Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Symposium ‘Persoonlijkheidsstoornissen’

Op maandag 25 maart organiseert De Waalboog het middagsymposium: Persoonlijkheidsstoornissen.

Online Banner Symposium Persoonlijkheidsstoornissen Def

In het verpleeghuis zijn complexe zorgvragen steeds vaker aan de orde. Hierbij kan naast dementie of somatische klachten, ook persoonlijkheidsproblematiek een rol spelen. Hoe herken je persoonlijkheidsproblematiek en wat betekent dit voor de dagelijkse omgang? Deze vragen en meer zullen tijdens dit symposium aan de orde komen. Naast interessante sprekers, is er ook ruimte voor een interactief programma waar we onder andere kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. .

Deze middag komen verschillende deskundigen aan het woord en geven je praktische inzichten die je in de praktijk kunt gebruiken.

Kijk hier het programma

Datum:              maandag 25 maart 2024
Tijd:                   
15.00 – 17.30 uur
Locatie              
Expertisecentrum Joachim en Anna (Arcadezaal)
Adres:               
Groesbeekseweg 327, Nijmegen
Voor:                 
verzorgenden IG, verpleegkundigen, woonassistenten

het middagsymposium is geheel kosteloos. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Cliëntenraad
  • Nieuw elektronisch cliëntendossier
  • Afdeling gestart als leerafdeling voor studenten/stagiaires
  • Boekpresentatie ‘Naar buiten’
  • Samen zorgen dat; hoe organiseren we samen met mantelzorgers, naasten en vrijwilligers de zorg rondom een bewoner.

LEES DE NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023 

Kijk voor meer nieuwsbrieven op Nieuwsbrieven De Waalboog – De Waalboog

Leer- en innovatieafdeling

Afdeling Meidoorn is gevestigd in locatie Nijevelt in Nijmegen en is zodanig ingericht dat een groep stagiairs/studenten de zorg biedt, onder deskundige leiding van de vaste medewerkers. Alle medewerkers hebben vooraf een intensief traject gevolgd, waarin ze hebben geleerd de juiste begeleiding te geven aan deze studenten. Naast begeleiders zijn er ook werkbegeleiders die zich met name focussen op het ‘meelopen’ met de stagiairs/studenten in plaats van andersom. De vaste medewerkers staan aan de zijlijn ter ondersteuning. De bewoners mogen rekenen op de vaste kwaliteit van zorg en daarnaast is meer ruimte voor persoonlijke aandacht doordat er meer bezetting is op de afdeling. Naast het begeleiden van de studenten is het voor medewerkers van de afdeling ook een leerzame ontwikkeling, waarin men leert van en met elkaar.

Krapte arbeidsmarkt en innovatie

De leer- en innovatieafdeling is mede ontstaan doordat het tekort aan zorgpersoneel hard groeit. Er staan op dit moment ruim 40.000 vacatures open in de Gezondheid- en Welzijnszorg in Nederland (bron: CBS). Met de samenwerking met de HAN en ROC Nijmegen wil De Waalboog zich op de toekomst voorbereiden en mensen uit verschillende invalshoeken een mooie inkijk en toekomst in de ouderenzorg bieden. Daarnaast is het niet alleen in de praktijk leren, maar is de afdeling ook een voedingsbodem voor kwaliteitsprojecten en kleine onderzoeken. Hierbij is de samenwerking met de onderwijsinstellingen ROC Nijmegen en de HAN een belangrijke voorwaarde om deze leer- en innovatieafdeling te laten slagen.

Living-Inn

In het voorjaar van 2024 gaan bewoners van verschillende afdelingen binnen zorgorganisatie De Waalboog verhuizen naar Living-Inn. Living-Inn wordt, samen met partners, in Nijmegen Noord/Lent gebouwd. Met deze nieuwe woonzorglocatie wil De Waalboog bijdragen aan het doel van de gemeente Nijmegen om alle wijken te voorzien van hedendaagse en toekomstgerichte ouderenzorg. In Nijmegen is momenteel in veel wijken een tekort aan beschermde woonvormen voor ouderen.

