van de grootte van de ruimte.
 • Brasserieën worden op alle locaties gesloten. We verkennen welke gevolgen dat voor bewoners heeft. We zorgen voor alternatieven met de maaltijd op de kamer. Per locatie kan dit verschillen.
 • Bewoners gaan voorlopig liefst niet mee naar huis, tenzij er zwaarwegende persoonlijke redenen zijn. Dit gebeurt dan in afstemming met het zorgteam.
 • De schoonmaak van ruimten, gangen en na gebruik van materialen en apparatuur hebben we geïntensiveerd.
 • Dagbehandeling blijft vooralsnog geopend, maar alleen voor bezoekers zonder klachten.
 • Het kan zijn dat eventuele niet direct noodzakelijke afspraken die u heeft met De Waalboog, zoals bijvoorbeeld een bezoek of een multidisciplinair overleg (MDO), niet doorgaan. Uiteraard brengen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte.
 • Goede hygiëne en hygiënisch werken is zeer belangrijk . Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn daar goed van op de hoogte. Voor alle bezoekers hangt er bij de ingang desinfectans. Maak daar alstublieft gebruik van, bij binnenkomst en vertrek.
 • We schudden geen handen meer. We begroeten ‘zonder aanraken’.
 • Regionale aanpakuitbraak: De Waalboog is actief in het regionale zorgoverleg ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Daarin bundelen alle zorgaanbieders hun krachten en wordt regionale aanpak bepaald.

Voor iedereen geldt:

 • Groeten zonder aanraken.
 • Goede handhygiëne.
 • Papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Beperk sociale contacten.

Eerste contactpersonen
Eerste contactpersonen van bewoners hebben een uitgebreidere mail van ons ontvangen. Heeft u die niet ontvangen? Controleer dan uw SPAM-box in de mail, en voeg het mailadres info@waalboog toe als vertrouwd adres.

Vragen en aanvullende informatie
Heeft u vragen over het coronavirus  in relatie tot De Waalboog en kan uw zorgmedewerker u niet helpen? Dan kunt mailen naar: corona@waalboog.nl. Bent u inwoner van de regio Gelderland-Zuid en heeft u een vraag over de regionale situatie? Bel GGD Gelderland Zuid: 088 – 144 7272. Ook is er een landelijk informatienummer voor mensen die vragen hebben over het coronavirus (RIVM 8.00-20.00): 0800 – 1351 of kijk op www.rivm.nl.