Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

De Waalboog gebruikt ZorgInnotheek

Bij De Waalboog kunnen medewerkers vanaf nu zorgtechnologie via ZorgInnotheek uitproberen en ervaringen met elkaar delen.
Zorginnotheek
 ZorgInnotheek is een online platform, ontwikkeld door Attent Zorg en Behandeling, en maakt het voor medewerkers gemakkelijk om zorgtechnologie te testen en te beoordelen. Zo hebben we onder andere de CRDL, een interactief houten object dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid en een VR-bril. Door de ervaringen te delen, leren we wat goed en minder goed werkt en kunnen we zorgtechnologie steeds beter inzetten in de zorg. Innovatieve zorgtechnologie is namelijk niet meer weg te denken uit de zorg. Wij zetten steeds meer in om met technologie het welbevinden van bewoners en cliënten te vergroten. Het zorgt voor meer vrijheid en veiligheid, en ontlast medewerkers in vele opzichten. Wij zijn daarom erg blij met dit online platform, ontwikkeld door Attent Zorg en Behandeling

Als bestuurder had ik de eer om woensdag 29 mei een dag mee te lopen op locatie De Honinghoeve. Dit was een zeer afwisselende, inspirerende en leerzame ervaring. Ik nam deel aan verschillende overlegvormen en activiteiten. Hierdoor kreeg ik een goed inzicht in de dagelijkse gang van zaken en de grote betrokkenheid van het team en de bewoners.

Overleg met teamcoaches

Mijn dag op De Honinghoeve begon met een overleg over de bedrijfsvoering met de teamcoaches. Het was erg bemoedigend om te zien dat er goede stappen worden gezet om de roosters, bezetting en financiën te optimaliseren. De teamcoaches deelden hun vooruitgang en de uitdagingen die ze tegenkomen, wat leidde tot vruchtbare discussies en nog meer ideeën voor verdere verbeteringen.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

Vervolgens woonde ik een multidisciplinair overleg bij. Hier was ik erg onder de indruk van de grote deskundigheid van de professionals. Het overleg betrof een complexe woon-zorgsituatie van een echtpaar waarbij de dochter, de wijkverpleegkundige en de zorgtrajectbegeleider aanwezig was. De professionals werkten met veel respect en in nauwe afstemming met de familie om vervolgstappen te overwegen. Dit getuigde van een diepgaande zorg en betrokkenheid bij het welbevinden van zowel de bewoners als hun families.

Wandeling met bewoners 

Na het MDO maakte ik een wandeling met een groep bewoners die goed ter been zijn, samen met de bewegingstherapeut. Dit was een aangename en verfrissende ervaring. Het belang van beweging en fysieke activiteit voor de bewoners werd duidelijk, evenals de positieve invloed hiervan op hun welbevinden en de sociale interactie onder het genot van een kopje koffie.
Daarna door naar een kort bezoek aan de bingo-activiteit. Dit gaf een kijkje in de recreatieve activiteiten die De Honinghoeve organiseert. De sfeer was levendig en het was duidelijk dat de bewoners veel plezier beleven aan deze sociale bijeenkomsten.

Overleg met de bewonersraad

De dag werd afgesloten met een overleg met de bewonersraad, onder de bezielende aanvoering van Toos Smulders. Dit overleg gaf een goed beeld van de betrokkenheid van de bewoners bij de besluitvorming en de dagelijkse gang van zaken binnen De Honinghoeve. De input en suggesties van de bewoners werden serieus genomen, wat bijdraagt aan een gevoel van gemeenschap en medezeggenschap.

Waardering

Het bezoek aan De Honinghoeve was voor mij zeer waardevol en leerzaam. Ik heb genoten van de diverse activiteiten en overleggen. Het heeft me een nog diepere waardering gegeven voor de inspanningen van het team en de betrokkenheid van de bewoners. Ik wil iedereen bedanken voor het warme welkom en de openheid tijdens mijn bezoek. Dit kijkje in de keuken van De Honinghoeve heeft me geïnspireerd en gemotiveerd om de ingezette positieve ontwikkelingen voort te zetten.

Dank aan iedereen bij De Honinghoeve!

Rita Arts

Dagprogramma
Na de ochtendzorg gingen de bewoners naar de Brasserie van Nijevelt, waar een dagprogramma voor hen was georganiseerd. Rond half 5 aten zij daar een broodmaaltijd, zodat zij rond half 6 met Waalboogbusjes met z’n allen konden vertrekken naar Lentsehof. Daar werden zij opgevangen door de vertrouwde gezichten van hun zorgmedewerkers.

Ingericht
Om de bewoners direct een thuisgevoel te geven, was bij hun appartement bij aankomst al helemaal ingericht. Een van de bewoonsters, die al een tijdje haar favoriete schilderij miste, riep uit: ‘oh dus dáár is dat schilderij gebleven!’ toen zij het aan de muur zag hangen bij binnenkomst in haar nieuwe appartement.