Living Inn is een nieuw woonconcept waar senioren en starters samen wonen in één gebouw en naar elkaar omkijken. Ontmoeten en samen genieten staan centraal. Naast appartementen voor senioren, starterwoningen, worden er 78 zorgappartementen gebouwd die bestemd zijn voor langdurige zorg. Dit nieuwe woonconcept past binnen het zorgconcept van community care, waarin we bewoners ondersteunen bij het leven en het deelnemen aan de samenleving. Het leren en innoveren biedt hierin ook veel kansen voor studenten van verschillende opleidingen.

Officiële opening 

Op donderdag 5 oktober werd de leer- en innovatieafdeling feestelijk geopend.  Medewerkers, bewoners, mantelzorgers studenten en praktijkbegeleiders waren aanwezig om dit samen te vieren. De eerste ervaringen werden met elkaar uitgewisseld. Een mooie start om van en met elkaar te blijven leren en de verbinding te maken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Op woonlocatie Nijevelt kwamen medewkerers, vrijwilligers, studenten/stagiaires van ROC Nijmegen en de HAN bijeen om dit gezamenlijk te vieren. Tijdens deze opening sprak clustermanager Toos Smulders over het belang van een leer- en innovatieafdeling en deelden studenten hun eerste ervaringen met de genodigden. Ook medewerkers van afdeling Meidoorn waren er bij om hun ervaringen te delen.

 

Attent ontwikkelde het platform ZorgInnotheek met als doel dat zorgmedewerkers laagdrempelig innovatieve hulpmiddelen kunnen uitproberen in de zorg en kunnen zien of het product aansluit bij de behoefte. Door vervolgens die ervaringen met elkaar te delen, verbreedt de kennis over zorginnovatie en zal de succesvolle inzet van zorgtechnologie toenemen. In samenwerking met De Waalboog zal de ZorgInnotheek verder worden ontwikkeld. Binnenkort zullen meer organisaties aansluiten om het platform te testen en verdere behoeften te vertalen naar nieuwe functionaliteiten.

Kennis en ervaring delen
Met behulp van de ZorgInnotheek-applicatie wordt het uitlenen, reserveren en het delen van reviews geregeld. Wij  dragen zelf zorg voor de aanschaf van producten en de fysieke logistiek.

Lisanne Wiggers is adviseur zorgtechnologie bij Attent en initiatiefnemer van het platform: ‘Elke zorgorganisatie krijgt zijn eigen portaal met eigen producten en logistiek proces maar we delen de reviews en documenten. Hoe meer ervaringen, hoe meer reviews. En hoe sneller we leren wat écht werkt in de zorg.’ ‘De ZorgInnotheek wordt nu twee jaar met succes gebruikt binnen Attent. Uit vooronderzoek bleek dat zorgmedewerkers wel graag willen innoveren maar niet direct op een pilot zitten te wachten. De werkwijze in onze ZorgInnotheek is dan ook simpel: kies een product, probeer het uit en deel je ervaring. Op deze manier kunnen zorgmedewerkers laagdrempelig kennismaken met de producten er ervaren dat zorgtechnologie misschien kil klinkt maar dat het hele mooie, warme kanten heeft en een waardevolle ondersteuning kan zijn in de zorg.’

Kwaliteit van zorg verbeteren
Nicole Perzyna, Zorgtechnoloog & Functioneel Beheerder bij De Waalboog: ‘Wat deze samenwerking wat mij betreft belangrijk maakt, is dat het een samenwerking is in het gebruik van een uitleensysteem wat gemaakt is vóór en dóór de zorg. Het is ontstaan vanuit een behoefte van zorgmedewerkers en dat vind ik sterk. Zo werken we samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.’

Begin 2023 zal De Waalboog de applicatie implementeren en gebruik gaan maken van de ZorgInnotheek.

Mathieu van Engen (Manager Informatisering & Innovatie) van de Waalboog en Rik Brouwer (Concern controller) van Attent zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

Ook interesse?
Nieuwsgierig naar wat deze applicatie voor een zorgorganisatie kan betekenen en hoe wij samen kunnen werken? Neem dan contact op met: Lisanne Wiggers, Adviseur Zorgtechnologie van Attent Zorg en Behandeling, zorgtechnologie@attentzorgenbehandeling.nl

 

 

Per 1 januari 2023 is Ingrid van Huijkelom-Van Iersel als lid toegetreden tot de raad van toezicht van De Waalboog. Zij volgt hiermee Ankie van Rossum op die na twee termijnen is teruggetreden.

