Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Versoepelde bezoekregeling vanaf 27 mei op alle locaties

Algemeen, Corona

Minister de Jonge heeft op 19 mei tijdens de persconferentie aangegeven dat op basis van de eerste ervaringen met de bezoekregeling verpleeghuizen in de periode  van 25 mei tot 15 juni deze bezoekregeling kunnen uitbreiden. Dit onder de voorwaarde dat de deelnemende instelling voldoet aan alle eisen in de handreiking die door betrokken veldpartijen is opgesteld. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, want daar wachten veel familieleden met smart op. Voor de locaties van De Waalboog willen we dit mogelijk maken vanaf woensdag 27 mei.

Binnen De Waalboog, gaan wij op basis van onze ervaringen van de afgelopen week met het binnencontact locatie Honinghoeve, de bezoekregeling gefaseerd uitbreiden. Vanzelfsprekend met directe betrokkenheid van de cliëntenraad en de OR en in nauwe afstemming met de GGD Gelderland Zuid.

Op dinsdag 12 mei startte we met de proef van het zogenaamde binnencontact bij De Honinghoeve. Er wordt veel gebruik van gemaakt en bewoners van de hoogbouw en medewerkers zijn er erg enthousiast over. Het heeft ook een positief effect op de afdelingen. Bij de Honinghoeve wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de bezoekregeling. Deze uitkomsten en ervaringen nemen we mee bij de verdere uitrol van de bezoekregeling voor de overige locaties.

De bezoekregeling zoals die is uitgewerkt voor locatie De Honinghoeve en getoetst aan de landelijke handreiking, is de basis voor de versoepeling van de bezoekregeling voor De Waalboog. We zetten er op in dat het binnencontact kan plaatsvinden binnen alle locaties met ingang van woensdag 27 mei aanstaande. Een belangrijke voorwaarden is dat een locatie c.q. bouwdeel minimaal 2 weken vrij is van het coronavirus. Of te wel dat het minimaal 2 weken geleden moet zijn dat zowel bewoners als medewerkers van een afdeling niet positief getest mogen zijn op het virus. Dit betekent dat de afdelingen die gesloten zijn en/of de afdelingen die in een bouwdeel gehuisvest zijn direct aan een gesloten afdeling, geen bezoek binnen mogen ontvangen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Eén vaste bezoeker van de bewoner heeft een binnencontact . De EVV-er van een bewoner legt dit vast in het dossier in overleg met u als eerste contactpersoon.
  • Het zichtcontact blijft mogelijk voor andere familie/mantelzorgers/naasten binnen de verschillende locaties.
  • De bezoeker is geheel vrij van klachten en controleert de dag van bezoek de lichaamstemperatuur.
  • De bezoeker draagt zorg voor strikte handhygiëne bij binnenkomst en draagt een mondneusmasker.
  • De bewoner ontvangt het bezoek op zijn/haar appartement/studio. De bezoeker neemt de aangegeven, kortste route naar het appartement/studio van de bewoner.
  • Na het bezoek doet u het mondkapje bij de buitendeur af en past u wederom goede handhygiëne toe bij het verlaten van het gebouw.

De komende dagen werken we per locatie de bezoekregeling op detailniveau nog verder uit, aangezien dit ook per locatie verschillend is. We infomeren betrokkenen per afdeling/bouwdeel/locatie hoe zij de afspraak kunnen maken, hoe de looproute is en hoe het bezoek aan hun naasten verder in zijn werk gaat.