Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Verdere versoepeling bezoekregeling per 20 juli

Algemeen, Corona

Het gaat nog steeds heel erg goed op onze locaties. Er zijn geen bewoners met corona en ook onder de medewerkers zijn er geen nieuwe besmettingen. De bezoekregelingen worden volop benut en bewoners en families genieten van de bezoekmogelijkheden en uitjes die ze weer kunnen maken. Er kan steeds meer, zolang we 1,5 meter afstand houden. Ook op onze locaties kunnen we de maatregelen vanaf 20 juli verder versoepelen. Zo kunnen bewoners vanaf dan meerdere bezoekers tegelijk ontvangen, mits iedereen buiten een huishouden 1,5 meter afstand kan houden. Dit is direct ook maatgevend voor hoeveel mensen er tegelijkertijd in een appartement/kamer van een bewoner kunnen. Mocht het appartement/kamer te klein zijn voor het bezoek, kunnen zij naar een alternatieve ruimte in de buurt zoals de brasserie, centrale terrassen of terrassen van afdelingen (als zij daar over beschikken). Natuurlijk moeten we alert blijven en blijven er maatregelen en afspraken nodig. U leest hierover en de andere nieuwe mogelijkheden in dit bericht.

Coronavirus

Verdere versoepeling bezoekregeling per 20 juli
Met ingang van 20 juli treedt weer een verdere versoepeling in werking van de bezoekmogelijkheden binnen onze locaties. We laten steeds meer los en sluiten verder aan bij de algemene regels in de maatschappij. Dit doen wij in afstemming met onze regionale partners. Daarbij is de afspraak dat:

 • Iedereen buiten een huishouden houdt 1,5 meter afstand à dat is meteen ook maatgevend voor hoeveel mensen er tegelijkertijd in een appartement/kamer van een bewoner kunnen. Bewoners van één afdeling worden gezien als één huishouden. Voor hen is het niet nodig om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • De afdelingshuiskamers zijn niet voor bezoek à daar kunnen we de afstand anders niet garanderen. Bezoek is welkom op de eigen kamer, een alternatieve ruimte in de buurt (als de kamer te klein is), in de brasserie, de centrale terrassen of terrassen van afdelingen (als zij daar over beschikken).

Overige restricties zijn er dan (nagenoeg) niet meer:

 • Bezoekers hoeven zich niet meer te laten registreren.
 • Er vindt geen checkgesprek meer plaats bij binnenkomst.
 • We maken geen gebruik meer van tijdsblokken voor bezoekers.
 • De brasserie nemen we weer voor iedereen in gebruik. Wel is de capaciteit van de brasserie minder omdat er wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Het kan dus sneller vol zijn.
 • Het is weer mogelijk om activiteiten voor bewoners van verschillende afdelingen te organiseren. Onze medewerkers dagbesteding verkennen hoe zij hun programma hierop aanpassen. Zang-optredens of samen zingen doen we nog niet omdat dit een verhoogde uitstoot van druppeltjes in de lucht veroorzaakt.
 • Onze medewerkers van de geestelijke verzorging bekijken hoe kerkdiensten en vieringen de komende tijd weer hervat kunnen worden. Bij de Honinghoeve gebeurt dat al in de naastgelegen Goede Herderkerk. Bij het St. Jozefklooster verzorgen de paters de diensten. Op Nijevelt en Joachim en Anna moet dit nog opgestart worden.
 • De Waalboogbus kan de komende tijd weer gebruikt worden voor uitstapjes in de regio. Om in de bus voldoende afstand te bewaren is de capaciteit van de bus wel kleiner.

Uit logeren of op vakantie
In afstemming met het zorgteam is het mogelijk dat een bewoner een of enkele nachtjes naar huis of met naasten mee op vakantie gaat. Als Waalboog houden we goed de ontwikkelingen in de gaten ten aanzien van de Corona-besmettingen in Nederland. Als de aantallen toenemen zullen we dit beleid herzien. Uiteraard willen we familieleden/ naasten ook vragen om nauwlettend de situatie omtrent eventuele uitbraak van Corona in de gaten te houden. Familieleden moeten uiteraard vrij zijn van corona en ook geen corona-gerelateerde klachten hebben. Als dat zo is, dan kan het helaas niet door gaan. Als iemand een wat langere tijd weg is, dan zullen we de bewoner (of diens naasten) bij terugkomst vragen of de bewoner corona gerelateerde klachten heeft.  Mocht dat zo zijn, dan moet de bewoner eerst door de GGD getest worden voordat hij terug kan komen. Wanneer de bewoner geen klachten heeft dan is dat niet nodig.

Korte mededelingen

 • Kinderen en/of kleinkinderen blijven van harte welkom. Conform het landelijke beleid verzoeken we ook bij jongeren van 13 tot 18 jaar de 1,5 meter afstand tot bewoners.
 • Honden mogen weer binnenkomen, houd wel gepaste afstand met andere bewoners en diens familie/ naasten.
 • De thuiskappers, thuispedicure, schoonheidsspecialisten als ook nog andere therapeutische externe behandelaren kunnen hun diensten, ook binnen de afdelingen, weer aanbieden. Zij hanteren minimaal de maatregelen van De Waalboog en waar nodig aanvullende maatregelen vanuit de desbetreffende beroepsgroep.
 • Ondanks dat we momenteel geen corona binnen onze locaties hebben, kunt u zorgmedewerkers of behandelaren aantreffen die beschermende middelen dragen. Vooral medewerkers die op meerdere afdelingen komen zult u daarmee zien. Maar ook zorgmedewerkers dragen het als zij intensievere zorg moeten bieden.

Voorbereid op de toekomst
Om goed voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe golf van het virus zijn we bezig om een structurele quarantaine-afdeling in te richten. Momenteel is de afdeling Rozenhof op Nijevelt nog hiervoor gereserveerd. Dit is een afdeling met 7 plaatsen die bij een nieuwe golf  van het virus snel gevuld kan zijn. Daarom treffen we momenteel voorbereidingen om later dit jaar op Nijevelt over de 3e verdieping te kunnen beschikken. Daar wonen nu nog statushouders, maar zij vertrekken binnenkort naar een woning in de wijk. In overleg met de verhuurder wordt die etage gereed gemaakt als extra uitvalsbasis om bewoners van al onze locaties daar in quarantaine te kunnen verzorgen. We streven er naar om deze afdeling rond november gereed te hebben. In de nieuwbouw van Joachim en Anna treffen we in de bouw ook maatregelen voor de toekomst. Hierdoor kunnen we  één afdeling ook als quarantaine-afdeling gebruiken voor infectieziekten (breder dan corona). Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid om die afdeling op te kunnen splitsen (voor cohort-verpleging) en de mogelijkheid om onderdruk in de kamers te regelen. Hierdoor kan lucht uit een besmette kamer zich niet makkelijk vermengen met de lucht in de gang. Deze afdeling krijgt 18 plaatsen. De bouw van deze afdeling zit echter in een latere bouwfase, dus de komende twee jaar zullen we daar nog niet over kunnen beschikken.