Mevrouw Van Huijkelom heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in onder andere de VVT en expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In het dagelijks leven is zij werkzaam als raad van bestuur van SDW (Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant). Binnen de raad van toezicht van De Waalboog gaat zij zitting nemen in de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

Eveneens met ingang van 2023 is besloten mevrouw Annemiek Florisson voor de periode van een jaar te benoemen tot trainee raad van toezicht. Als trainee zal zij deel uitmaken van de raad van toezicht zonder wettelijke en statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het traineeship biedt mevrouw Florisson de mogelijkheid om zich te bekwamen als toekomstig toezichthouder. Mevrouw Florisson is vertrouwd met de VVT-sector en onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, onder andere vanuit haar werk als beleidsadviseur Zorg Thuis bij ActiZ.

De rook ontstond in het rooster voor het gebouw en is via de luchtbehandelingskanalen het gebouw in gekomen. Door de kwetsbaarheid van de bewoners werd er door de brandweer direct opgeschaald. Buurtbewoners hebben 10 bewoners tijdelijk opgevangen in hun huis. Kort daarna zijn deze bewoners naar Nijevelt gebracht en opgevangen in de Brasserie en omstreeks 12.00 uur konden de bewoners weer naar huis, waar zij door de bekende collega’s van het zorgteam werden opgevangen.

Het was uiteraard voor iedereen enorm schrikken en grote dank gaat uit naar alle hulpdiensten, medewerkers, buurtbewoners en naasten die hebben geholpen om bewoners in veiligheid te brengen.

Brandlucht
Naar aanleiding van deze flinke rookontwikkeling, hangt er nog een sterke brandlucht in het gebouw. Er wordt momenteel op geschikte tijden gelucht, maar het zal nog een tijdje duren voordat de brandlucht uit het gebouw is verdwenen. De brandweer heeft een 0-meting gedaan en gemeld dat het voor iedereen veilig is om in het gebouw te verblijven.

En zo kwamen ruim 750 medewerkers en vrijwilligers van De Waalboog naar het stadion. Het feest begon om 20.00 uur en de eerste genodigden kwamen al rond 19.30 uur om niets van het feest te missen. Het was flink koud buiten toen de meeste medewerkers en vrijwilligers rond 20.00 uur arriveerden bij het Goffertstadion. De feestvreugde was, ondanks de kou, direct goed zichtbaar! Van prachtige galajurken tot aan diverse nonnenkostuums. Iedereen had zich flink uitgedost om in het thema Black & White te blijven. En dat was niet voor niks, want er werden die avond ook prijzen uitgereikt voor beste geklede vrouw, man en groep.

Rita Arts, bestuurder van De Waalboog opende de avond met een hartverwarmend welkomstwoord, waarin iedereen werd bedankt voor de niet aflatende inzet in de zware en soms zeer lastige tijd van de afgelopen jaren.

“Ik ben ongelooflijk trots op de mooie mensen, zeer betrokken zorgmedewerkers en vrijwilligers van De Waalboog die hier zijn én ook op diegene die dit moment aan het werk zijn voor de bewoners. Jullie die iedere dag opnieuw, ook in zeer moeilijke omstandigheden, het verschil maken voor onze bewoners en hun naasten. Een ieder met zoveel veerkracht; vallen en weer oprichten voor goede zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning vanuit het perspectief van de individuele bewoner of de groep waarin ze samen leven. Eigenlijk is het niet onder woorden te brengen hoe dankbaar ik ben als bestuurder van deze prachtige organisatie. Wat een prachtig vak hebben we; met elkaar maken wij De Waalboog tot wat deze is voor onze bewoners en cliënten. En we staan opnieuw voor grote uitdagingen en veranderingen de komende jaren; vol vertrouwen omarmen we deze opgaven samen met de focus op welbevinden.

Er is gekozen voor het thema zwart-wit. Echter, juist wij weten de nodige nuances aan te brengen in ons werk door 50 tinten grijs aan te brengen. Blijf dit koesteren, kleur buiten de lijntjes.

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART, MAAR IN DE KLEUR VAN JE HART! “

De feestgangers hadden aan vermaak geen gebrek. Er kon gedanst worden in de feestzaal met de band ‘Broadway’. Even bijkomen van het feestgedruis kon in een rustige ruimte beneden. En met je collega’s kon je in een speciale photobooth foto’s maken met leuke kerstaccessoires.