Eerste nacht
De bewoners van Klarinet waren de eersten die de nacht doorbrachten in hun nieuwe woning. De eerste nacht op Lentsehof was wat onrustig. De plafondsensoren, die aangeven of een bewoner uit bed en/of uit de kamer gaat, waren erg gevoelig ingesteld. Hierdoor gingen de alarmen bij de zorgmedewerkers om de haverklap af, en moesten zij regelmatig bij de bewoners gaan kijken of alles in orde was. Gelukkig kon dat dinsdag meteen bijgesteld worden. Overigens was deze onrust aan één van de bewoners helemaal voorbij gegaan. Hij had heerlijk geslapen in zijn nieuwe appartement.

Strakke organisatie
Vandaag is de laatste groep bewoners vanaf Nijevelt (Orchidee) verhuisd naar de begane grond van Lentsehof. Maatschappelijk zorgende Joshi van Rijswijk vertelt erover op LinkedIn.

Om alle bewoners in een week te kunnen verhuizen, is er volgens een strak georganiseerd schema gewerkt:

 • Maandag: Klarinet verhuisd naar Lentsehof D, derde verdieping (geel)
 • Dinsdag: Plataan verhuisd naar Lentsehof C, tweede verdieping (roze)
 • Woensdag: Meidoorn verhuisd naar Lentsehof B, eerste verdieping (blauw)
 • Donderdag: Orchidee verhuisd naar Lentsehof A, begane grond (groen)
 • Vrijdag: nazorg en nalopen van de laatste praktische zaken.

Wij wensen iedereen een heel fijn thuis op Lentsehof.

De externe audit was erop gericht om na te gaan of wij als Waalboog aan de nieuwste eisen van het PREZO keurmerk voldoen. De betrokken multidisciplinaire teams van Bosweg 250, de Boog werden geaudit. En jawel, we bleken alles op orde te hebben en blijven het PREZO keurmerk behouden!

Een fantastisch compliment voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de doelgroep dementie op jonge leeftijd.

 

In het verpleeghuis zijn complexe zorgvragen steeds vaker aan de orde. Hierbij kan naast dementie of somatische klachten, ook persoonlijkheidsproblematiek een rol spelen. Hoe herken je persoonlijkheidsproblematiek en wat betekent dit voor de dagelijkse omgang? Deze vragen en meer zullen tijdens dit symposium aan de orde komen. Naast interessante sprekers, is er ook ruimte voor een interactief programma waar we onder andere kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. .

Deze middag komen verschillende deskundigen aan het woord en geven je praktische inzichten die je in de praktijk kunt gebruiken.

Kijk hier het programma

Datum:              maandag 25 maart 2024
Tijd:                   
15.00 – 17.30 uur
Locatie              
Expertisecentrum Joachim en Anna (Arcadezaal)
Adres:               
Groesbeekseweg 327, Nijmegen
Voor:                 
verzorgenden IG, verpleegkundigen, woonassistenten

het middagsymposium is geheel kosteloos. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Cliëntenraad
 • Nieuw elektronisch cliëntendossier
 • Afdeling gestart als leerafdeling voor studenten/stagiaires
 • Boekpresentatie ‘Naar buiten’
 • Samen zorgen dat; hoe organiseren we samen met mantelzorgers, naasten en vrijwilligers de zorg rondom een bewoner.

LEES DE NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023 

Kijk voor meer nieuwsbrieven op Nieuwsbrieven De Waalboog – De Waalboog

Maatschappelijk belang
Rita Arts, raad van bestuur De Waalboog: ‘We vinden het van maatschappelijk belang dat we onze kennis en expertise in de regio delen en zo de ouderenzorg versterken. Voor een afwisselend aanbod in de ouderenzorg is het van belang dat zorgaanbieders zoals Huize Rosa hun zelfstandigheid behouden, en tevens over optimale deskundigheid beschikken voor de bewoners.’

Vermindering kwetsbaarheid
Jannette Booij, bestuurder Huize Rosa: ‘We zijn blij met de samenwerking met De Waalboog. Dit verstevigt onze regionale banden en dat is belangrijk in deze tijd waarin de ouderenzorg sterk onder druk staat. Het vermindert ook onze kwetsbaarheid als kleinere zelfstandige organisatie. Met deze samenwerking zorgen we er voor dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg en behandeling van onze cliënten en bewoners op een hoog peil blijft. Het geeft de zorgteams een impuls bij de verdere ontwikkeling naar toekomstbestendige verpleeghuiszorg.’

