De Waalboog samenwerkingspartner in ZorgInnotheek van Attent

De Waalboog gaat als eerste samenwerkingspartner van Attent Zorg en Behandeling gebruik maken van ‘ZorgInnotheek’. Dit online platform is zonder winstoogmerk ontwikkeld door Attent en maakt het zorgorganisaties gemakkelijk om zorgtechnologie te testen, beoordelen en borgen in hun organisatie. Op maandag 28 augustus hebben we deze samenwerking officieel ondertekend.

13

Attent ontwikkelde het platform ZorgInnotheek met als doel dat zorgmedewerkers laagdrempelig innovatieve hulpmiddelen kunnen uitproberen in de zorg en kunnen zien of het product aansluit bij de behoefte. Door vervolgens die ervaringen met elkaar te delen, verbreedt de kennis over zorginnovatie en zal de succesvolle inzet van zorgtechnologie toenemen. In samenwerking met De Waalboog zal de ZorgInnotheek verder worden ontwikkeld. Binnenkort zullen meer organisaties aansluiten om het platform te testen en verdere behoeften te vertalen naar nieuwe functionaliteiten.

Kennis en ervaring delen
Met behulp van de ZorgInnotheek-applicatie wordt het uitlenen, reserveren en het delen van reviews geregeld. Wij  dragen zelf zorg voor de aanschaf van producten en de fysieke logistiek.

Lisanne Wiggers is adviseur zorgtechnologie bij Attent en initiatiefnemer van het platform: ‘Elke zorgorganisatie krijgt zijn eigen portaal met eigen producten en logistiek proces maar we delen de reviews en documenten. Hoe meer ervaringen, hoe meer reviews. En hoe sneller we leren wat écht werkt in de zorg.’ ‘De ZorgInnotheek wordt nu twee jaar met succes gebruikt binnen Attent. Uit vooronderzoek bleek dat zorgmedewerkers wel graag willen innoveren maar niet direct op een pilot zitten te wachten. De werkwijze in onze ZorgInnotheek is dan ook simpel: kies een product, probeer het uit en deel je ervaring. Op deze manier kunnen zorgmedewerkers laagdrempelig kennismaken met de producten er ervaren dat zorgtechnologie misschien kil klinkt maar dat het hele mooie, warme kanten heeft en een waardevolle ondersteuning kan zijn in de zorg.’

Kwaliteit van zorg verbeteren
Nicole Perzyna, Zorgtechnoloog & Functioneel Beheerder bij De Waalboog: ‘Wat deze samenwerking wat mij betreft belangrijk maakt, is dat het een samenwerking is in het gebruik van een uitleensysteem wat gemaakt is vóór en dóór de zorg. Het is ontstaan vanuit een behoefte van zorgmedewerkers en dat vind ik sterk. Zo werken we samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.’

Begin 2023 zal De Waalboog de applicatie implementeren en gebruik gaan maken van de ZorgInnotheek.

Mathieu van Engen (Manager Informatisering & Innovatie) van de Waalboog en Rik Brouwer (Concern controller) van Attent zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

Ook interesse?
Nieuwsgierig naar wat deze applicatie voor een zorgorganisatie kan betekenen en hoe wij samen kunnen werken? Neem dan contact op met: Lisanne Wiggers, Adviseur Zorgtechnologie van Attent Zorg en Behandeling, zorgtechnologie@attentzorgenbehandeling.nl

 

 

Per 1 januari 2023 is Ingrid van Huijkelom-Van Iersel als lid toegetreden tot de raad van toezicht van De Waalboog. Zij volgt hiermee Ankie van Rossum op die na twee termijnen is teruggetreden.

Mevrouw Van Huijkelom heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in onder andere de VVT en expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In het dagelijks leven is zij werkzaam als raad van bestuur van SDW (Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant). Binnen de raad van toezicht van De Waalboog gaat zij zitting nemen in de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

Eveneens met ingang van 2023 is besloten mevrouw Annemiek Florisson voor de periode van een jaar te benoemen tot trainee raad van toezicht. Als trainee zal zij deel uitmaken van de raad van toezicht zonder wettelijke en statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het traineeship biedt mevrouw Florisson de mogelijkheid om zich te bekwamen als toekomstig toezichthouder. Mevrouw Florisson is vertrouwd met de VVT-sector en onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, onder andere vanuit haar werk als beleidsadviseur Zorg Thuis bij ActiZ.

