Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Voortgang bouw Joachim en Anna

Bouw, Joachim en Anna

Wellicht heeft u al grote hoogwerkers of betonwagen op het terrein gezien. De aannemer werkt momenteel flink aan de renovatie van het Arcade-gebouw (voorheen kapel en restaurant, straks kantoor en ontmoeting). We lopen goed op schema.

2

In januari is er in korte tijd een extra technische ruimte naast gebouwd. Hier komt onder andere de installatie voor de luchtbehandeling en extra opslag. Nu ligt dit gebouwtje nog boven de grond, maar straks zal het in het verhoogde talud weggewerkt zijn. Leuk is dat we de originele kerkklok van de kapel na oplevering weer in gebruik gaan nemen. Deze was al langere tijd buiten gebruik. In mei verwachten we dit gebouw in gebruik te nemen.

Gemeenteraad positief

Op 15 januari is in de gemeenteraad het voorstel voor het gewijzigde bestemmingsplan van Joachim en Anna besproken en was er mogelijkheid tot inspraak. Alle gemeenteraadsleden waren zeer enthousiast over het plan. We kregen veel complimenten. Met enkele omwonenden hadden we op voorhand al gesprekken gehad om zorgen te bespreken en te kijken hoe we rekening kunnen houden met de buurt. Verkeers- en geluidshinder is daarbij een aandachtspunt, waar we serieus naar kijken.

Gebouwen in detail

Op hoofdlijnen zijn de tekeningen voor de woongebouwen al geruime tijd gereed (deze zijn ook te zien in de expositie in de gang tussen de centrale hal en de Pimpelmees). Nu volgt een volgende fase, waarbij we nog preciezer invulling geven van de eerste woongebouwen, gebouwen A (Wingerd) en F (Magnolia). Een groep medewerkers en behandelaren van de betreffende afdelingen is samen met de architect en het bouwteam bij elkaar geweest om in detail de tekeningen te bespreken en aan te scherpen naar de wensen van de gebruikers.

Persoonsvervoer op het terrein

Het glooiende terrein van Joachim en Anna biedt een mooi natuurlijk beeld, waar we in de aanleg van het nieuwe terrein gebruik van maken. Ook biedt het hoogteverschil de mogelijkheid dat je bijna elk bouwlaag op de ´begane grond´ binnen komt, ondanks dat er op twee lagen gebouwd wordt. Het hoogteverschil vraagt echter ook een extra inspanning voor bewoners en bezoek. Mantelzorgers hebben hierover hun zorgen geuit. Omdat we naar buiten gaan heel belangrijk vinden, hebben we verschillende mogelijkheden geïnventariseerd die daarbij kunnen ondersteunen. De mogelijkheden zijn divers en variëren van een elektrische toektoek (waar De Waalboog al bij De Honinghoeve over beschikt), een golfwagentje, elektrische fietsen met rolstoelmogelijkheid voorop en een kleine elektrisch hopper (vervoer voor 7 personen). De komende tijd gaan we dit nader verkennen en keuzes erin maken.

Soepele logistiek

Hoe komt het beddengoed straks bij een bewoner? En hoe vindt de bevoorrading van voedingsmiddelen of  levering van medische hulpmiddelen plaats? Over dat soort logistieke zaken hebben we ook goed nagedacht. We willen geen zware vrachtwagens op het terrein. Daarom komt er één centrale overslag, van waar enkele leverancier met veelal elektrische wagens langs de gebouwen gaan. Nieuw is ook dat we afval gaan scheiden. Daarvoor zijn bijpassende opslagplaatsen in de buurt van de gebouwen nodig. Ook die zijn goed in kaart gebracht.

Filmpje voortgang bouw

De Waalboog beschikt over een filmteam door vrijwilligers. Zij volgen met hun camera de bouwontwikkelingen. Hieronder kunt u de eerste bouwwerkzaamheden en het storten van het beton zien rondom de Arcade. |