Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Symposium ‘Persoonlijkheidsstoornissen’

Op maandag 25 maart organiseert De Waalboog het middagsymposium: Persoonlijkheidsstoornissen.

Online Banner Symposium Persoonlijkheidsstoornissen Def

In het verpleeghuis zijn complexe zorgvragen steeds vaker aan de orde. Hierbij kan naast dementie of somatische klachten, ook persoonlijkheidsproblematiek een rol spelen. Hoe herken je persoonlijkheidsproblematiek en wat betekent dit voor de dagelijkse omgang? Deze vragen en meer zullen tijdens dit symposium aan de orde komen. Naast interessante sprekers, is er ook ruimte voor een interactief programma waar we onder andere kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. .

Deze middag komen verschillende deskundigen aan het woord en geven je praktische inzichten die je in de praktijk kunt gebruiken.

Kijk hier het programma

Datum:              maandag 25 maart 2024
Tijd:                   
15.00 – 17.30 uur
Locatie              
Expertisecentrum Joachim en Anna (Arcadezaal)
Adres:               
Groesbeekseweg 327, Nijmegen
Voor:                 
verzorgenden IG, verpleegkundigen, woonassistenten

het middagsymposium is geheel kosteloos. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Cliëntenraad
 • Nieuw elektronisch cliëntendossier
 • Afdeling gestart als leerafdeling voor studenten/stagiaires
 • Boekpresentatie ‘Naar buiten’
 • Samen zorgen dat; hoe organiseren we samen met mantelzorgers, naasten en vrijwilligers de zorg rondom een bewoner.

LEES DE NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023 

Kijk voor meer nieuwsbrieven op Nieuwsbrieven De Waalboog – De Waalboog

Maatschappelijk belang
Rita Arts, raad van bestuur De Waalboog: ‘We vinden het van maatschappelijk belang dat we onze kennis en expertise in de regio delen en zo de ouderenzorg versterken. Voor een afwisselend aanbod in de ouderenzorg is het van belang dat zorgaanbieders zoals Huize Rosa hun zelfstandigheid behouden, en tevens over optimale deskundigheid beschikken voor de bewoners.’

Vermindering kwetsbaarheid
Jannette Booij, bestuurder Huize Rosa: ‘We zijn blij met de samenwerking met De Waalboog. Dit verstevigt onze regionale banden en dat is belangrijk in deze tijd waarin de ouderenzorg sterk onder druk staat. Het vermindert ook onze kwetsbaarheid als kleinere zelfstandige organisatie. Met deze samenwerking zorgen we er voor dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg en behandeling van onze cliënten en bewoners op een hoog peil blijft. Het geeft de zorgteams een impuls bij de verdere ontwikkeling naar toekomstbestendige verpleeghuiszorg.’

Van start
Na een gezamenlijke en zorgvuldige verkenning starten we op 1 januari 2024 met de dienstverlening aan cliënten en bewoners van Huize Rosa. Vanaf dan zijn de volgende zorgprofessionals van De Waalboog ook voor Huize Rosa inzetbaar: specialisten ouderengeneeskunde, artsen al dan niet in opleiding, (GZ)-psychologen en de paramedische disciplines: ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Fysiotherapie is van de samenwerking uitgesloten omdat deze dienst naar tevredenheid wordt uitgevoerd door fysiotherapiepraktijk Daniëlsplein.


Meer informatie over Huize Rosa.

 

Op foto (bovenaan pagina): Links: Jannette Booij, bestuurder Huize Rosa; rechts: Rita Arts, raad van bestuur De Waalboog

 

De cliëntenraad van De Waalboog
De cliëntenraad houdt zich bezig met alles wat bewoners van De Waalboog aangaat: zorg, welzijn en huisvesting. Zij behartigt de belangen van de bewoners, waakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het bestuur. In bepaalde gevallen heeft de cliëntenraad een instemmingsrecht.

Ook denkt de cliëntenraad mee over ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De cliëntenraad komt graag in contact met haar achterban, dus met bewoners en naasten. Zij zijn onder andere aanwezig bij familiecontactbijeenkomsten, activiteiten en op de afdelingen.

De cliëntenraad telt op dit moment drie leden en wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner. Het is van belang dat er in de raad leden zitten met verschillende specifieke deskundigheid. In dit geval is de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden met bijvoorbeeld financiële en/of juridische achtergrond 


Wat verwachten wij van een lid van de cliëntenraad?