De rook ontstond in het rooster voor het gebouw en is via de luchtbehandelingskanalen het gebouw in gekomen. Door de kwetsbaarheid van de bewoners werd er door de brandweer direct opgeschaald. Buurtbewoners hebben 10 bewoners tijdelijk opgevangen in hun huis. Kort daarna zijn deze bewoners naar Nijevelt gebracht en opgevangen in de Brasserie en omstreeks 12.00 uur konden de bewoners weer naar huis, waar zij door de bekende collega’s van het zorgteam werden opgevangen.

Het was uiteraard voor iedereen enorm schrikken en grote dank gaat uit naar alle hulpdiensten, medewerkers, buurtbewoners en naasten die hebben geholpen om bewoners in veiligheid te brengen.

Brandlucht
Naar aanleiding van deze flinke rookontwikkeling, hangt er nog een sterke brandlucht in het gebouw. Er wordt momenteel op geschikte tijden gelucht, maar het zal nog een tijdje duren voordat de brandlucht uit het gebouw is verdwenen. De brandweer heeft een 0-meting gedaan en gemeld dat het voor iedereen veilig is om in het gebouw te verblijven.

En zo kwamen ruim 750 medewerkers en vrijwilligers van De Waalboog naar het stadion. Het feest begon om 20.00 uur en de eerste genodigden kwamen al rond 19.30 uur om niets van het feest te missen. Het was flink koud buiten toen de meeste medewerkers en vrijwilligers rond 20.00 uur arriveerden bij het Goffertstadion. De feestvreugde was, ondanks de kou, direct goed zichtbaar! Van prachtige galajurken tot aan diverse nonnenkostuums. Iedereen had zich flink uitgedost om in het thema Black & White te blijven. En dat was niet voor niks, want er werden die avond ook prijzen uitgereikt voor beste geklede vrouw, man en groep.

Rita Arts, bestuurder van De Waalboog opende de avond met een hartverwarmend welkomstwoord, waarin iedereen werd bedankt voor de niet aflatende inzet in de zware en soms zeer lastige tijd van de afgelopen jaren.

“Ik ben ongelooflijk trots op de mooie mensen, zeer betrokken zorgmedewerkers en vrijwilligers van De Waalboog die hier zijn én ook op diegene die dit moment aan het werk zijn voor de bewoners. Jullie die iedere dag opnieuw, ook in zeer moeilijke omstandigheden, het verschil maken voor onze bewoners en hun naasten. Een ieder met zoveel veerkracht; vallen en weer oprichten voor goede zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning vanuit het perspectief van de individuele bewoner of de groep waarin ze samen leven. Eigenlijk is het niet onder woorden te brengen hoe dankbaar ik ben als bestuurder van deze prachtige organisatie. Wat een prachtig vak hebben we; met elkaar maken wij De Waalboog tot wat deze is voor onze bewoners en cliënten. En we staan opnieuw voor grote uitdagingen en veranderingen de komende jaren; vol vertrouwen omarmen we deze opgaven samen met de focus op welbevinden.

Er is gekozen voor het thema zwart-wit. Echter, juist wij weten de nodige nuances aan te brengen in ons werk door 50 tinten grijs aan te brengen. Blijf dit koesteren, kleur buiten de lijntjes.

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART, MAAR IN DE KLEUR VAN JE HART! “

De feestgangers hadden aan vermaak geen gebrek. Er kon gedanst worden in de feestzaal met de band ‘Broadway’. Even bijkomen van het feestgedruis kon in een rustige ruimte beneden. En met je collega’s kon je in een speciale photobooth foto’s maken met leuke kerstaccessoires.

