Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Summer bestuurder voor een dag bij De Waalboog

De Waalboog doet mee met de tiende editie van JINC Baas van Morgen. Samen met bijna 500 organisaties in Nederland biedt De Waalboog jongeren de kans om een dag aan het roer van de organisatie te staan. Summer, derdejaars vmbo-leerling aan het Mondial College, neemt vandaag (6 juni) een dag lang plaats op de stoel van Waalboog bestuurder Rita Arts.

Jongeren zien met JINC Baas van Morgen van binnenuit hoe een organisatie in elkaar steekt. Zij krijgen de unieke kans om voor een dag de leiding te nemen. Dit geeft hen zelfvertrouwen, een groter netwerk en meer kennis van de arbeidsmarkt. Het project is een initiatief van JINC. JINC helpt jongeren op weg naar werk en zet zich in voor een samenleving waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

Investeren in talent

Rita Arts: “Bij De Waalboog vinden we het belangrijk om te investeren in talent van de toekomst. Iedereen verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt. En sommigen kunnen daarbij wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Daarom doen wij graag mee met dit initiatief van JINC. Bovendien kijkt een jongere als Summer met frisse en onbevangen blik naar ons werk en de organisatie. Daar kunnen wij vast en zeker van leren.”

Vraagstuk

Summer gaat niet alleen een dag meedraaien ‘als baas’, ze denkt ook na over een vraagstuk dat Rita Arts haar heeft voorgelegd: hoe maken we jongeren enthousiast om te kiezen voor een opleiding en carrière in de ouderenzorg? De vergrijzing neemt enorm toe. Daarmee groeit ook het aantal ouderen dat zorg nodig heeft. Om aan al deze mensen persoonsgerichte zorg en aandacht te bieden, en een passend vervolg aan hun leven te geven, zijn er veel mensen nodig die in de zorg willen werken. De groep jonge mensen in de zorg is verhoudingsgewijs klein. Slechts een beperkt aantal van hen kiest voor een carrière in de zorg. Daarom is De Waalboog actief op zoek naar jonge mensen die kiezen voor dit mooie werk.

Gezamenlijk ontbijt

Alle deelnemende bedrijven uit Nijmegen en Arnhem en de leerlingen van de deelnemende scholen ontmoeten elkaar op gastlocatie De Papierfabriek in Nijmegen. De dag start daar met een gezamenlijk ontbijt. Daarna gaan alle ‘bazen van morgen’, naar de organisatie om daar één dag de leiding te nemen.

Groepsfoto

Als bestuurder had ik de eer om woensdag 29 mei een dag mee te lopen op locatie De Honinghoeve. Dit was een zeer afwisselende, inspirerende en leerzame ervaring. Ik nam deel aan verschillende overlegvormen en activiteiten. Hierdoor kreeg ik een goed inzicht in de dagelijkse gang van zaken en de grote betrokkenheid van het team en de bewoners.

Overleg met teamcoaches

Mijn dag op De Honinghoeve begon met een overleg over de bedrijfsvoering met de teamcoaches. Het was erg bemoedigend om te zien dat er goede stappen worden gezet om de roosters, bezetting en financiën te optimaliseren. De teamcoaches deelden hun vooruitgang en de uitdagingen die ze tegenkomen, wat leidde tot vruchtbare discussies en nog meer ideeën voor verdere verbeteringen.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

Vervolgens woonde ik een multidisciplinair overleg bij. Hier was ik erg onder de indruk van de grote deskundigheid van de professionals. Het overleg betrof een complexe woon-zorgsituatie van een echtpaar waarbij de dochter, de wijkverpleegkundige en de zorgtrajectbegeleider aanwezig was. De professionals werkten met veel respect en in nauwe afstemming met de familie om vervolgstappen te overwegen. Dit getuigde van een diepgaande zorg en betrokkenheid bij het welbevinden van zowel de bewoners als hun families.

Wandeling met bewoners 

Na het MDO maakte ik een wandeling met een groep bewoners die goed ter been zijn, samen met de bewegingstherapeut. Dit was een aangename en verfrissende ervaring. Het belang van beweging en fysieke activiteit voor de bewoners werd duidelijk, evenals de positieve invloed hiervan op hun welbevinden en de sociale interactie onder het genot van een kopje koffie.
Daarna door naar een kort bezoek aan de bingo-activiteit. Dit gaf een kijkje in de recreatieve activiteiten die De Honinghoeve organiseert. De sfeer was levendig en het was duidelijk dat de bewoners veel plezier beleven aan deze sociale bijeenkomsten.

Overleg met de bewonersraad

De dag werd afgesloten met een overleg met de bewonersraad, onder de bezielende aanvoering van Toos Smulders. Dit overleg gaf een goed beeld van de betrokkenheid van de bewoners bij de besluitvorming en de dagelijkse gang van zaken binnen De Honinghoeve. De input en suggesties van de bewoners werden serieus genomen, wat bijdraagt aan een gevoel van gemeenschap en medezeggenschap.

Waardering

Het bezoek aan De Honinghoeve was voor mij zeer waardevol en leerzaam. Ik heb genoten van de diverse activiteiten en overleggen. Het heeft me een nog diepere waardering gegeven voor de inspanningen van het team en de betrokkenheid van de bewoners. Ik wil iedereen bedanken voor het warme welkom en de openheid tijdens mijn bezoek. Dit kijkje in de keuken van De Honinghoeve heeft me geïnspireerd en gemotiveerd om de ingezette positieve ontwikkelingen voort te zetten.

Dank aan iedereen bij De Honinghoeve!

Rita Arts