 • Hij/ zij leest beleidsstukken en vormt hierover een visie, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • kan zich inleven in de belangen van bewoners/cliënten;
 • heeft een positieve en constructief kritische houding en beschikt over vaardigheden om samen te kunnen werken;
 • geeft ruimte aan de mening van anderen en is daarin respectvol;
 • heeft goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift;
 • heeft plezier in het proactief bijdragen aan de medezeggenschapsfunctie van de cliëntenraad van De Waalboog en aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Wie bent u?

 • Geïnteresseerd in de ouderenzorg in het algemeen en in de persoonsgerichte zorg en behandeling van De Waalboog in het bijzonder ;
 • Beschikt over bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met De Waalboog;
 • Integer: kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van De Waalboog te behartigen:
 • Bereid om 10 tot 15 uur per maand te besteden aan het vergaderen, het lezen van stukken, het voorbereiden van adviezen en uitvoeren van diverse taken:
 • Beschikt over doorzettingsvermogen en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wat wij bieden?

 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg en behandeling van de bewoners van De Waalboog;
 • Deelname aan studie en trainingsdagen;
 • Een passende vrijwilligersvergoeding.

 

Meer informatie
Informatie over de cliëntenraad vindt u op de webpagina van de cliëntenraad. Verdere informatie over deze functie kunt u verkrijgen via het algemene emailadres van de cliëntenraad: clientenraad@waalboog.nl en telefonisch bij Agaath Eras, ambtelijk ondersteuner cliëntenraad, 06 – 82 11 62 62 (ma – vrij: 9.00 – 12.00  uur) of via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer: 024 – 322 8264.

Hoe tover je een druilerige donderdagmiddag om tot een kleurrijk en feestelijk samenzijn? Tijdens het welkomstwoord van Rita Arts, bestuurder van De Waalboog, merkt een enkele aanwezige het al op: er staan mensen op het dak! Gelukkig heeft de menigte vooral oog en oor voor Rita: ‘Samen fijn oud worden in de eigen wijk, dat is waar we als Agnetenhof aan willen bijdragen. Met passende zorgvoorzieningen binnen handbereik, voor als het nodig is. Agnetenhof speelt zich binnen de muren af, maar zeker ook erbuiten, in de wijk. In kleinschalig verband gaan we anders denken, kijken en doen. Tijd en ruimte zijn nodig om dit met elkaar vorm te geven. Met Agnetenhof zijn we klaar voor de toekomst!’

Ook wethouder Grete Visser krijgt het woord. En Antoine Pekel, directeur van woningcorporatie Woonwaarts, waar De Waalboog het pand van huurt. Van Woonwaarts krijgen we een ontmoetingenbankje voor in de tuin.

 

Na de onthulling van een ontmoet- en zitbankje voor in de tuin, wordt afgeteld en daalt een rijke bloemenregen neer op het plein. Agnetenhof is officieel geopend! Alle aanwezigen zijn uitgenodigd om samen het glas te heffen in Grand Café Lindenholt, waar het feestje nog even doorgaat. Een dementiepubquiz, fantastisch bandoneonspel met zang door een buurtbewoner en uiteraard heerlijke hapjes. Veel vrolijke gezichten. Daar wordt Agnetenhof hartstikke blij van!


Artikel Gelderlander:
 Bloemenzee voor nieuw zorghuis voor ouderen in Lindenholt | Nijmegen | gelderlander.nl

 

Ledverlichting
De meeste mensen weten wel dat gloeilampen erg onzuinig zijn. Maar ook halogeenlampen gebruiken veel meer stroom dan ledlampen: zo’n 85 procent meer. Toch branden er Nederland nog steeds van deze onzuinige lampen, ook al zijn ze bijna niet meer te koop. Misschien voelt het raar om een nog werkende lamp te vervangen, maar voor het klimaat en je energieverbruik is het beter. Op de Honinghoeve, Nijevelt, Bosweg en op de nieuwe locaties van Joachim en Anna en de Agnetenhof hebben we nu (bijna) overal ledlampen. Hiermee besparen we fors op energie en de elektriciteitskosten. Met deze besparingen kunnen we weer andere duurzame verbeteringen doorvoeren.

Bosweg
Bij de Bosweg hebben we label A+. Op zich is dat netjes, maar sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om een label A+++ te krijgen. Om dit te bereiken moeten we nog een aantal verbeteringen doorvoeren.

Voor de Bosweg zijn dit jaar voorbereidingen getroffen door een projectgroep. In 2024 worden de volgende verduurzamingsacties uitgevoerd:

 • Dakisolatie
 • Zonnepanelen
 • Warmtepomp

Daarnaast wordt de Bosweg aangesloten op de complete duurzame installatie van Joachim en Anna.