Er werd de hele avond flink gepraat, gelachen en gedanst. Een perfecte avond, waar iedereen zichtbaar aan toe bleek te zijn. En nu dagen later, wordt er nog over het feest gesproken!
Een feest van waardering voor ieders inzet en goede zorgen!

       

 

Meer zorg nodig
Mochten bezoekers van de dagbesteding meer zorg nodig hebben, overleggen de medewerkers met de zorgprofessionals van De Honinghoeve. Ook bieden wij extramurale behandeling bij mensen thuis. De behandelaren zoals een ergotherapeut, GZ-psycholoog of specialist ouderengeneeskunde kunnen mensen thuis adviseren, begeleiden en behandelen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

De Honinghoeve
De Honinghoeve is een woonzorgcentrum in de wijk Neerbosch-Oost. In dit woonzorgcentrum gebeurt van alles. Niet alleen voor bewoners, maar zeker ook voor (oudere) bewoners uit de wijk. Wijkbewoners kunnen aanschuiven voor een maaltijd of voor deelname aan een activiteit. De Honinghoeve heeft een wijkfunctie en vindt het belangrijk om deze functie voor wijkbewoners te vervullen. Dagbesteding Het Tumpke is een mooie aanvulling hierop.

Meer informatie
Dagbesteding Het Tumpke is geopend op werkdagen van 09.30 – 15.30 uur.

Telefoon:           06 – 82 73 88 54
E-mail:               hettumpke@waalboog.nl

De dagbesteding heeft een eigen ingang in zorglocatie De Honinghoeve.  Adres: Fanfarestraat 73, 6544 NX in Nijmegen.
Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen, de sfeer te proeven of informatie te vragen.

Meer informatie: www.waalboog.nl/dagbesteding

Download HIER de folder dagbesteding Het Tumpke – De Honinghoeve

Nieuwe digitale moderne werkplek

In het verleden werden alle bestanden en applicaties beheerd via eigen interne servers. Er moest flink geïnvesteerd worden in de hard- en software. Door de ontwikkelingen binnen De Waalboog en de komst van het hybride werken was het noodzakelijk te investeren in onze huidige digitale werkplek. Het veilig werken en de toegankelijkheid van applicaties staat voorop.

Het was voor enkele zorgmedewerkers van De Waalboog even wennen; een nieuwe digitale werkplek waarbij onder andere applicaties en bestanden op een andere plek staan. Door de hulp van verschillende digicoaches (medewerkers die andere medewerkers binnen De Waalboog helpen bij ‘digitale’ vragen) en de Servicedesk van De Waalboog kon men iedereen hierbij op maat helpen.

Om iedereen goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen heeft De Waalboog al geruime tijd een sociaal intranetplatform. Via dit platform wordt kennis met elkaar gedeeld. Dit platform is verder uitgebreid met modules om het werken nog makkelijker te maken zoals direct je email en agenda items zien, programmastarter waarmee applicaties snel geopend kunnen worden. Deze uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat het nog meer een startplatform is geworden.

Toekomst

Binnen de afdeling I&I wordt de komende tijd nog hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de digitale werkplek. Daarna volgt de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier waar we op dit moment volop mee bezig zijn in samenwerking met diverse professionals binnen
De Waalboog.

Meet, Greet & Experience
Tijdens een gesprek met een recruiter horen wij graag waar jouw interesses liggen, wat je wensen zijn en waar je ervaring ligt. Je kunt uiteraard ook al jouw vragen aan ons stellen op het gebied van werken of leren binnen De Waalboog. Ben je vooral benieuwd hoe het werken in de ouderenzorg is? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om een kijkje te komen nemen op één van onze afdelingen’ Zo zie je direct hoe het werken op een afdeling is en misschien ontmoet je daar ook je nieuwe collega’s.