Van start
Na een gezamenlijke en zorgvuldige verkenning starten we op 1 januari 2024 met de dienstverlening aan cliënten en bewoners van Huize Rosa. Vanaf dan zijn de volgende zorgprofessionals van De Waalboog ook voor Huize Rosa inzetbaar: specialisten ouderengeneeskunde, artsen al dan niet in opleiding, (GZ)-psychologen en de paramedische disciplines: ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Fysiotherapie is van de samenwerking uitgesloten omdat deze dienst naar tevredenheid wordt uitgevoerd door fysiotherapiepraktijk Daniëlsplein.


Meer informatie over Huize Rosa.

 

Op foto (bovenaan pagina): Links: Jannette Booij, bestuurder Huize Rosa; rechts: Rita Arts, raad van bestuur De Waalboog

 

De cliëntenraad van De Waalboog
De cliëntenraad houdt zich bezig met alles wat bewoners van De Waalboog aangaat: zorg, welzijn en huisvesting. Zij behartigt de belangen van de bewoners, waakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het bestuur. In bepaalde gevallen heeft de cliëntenraad een instemmingsrecht.

Ook denkt de cliëntenraad mee over ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De cliëntenraad komt graag in contact met haar achterban, dus met bewoners en naasten. Zij zijn onder andere aanwezig bij familiecontactbijeenkomsten, activiteiten en op de afdelingen.

De cliëntenraad telt op dit moment drie leden en wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner. Het is van belang dat er in de raad leden zitten met verschillende specifieke deskundigheid. In dit geval is de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden met bijvoorbeeld financiële en/of juridische achtergrond 


Wat verwachten wij van een lid van de cliëntenraad?

 • Hij/ zij leest beleidsstukken en vormt hierover een visie, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • kan zich inleven in de belangen van bewoners/cliënten;
 • heeft een positieve en constructief kritische houding en beschikt over vaardigheden om samen te kunnen werken;
 • geeft ruimte aan de mening van anderen en is daarin respectvol;
 • heeft goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift;
 • heeft plezier in het proactief bijdragen aan de medezeggenschapsfunctie van de cliëntenraad van De Waalboog en aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Wie bent u?

 • Geïnteresseerd in de ouderenzorg in het algemeen en in de persoonsgerichte zorg en behandeling van De Waalboog in het bijzonder ;
 • Beschikt over bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met De Waalboog;
 • Integer: kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van De Waalboog te behartigen:
 • Bereid om 10 tot 15 uur per maand te besteden aan het vergaderen, het lezen van stukken, het voorbereiden van adviezen en uitvoeren van diverse taken:
 • Beschikt over doorzettingsvermogen en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wat wij bieden?

 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg en behandeling van de bewoners van De Waalboog;
 • Deelname aan studie en trainingsdagen;
 • Een passende vrijwilligersvergoeding.

 

Meer informatie
Informatie over de cliëntenraad vindt u op de webpagina van de cliëntenraad. Verdere informatie over deze functie kunt u verkrijgen via het algemene emailadres van de cliëntenraad: clientenraad@waalboog.nl en telefonisch bij Agaath Eras, ambtelijk ondersteuner cliëntenraad, 06 – 82 11 62 62 (ma – vrij: 9.00 – 12.00  uur) of via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer: 024 – 322 8264.

Hoe tover je een druilerige donderdagmiddag om tot een kleurrijk en feestelijk samenzijn? Tijdens het welkomstwoord van Rita Arts, bestuurder van De Waalboog, merkt een enkele aanwezige het al op: er staan mensen op het dak! Gelukkig heeft de menigte vooral oog en oor voor Rita: ‘Samen fijn oud worden in de eigen wijk, dat is waar we als Agnetenhof aan willen bijdragen. Met passende zorgvoorzieningen binnen handbereik, voor als het nodig is. Agnetenhof speelt zich binnen de muren af, maar zeker ook erbuiten, in de wijk. In kleinschalig verband gaan we anders denken, kijken en doen. Tijd en ruimte zijn nodig om dit met elkaar vorm te geven. Met Agnetenhof zijn we klaar voor de toekomst!’

Ook wethouder Grete Visser krijgt het woord. En Antoine Pekel, directeur van woningcorporatie Woonwaarts, waar De Waalboog het pand van huurt. Van Woonwaarts krijgen we een ontmoetingenbankje voor in de tuin.

 

Na de onthulling van een ontmoet- en zitbankje voor in de tuin, wordt afgeteld en daalt een rijke bloemenregen neer op het plein. Agnetenhof is officieel geopend! Alle aanwezigen zijn uitgenodigd om samen het glas te heffen in Grand Café Lindenholt, waar het feestje nog even doorgaat. Een dementiepubquiz, fantastisch bandoneonspel met zang door een buurtbewoner en uiteraard heerlijke hapjes. Veel vrolijke gezichten. Daar wordt Agnetenhof hartstikke blij van!


Artikel Gelderlander:
 Bloemenzee voor nieuw zorghuis voor ouderen in Lindenholt | Nijmegen | gelderlander.nl