De Honinghoeve
De Honinghoeve heeft op dit moment label A. Ook hier kunnen we dus nog verbeteringen doorvoeren. Afgelopen jaar zijn we ook hier bezig geweest met de voorbereidingen voor het verduurzamen van de Honinghoeve. Begin van volgend jaar laten we de volgende verduurzamingsacties uitvoeren:

 • Dakisolatie
 • Zonnepanelen
 • Aanpassingen aan de warmte-installaties, incl. verbetering van het klimaatbeheersingssysteem

A+++
Als we bovenstaande duurzaamheidsmaatregelen treffen op de Bosweg en op de Honinghoeve dan krijgen we voor deze locaties label A+++. Hiermee voldoen we voor deze locaties ruim op tijd aan ons doel. Dan kunnen we daarna het Arcadegebouw (label B) en locatie Nijevelt (label C) verder gaan verduurzamen. Het St. Jozefklooster en Nijevelt hoogbouw huren we, en daarmee zijn de eigenaren verantwoordelijk voor de energielabels van die gebouwen.

 

Samen maken we de zorg steeds duurzamer. #ZorgvoorEnergie!

LuciVer is op zoek naar een overnamepartner en heeft in dat kader De Waalboog benaderd met de vraag of wij LuciVer, of een deel daarvan, willen overnemen. LuciVer is gezien de beperkte schaalgrootte (70 bewoners) als zelfstandige zorgorganisatie financieel gezien niet levensvatbaar.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor regionale ouderenzorg
Rita Arts, ondersteund door het managementteam, wil een overname serieus verkennen. Zij ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid de ouderenzorg in de regio in stand te houden. Uiteraard met als kanttekening dat dit financieel en bedrijfsmatig niet ten koste mag gaan van onze huidige organisatie. Zorgkantoor VGZ heeft aangegeven de voorgenomen verkenning toe te juichen en alle medewerking te willen verlenen.

Nader onderzoek
De komende tijd staat in het teken van het verder onderzoeken van een mogelijke overname. Daarbij wordt uitsluitend gekeken naar de intramurale zorg van LuciVer. De wijkzorg en WMO-activiteiten van LuciVer passen onvoldoende in het zorgaanbod van De Waalboog.

Vervolg
Als het onderzoek positief uitpakt zal de overname als een voorgenomen besluit ter advies worden voorgelegd aan de ondernemingsraad en cliëntenraad en ter goedkeuring aan de raad van toezicht. Wij streven ernaar de verkenning voor het einde van het jaar gereed te hebben, maar zijn daarbij afhankelijk van externe partijen waarmee nog nader overleg moet plaatsvinden.

Meer informatie over LuciVer


Op de foto: Links – Rob van Dam, bestuurder ad interim Luciver; rechts – Rita Arts, bestuurder De Waalboog

Leer- en innovatieafdeling

Afdeling Meidoorn is gevestigd in locatie Nijevelt in Nijmegen en is zodanig ingericht dat een groep stagiairs/studenten de zorg biedt, onder deskundige leiding van de vaste medewerkers. Alle medewerkers hebben vooraf een intensief traject gevolgd, waarin ze hebben geleerd de juiste begeleiding te geven aan deze studenten. Naast begeleiders zijn er ook werkbegeleiders die zich met name focussen op het ‘meelopen’ met de stagiairs/studenten in plaats van andersom. De vaste medewerkers staan aan de zijlijn ter ondersteuning. De bewoners mogen rekenen op de vaste kwaliteit van zorg en daarnaast is meer ruimte voor persoonlijke aandacht doordat er meer bezetting is op de afdeling. Naast het begeleiden van de studenten is het voor medewerkers van de afdeling ook een leerzame ontwikkeling, waarin men leert van en met elkaar.

Krapte arbeidsmarkt en innovatie

De leer- en innovatieafdeling is mede ontstaan doordat het tekort aan zorgpersoneel hard groeit. Er staan op dit moment ruim 40.000 vacatures open in de Gezondheid- en Welzijnszorg in Nederland (bron: CBS). Met de samenwerking met de HAN en ROC Nijmegen wil De Waalboog zich op de toekomst voorbereiden en mensen uit verschillende invalshoeken een mooie inkijk en toekomst in de ouderenzorg bieden. Daarnaast is het niet alleen in de praktijk leren, maar is de afdeling ook een voedingsbodem voor kwaliteitsprojecten en kleine onderzoeken. Hierbij is de samenwerking met de onderwijsinstellingen ROC Nijmegen en de HAN een belangrijke voorwaarde om deze leer- en innovatieafdeling te laten slagen.