Samen kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Meet, Greet & Experience
Zaterdag 15 oktober van 13.00 – 17.00 uur
Locatie Nijevelt, Heyendaalseweg 117 in Nijmegen (welkom in de Brasserie)
Meer informatie: 06-41 14 41 50 | w.coolen@waalboog.nl

Meer informatie: www.waalboog.nl/meet-and-greet 

Regionaal Consultatieteam Gedrag

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag is een team van specialisten,  opgezet vanuit het V&V netwerk in de regio Nijmegen, om zorgorganisaties in de regio te ondersteunen om een passende benadering, behandeling of verandering in te zetten bij mensen met dementie en ernstig probleemgedrag of complexe zorgvraag. Het Regionaal Consultatieteam Gedrag kan anderen helpen door bijvoorbeeld benaderingsplannen concreter te maken en afdelingsmedewerkers te coachen in de nieuwe manieren van omgaan met de complexe gedragingen.

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag bestaat momenteel uit professionals werkzaam bij zorgorganisatie De Waalboog. De Waalboog geldt in de regio als expert op het gebied van omgaan met probleemgedrag bij de ouder wordende mens. Soms worden cliënten (tijdelijk) overgenomen van andere zorgaanbieders, soms wordt er op consultatiebasis ondersteund bij een specifieke vraag. De aanwezige kennis en expertise wordt nu in de regio gedeeld zodat de toenemende vraag naar ondersteuning bij probleemgedrag beantwoord kan worden.

Consultatie

Via Zorgdomein (zoekterm; Regionaal Consultatieteam Gedrag –> V&V netwerk regio Nijmegen) kan een consultatie door het kernteam of behandelaar ingediend worden. Telefonisch overleggen over een casus kan ook door  contact op te nemen met de coördinator van het Regionaal Consultatieteam Gedrag via rcg@waalboog.nl.

Ambassadeur worden?

Het Regionaal Consultatieteam Gedrag zoekt mensen die in hun zorgorganisatie als ambassadeur in het omgaan met probleemgedrag willen optreden. Als ambassadeur ben je de sleutel binnen jouw organisatie als het gaat om kennis delen over het omgaan met ernstig probleemgedrag. Je signaleert probleemgedrag en zorgt er samen met je collega’s voor dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Je wordt uitgenodigd voor speciale ambassadeursmiddagen rondom ernstig probleemgedrag waarin we kennis delen en casussen bespreken. Je bouwt aan je eigen netwerk binnen de ouderenzorg en ontmoet veel nieuwe collega’s in het werkveld. Interesse? Meld je aan via rcg@waalboog.nl.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Regionaal Consultatieteam Gedrag, kijk dan op www.waalboog.nl/rcg.

Meet & Greet
Tijdens een gesprek met een recruiter horen wij graag waar jouw interesses liggen, wat je wensen zijn en waar je ervaring ligt. Je kunt uiteraard ook al jouw vragen aan ons stellen op het gebied van werken of leren binnen De Waalboog. Ben je vooral benieuwd hoe het werken in de ouderenzorg is? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op één van onze afdelingen’ Zo zie je direct hoe het werken op een afdeling is en misschien ontmoet je daar ook je nieuwe collega’s. Tijdens deze Meet & Greet kunnen wij jou meer vertellen over de mogelijkheden hierin.

Samen kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Meet & Greet
Woensdag 16 maart van 10.00 – 12.00 uur
Locatie Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327 in Nijmegen (in de centrale hal)
Meer informatie: 06-41 14 41 50 | w.coolen@waalboog.nl

Meer informatie: www.waalboog.nl/meet-and-greet 

Hoe ziet een leerwerktraject (BBL) eruit?
Je zit 1 dag in de week op school, in een klas met andere zij-instromers. Daarnaast werk je minimaal 20 uur per week bij een organisatie. De duur van het traject hangt af van de opleiding en je vooropleiding, werkervaring en ontwikkeling. Gemiddeld duurt een traject 2 tot 3 jaar. Je krijgt goede begeleiding in je werk en studie. Je staat er niet alleen voor! Je hebt flexibele werktijden: overdag, ’s avonds, weekend en feestdagen. En je start met de opleiding in september 2022.

