Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Anke Rijnen

Anke Rijnen

Ik ben Anke Rijnen, GZ-psycholoog en werkzaam bij De Waalboog.
Inmiddels werk ik ruim 15 jaar met veel plezier binnen de ouderenzorg. Door zowel binnen als buiten de muren van het verpleeghuis te werken kan ik de kennis en kunde vanuit het verpleeghuis inzetten bij ouderen in de thuissituatie. Ik richt mij voornamelijk op de gebieden ‘dementie en probleemgedrag’, (neuropsychologische) diagnostiek van dementie- en angst- en stemmingsproblematiek. Wat mij drijft in het werken met ouderen is om alle puzzelstukjes rondom de cliënt bij elkaar te brengen om zo samen met de cliënt en alle betrokkenen de best passende behandeling en begeleiding te bieden. In deze samenwerking ligt onze kracht, en dat maakt voor mij het werken met deze groep zo mooi!

Sinds 2018 ben ik werkzaam binnen De Waalboog als psychomotorisch therapeut. Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden behandel ik vooral jonge mensen met dementie, en of zeer ernstige probleemgedrag. De ervaringsgerichte therapie speelt in op fysieke en emotionele belevingen (denken, voelen, handelen). Zij ondersteunen met de gewonnen inzichten en ervaringen verandering-, ontwikkelings-en acceptatieprocessen. Ook coach ik zorgteams in het omgaan met probleemgedrag, en geef ik scholingen over de methode Focussen. Mijn ambitie is meer werken in de eerstelijnszorg om andere verpleeg te huizen of mantelzorgers met hun partner te begeleiden middels ervaringsgerichte therapie in hun dementie proces.

Na 7 jaar als fysiotherapeut in een particuliere praktijk gewerkt te hebben, maakte ik in 2021 de overstap naar De Waalboog. Ik wilde mij graag meer gaan richten in het behandelen van de oudere mens met complexe lichamelijke en/of cognitieve beperkingen. Daarnaast vind ik het ook een uitdaging om met verschillende disciplines gezamenlijk bij te dragen aan de hulpvraag van een cliënt. Momenteel volg ik de masteropleiding Geriatiefysiotherapie om mijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Ik help ouderen graag met het zo lang mogelijk behouden van hun functionaliteit en mobiliteit.

Mijn kennis en ervaring, vanuit zowel de eerstelijn als het verpleeghuis, neem ik graag mee naar u thuis. In mijn werk staat welbevinden en kwaliteit van leven van de cliënt op de eerste plaats!

Sinds 2011 ben ik werkzaam geweest in diverse settings ( ziekenhuis, revalidatie, gehandicapte zorg, eerste lijn en verpleeghuizen). Hierdoor heb ik een ruime ervaring binnen ergotherapie opgebouwd. Sinds enkele jaren ben ik gespecialiseerd in cognitie (het brein) als cognitieve revalidatie therapeut (CPCRT).

Cognitieve revalidatie therapeuten doen onderzoek in dagelijkse handelen en kunnen aan de hand van deze onderzoeken bepalen op welk leerbaarheidsniveau een oudere nog functioneert, waardoor de behandelingen en benaderingen specifieker hierop kan worden afgesteld. We werken vaak samen met psychologen om zo een betere vertaalslag te maken naar het dagelijks handelen. Hierbij kunnen we helpen d.m.v. psycho-educatie naar de omgeving om meer duidelijk te geven over gedrag en tevens kunnen we handvatten geven aan de mantelzorgers hoe met zaken om te gaan. We kunnen soms handelingen anders aanleren of zetten hulpmiddelen in en leren ze hiermee omgaan. Ook hulpbronnen vanuit de omgeving worden ingezet om het dagelijks handelen te verbeteren.

Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden behandel ik veelal ouderen met lichamelijke en/of geestelijke en/of cognitieve beperkingen. Vooral in samenwerking met anders specialisme ga ik  vaak aan de slag met jongere cliënten met dementeringsproblemen, gedragsmatige en/of cliënten met cognitieve problemen, maar ook met terminale cliënten.

Daarnaast ben ik aangesloten bij Parkinsonnet en oncologie netwerkwerk Gelderland (ONZG). Tevens ben ik een geschoolde CPCRT ( cognitieve revalidatie therapeut) en doe ik veel met valpreventie.( o.a. meegeschreven met de richtlijn valpreventie voor ergotherapeuten) en belasting/belastbaarheid.

“Het welzijn van kwetsbare ouderen vergroten, dat is mijn doel. Zowel samen met de cliënt als samen met degenen die direct voor hen zorgen. Altijd zoeken naar verbetering en ondertussen genieten van de mooie, grappige en ontroerende momenten die er veel zijn in de ouderenzorg.”

Ik vind het belangrijk dat iemand zichzelf kan zijn, mee kan blijven doen, en contacten kan onderhouden. Ook als er dingen veranderen door een dementie of andere aandoening. Soms wordt het lastiger om deel te nemen aan een gesprek, door verschillende oorzaken. Dan kijk ik als logopedist graag samen met u en uw naaste op welke manier de communicatie onderling prettig en gemakkelijker kan blijven verlopen. Ook kan het door slikproblemen moeilijker worden om te eten wat u gewend bent. Binnen de afdeling logopedie van De Waalboog kijken we hoe dit verbeterd kan worden.

Ik werk al lange tijd in het verpleeghuis en met mensen met o.a. dementie. Mijn kennis en ervaring vanuit het verpleeghuis neem ik graag mee naar u thuis. Zo nodig overleg ik met andere hulpverleners die bij u betrokken zijn. Maar vooral kijk ik met u en uw naaste naar wat voor u belangrijk is.