Er werd de hele avond flink gepraat, gelachen en gedanst. Een perfecte avond, waar iedereen zichtbaar aan toe bleek te zijn. En nu dagen later, wordt er nog over het feest gesproken!
Een feest van waardering voor ieders inzet en goede zorgen!

       

 

Meer zorg nodig
Mochten bezoekers van de dagbesteding meer zorg nodig hebben, overleggen de medewerkers met de zorgprofessionals van De Honinghoeve. Ook bieden wij extramurale behandeling bij mensen thuis. De behandelaren zoals een ergotherapeut, GZ-psycholoog of specialist ouderengeneeskunde kunnen mensen thuis adviseren, begeleiden en behandelen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

De Honinghoeve
De Honinghoeve is een woonzorgcentrum in de wijk Neerbosch-Oost. In dit woonzorgcentrum gebeurt van alles. Niet alleen voor bewoners, maar zeker ook voor (oudere) bewoners uit de wijk. Wijkbewoners kunnen aanschuiven voor een maaltijd of voor deelname aan een activiteit. De Honinghoeve heeft een wijkfunctie en vindt het belangrijk om deze functie voor wijkbewoners te vervullen. Dagbesteding Het Tumpke is een mooie aanvulling hierop.

Meer informatie
Dagbesteding Het Tumpke is geopend op werkdagen van 09.30 – 15.30 uur.

Telefoon:           06 – 82 73 88 54
E-mail:               hettumpke@waalboog.nl

De dagbesteding heeft een eigen ingang in zorglocatie De Honinghoeve.  Adres: Fanfarestraat 73, 6544 NX in Nijmegen.
Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen, de sfeer te proeven of informatie te vragen.

Meer informatie: www.waalboog.nl/dagbesteding

Download HIER de folder dagbesteding Het Tumpke – De Honinghoeve

Nieuwe digitale moderne werkplek

In het verleden werden alle bestanden en applicaties beheerd via eigen interne servers. Er moest flink geïnvesteerd worden in de hard- en software. Door de ontwikkelingen binnen De Waalboog en de komst van het hybride werken was het noodzakelijk te investeren in onze huidige digitale werkplek. Het veilig werken en de toegankelijkheid van applicaties staat voorop.

Het was voor enkele zorgmedewerkers van De Waalboog even wennen; een nieuwe digitale werkplek waarbij onder andere applicaties en bestanden op een andere plek staan. Door de hulp van verschillende digicoaches (medewerkers die andere medewerkers binnen De Waalboog helpen bij ‘digitale’ vragen) en de Servicedesk van De Waalboog kon men iedereen hierbij op maat helpen.

Om iedereen goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen heeft De Waalboog al geruime tijd een sociaal intranetplatform. Via dit platform wordt kennis met elkaar gedeeld. Dit platform is verder uitgebreid met modules om het werken nog makkelijker te maken zoals direct je email en agenda items zien, programmastarter waarmee applicaties snel geopend kunnen worden. Deze uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat het nog meer een startplatform is geworden.

Toekomst

Binnen de afdeling I&I wordt de komende tijd nog hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de digitale werkplek. Daarna volgt de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier waar we op dit moment volop mee bezig zijn in samenwerking met diverse professionals binnen
De Waalboog.

Meet, Greet & Experience
Tijdens een gesprek met een recruiter horen wij graag waar jouw interesses liggen, wat je wensen zijn en waar je ervaring ligt. Je kunt uiteraard ook al jouw vragen aan ons stellen op het gebied van werken of leren binnen De Waalboog. Ben je vooral benieuwd hoe het werken in de ouderenzorg is? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op één van onze afdelingen’ Zo zie je direct hoe het werken op een afdeling is en misschien ontmoet je daar ook je nieuwe collega’s.

Samen kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Meet, Greet & Experience
Zaterdag 15 oktober van 13.00 – 17.00 uur
Locatie Nijevelt, Heyendaalseweg 117 in Nijmegen (welkom in de Brasserie)
Meer informatie: 06-41 14 41 50 | w.coolen@waalboog.nl

Meer informatie: www.waalboog.nl/meet-and-greet