Wat is het salaris tijdens en na de opleiding?
Je start als zij-instromer met een bruto maandsalaris tussen € 1184 en € 2555 (bij een werkweek van 36 uur). De hoogte hangt af van de opleiding, je (voor)opleiding én werkervaring. Heb je je diploma? Dan kun je doorgroeien naar een maximaal bruto maandsalaris tussen € 2845 en € 3362 (bij een werkweek van 36 uur). Dit hangt af van je toekomstige functie. Daarnaast bieden we jou:

✓ Een onregelmatigheidstoeslag en reiskostenvergoeding.
✓ Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
✓ Een uitstekende pensioenregeling.
✓ Een leer-arbeidsovereenkomst tussen 22 en 31 uur per week en voor de duur van de studie.
✓ Een contract voor onbepaalde tijd na het behalen van je diploma.
✓ 100% vergoeding opleidingskosten en leermiddelen.
✓ De kans om – vóór de start van de opleiding in september– betaald werkervaring op te doen.

Wie ben jij?
✓ Je hebt een vmbo, havo/vwo, of minimaal een mbo niveau 2 diploma.
✓ Je bent minimaal 20 uur en een vaste schooldag per week beschikbaar.
✓ Je bent flexibel in het aantal werkdagen per week.
✓ Je bent je bewust van studie-uren naast werk en schooldag.
✓ Je maakt makkelijk contact met mensen en bent sociaal.
✓ En je bent nieuwsgierig, geduldig en zorgzaam.

Hoe ontdek je of werken en leren in de ouderenzorg bij je past?
✓ Kom kennismaken! Het aantal plekken is beperkt, meld je aan voor 6 maart 2022.
✓ Binnen een week plannen we een gesprek met onze loopbaancoach van het WZW Loopbaanpunt over je ambities, functies en opleidingen in Zorg en Welzijn, salaris en wat een carrièreswitch betekent.
✓ In de week van 14 tot 19 maart 2022 (Ontdekdezorg week) heb je kennismakingsgesprekken met meerdere ouderenzorgorganisaties in je voorkeursregio.
✓ Je gaat meelopen bij een of meerdere organisaties, waardoor je een goede indruk krijgt van werken in de ouderenzorg (onder voorbehoud in verband met corona).
✓ Is er een match en ben je toegelaten voor de opleiding? Dan start je bij de organisatie, die het beste bij jou past.
✓ Benieuwd naar ervaringsverhalen van toekomstige collega’s? Kijk op ontdekdeouderenzorg.nl.

Wil je toch eerst vragen stellen?
Neem contact op met Yvonne Smets, projectmanager Arbeidsmarktcommunicatie bij Werkgeversvereniging
Zorg en Welzijn (WZW). Zij is maandag, dinsdag, woensdag tot 12 uur en donderdag bereikbaar op
WhatsApp 06-203 475 18 of mail y.smets@wzw.nl.

De cliëntenraad zorgt ervoor dat we goed voor de belangen van de bewoners en hun naasten opkomen bij zaken, waarin zij niet zelf kunt zorgen voor inspraak en medezeggenschap. Het zal veel vele bewoners moeilijk zijn om niet meer in hun vertrouwde omgeving te kunnen wonen, door ouderdom, dementie, NAH of andere problematiek, dat realiseert de cliëntenraad goed.

Een goede band met de bewonersraden, met alle mensen die rechtstreeks zorg verlenen, alsook met het ondersteunende personeel en het bestuur gaat voor de nieuwe cliëntenraad hierbij de basis zijn.


Van links naar rechts: Jolanda Brunnekreef, Yolande Wildschut, Agaath Eras en Jenny de Fouw


Mijn naam is Yolande Wildschut, ik ben 69 jaar, en sinds kort lid van de cliëntenraad. Ik ken De Waalboog omdat mijn zus hier sinds een jaar heel prettig woont. In mijn leven heb ik verschillende mooie dingen gedaan en ervaringen opgebouwd. Zo heb ik gewerkt met gehandicapten, in de psychiatrie, in het opbouwwerk en in het vormingswerk. En na 25 jaar hierin gewerkt te hebben, ben ik er mooie films over gaan maken. Privé hebben mijn man en ik (waar ik eind van het jaar 50 jaar getrouwd mee ben) twee eigen kinderen gekregen, hebben we meerdere pleegkinderen opgevoed, en verrijken drie prachtige kleinkinderen ons leven. Ook ben ik altijd mentor en bewindvoerder geweest van mensen die steun nodig hebben in hun complexe leven. En energie krijg ik door lange fietstochten te maken.

Al deze ervaringen wil ik met liefde en motivatie binnen De Waalboog inzetten. Daarbij nodig ik u uit om mij en ons als cliëntenraad gewoon te benaderen als u ons nodig heeft. Samen kunnen we voor uw belangen opkomen en meewerken aan het zorgen voor een fijn leefklimaat. Ik zie ernaar uit om onderdeel uit te mogen gaan maken van al die mensen die hier hun schouders onder zetten!


Mijn naam is Jolanda Brunnekreef, 53 jaar. Ik ben betrokken bij De Waalboog, afdeling Magnolia van Joachim & Anna, omdat mijn ex-partner Lalith daar sinds 1,5 jaar woont. Hij is afkomstig uit Sri Lanka, en sinds begin jaren ’90 Nederlander. Toen hij ziek werd veranderde onze relatie, maar ik ben altijd mantelzorger voor Lalith gebleven. Inmiddels ben ik ook zijn bewindvoerder en mentor. Over mijn ervaringen als mantelzorger schrijf ik voor het blad Ypsilon Nieuws.

Na mijn afstuderen in de culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik zeven jaar gewerkt bij Zorgbelang Gelderland als projectleider kwaliteit zorg vanuit patiënten/cliëntenperspectief (met name thuiszorg, mantelzorg en diversiteit). In dit werk heb ik ook ruime ervaring met cliëntenraden opgedaan.

Na Zorgbelang heb ik achtereenvolgens gewerkt voor de Landelijke India Werkgroep (programma medewerker mensenrechten + kinderarbeid/onderwijs), PAX (beleidsmedewerker gender & diversiteit conflictgebieden wereldwijd). Momenteel ben ik promovendus aan de Radboud Universiteit + universiteit Leiden. Daarnaast houd ik me bezig met schrijven (fictie en non-fictie) en met schrijf coaching via de methode “luisteren naar je pen”.

Last but not least ben ik de trotse moeder van een prachtige dochter van 19 jaar, Nina, die algemene cultuurwetenschappen studeert in Nijmegen.

Ik wil me graag inzetten voor de cliëntenraad omdat het vertegenwoordigen en laten horen van de stem van de bewoners van De Waalboog van essentieel belang is om het motto “Zo thuis als maar kan” daadwerkelijk te realiseren.


Beide dames zijn respectievelijk contactpersoon voor het Jozefklooster en Joachim en Anna.


Mijn naam is Jenny de Fouw en ik woon in Afferden, een dorp in het Land van Maas en Waal. Sinds 1 december 2021 ben ik herbenoemd als lid van de nieuwe cliëntenraad. Hoewel mijn echtgenoot, die twee jaar op de Bosweg heeft gewoond, inmiddels overleden is, wil ik mij graag in blijven zetten voor het welzijn van de bewoners van De Waalboog en hun belangen behartigen. In de huidige samenstelling van de cliëntenraad blijf ik de contactpersoon voor verwanten en bewoners van de locatie De Honinghoeve en tijdelijk ben ik dat ook voor de locatie Nijevelt, aangezien de cliëntenraad momenteel nog een minimale bezetting van drie personen kent.


Oproep nieuwe leden

Wij als cliëntenraad willen graag een oproep doen aan verwanten en vrijwilligers/mantelzorgers van bewoners, om na te denken of lid worden van de cliëntenraad van De Waalboog ook iets voor u zou kunnen zijn.


U kunt de CR bereiken via de bewonersraad van uw locatie of via het algemene emailadres: clientenraad@waalboog.nl.

Agaath Eras is de ambtelijk ondersteuner en is elke ochtend aanwezig en bereikbaar via telefoon: 06-8211 6262.