Living-Inn

In het voorjaar van 2024 gaan bewoners van verschillende afdelingen binnen zorgorganisatie De Waalboog verhuizen naar Living-Inn. Living-Inn wordt, samen met partners, in Nijmegen Noord/Lent gebouwd. Met deze nieuwe woonzorglocatie wil De Waalboog bijdragen aan het doel van de gemeente Nijmegen om alle wijken te voorzien van hedendaagse en toekomstgerichte ouderenzorg. In Nijmegen is momenteel in veel wijken een tekort aan beschermde woonvormen voor ouderen.

Living Inn is een nieuw woonconcept waar senioren en starters samen wonen in één gebouw en naar elkaar omkijken. Ontmoeten en samen genieten staan centraal. Naast appartementen voor senioren, starterwoningen, worden er 78 zorgappartementen gebouwd die bestemd zijn voor langdurige zorg. Dit nieuwe woonconcept past binnen het zorgconcept van community care, waarin we bewoners ondersteunen bij het leven en het deelnemen aan de samenleving. Het leren en innoveren biedt hierin ook veel kansen voor studenten van verschillende opleidingen.

Officiële opening 

Op donderdag 5 oktober werd de leer- en innovatieafdeling feestelijk geopend.  Medewerkers, bewoners, mantelzorgers studenten en praktijkbegeleiders waren aanwezig om dit samen te vieren. De eerste ervaringen werden met elkaar uitgewisseld. Een mooie start om van en met elkaar te blijven leren en de verbinding te maken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Op woonlocatie Nijevelt kwamen medewkerers, vrijwilligers, studenten/stagiaires van ROC Nijmegen en de HAN bijeen om dit gezamenlijk te vieren. Tijdens deze opening sprak clustermanager Toos Smulders over het belang van een leer- en innovatieafdeling en deelden studenten hun eerste ervaringen met de genodigden. Ook medewerkers van afdeling Meidoorn waren er bij om hun ervaringen te delen.

 

Waardering
CELZ spreekt haar grote waardering uit voor de inzet en commitment van de  beide kennisnetwerken, de professionals en de aanbieders die in een relatief korte tijd invulling hebben gegeven aan de kennis en expertise voor doelgroepen in de Langdurige Zorg met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag, zoals D-zep en GP+.

Expertise delen in de regio
Rita Arts, raad van bestuur: ‘Als Waalboog zijn we trots op deze erkenning. We zullen nu voor deze twee doelgroepen onze expertise inzetten in de regio en voor D-zep ook daarbuiten. Daarmee dragen we bij aan het versterken van de benodigde zorg en behandeling van de specialistische zorg voor deze kwetsbare groep cliënten in de regio. Onze expertise delen we in het landelijk netwerk, waar we met elkaar de behandeling en zorg verder ontwikkelen op basis van onderwijs, onderzoek en de praktijk.

Eerder dit jaar vonden de visitaties plaats. Onze zorgprofessionals en behandelaren van de Wingerd (D-zep) en Magnolia (GP+) hebben uitstekend werk verricht en laten zien dat zij over de benodigde deskundigheid beschikken. Zij staan dan ook klaar voor collega’s uit de regio voor consultatie en advies op het gebied van cliënten met D-zep en GP+.’

Vraag een consultatie aan
Aanvragen voor advies en consultatie verlopen via het Regionaal Consultatieteam Gedrag van De Waalboog.

 

#kenniscentrum #doelgroepnetwerk #DZEP #GP+ #CElz

 

Samen met bewoners heeft Janske natuurherinneringen opgehaald en deze gecombineerd met haar eigen ervaringen en verwerkt tot fictieve verhalen. Deze zijn verzameld in het boek Naar buiten. Hierin zijn de natuuravonturen te lezen die verteld worden door een ondernemend en onderzoekend meisje dat met de seizoenen mee van alles ontdekt en beleefd in de natuur. Bij de verhalen heeft Janske foto’s gemaakt en er zijn toepasselijke spreekwoorden, liedjes, sprookjes, recepten en dingen om te maken en doen beschreven.

Interactief
Uit de foto’s is een kleine selectie gemaakt die afgedrukt zijn op groot formaat panelen met daarop driedimensionale insecten. Deze panelen zijn aangebracht op de wanden van de gemeenschappelijke ruimtes van De Honinghoeve. De panelen maken onderdeel uit van een QR-code route die binnen en buiten in de tuin te vinden is. Met de QR-codes is het mogelijk luisterfragmenten te laten afspelen die gaan over de afbeelding op het fotopaneel of over datgene dat op de plek van de QR code in de tuin aanwezig is. Een aantal van deze luisterfragmenten zijn ook af te spelen op de website www.natuurherinnering.nl/luisterverhalen

Verbinding tussen binnen en buiten
Met het boek Naar buiten, de fotopanelen én de QR-code route wil De Waalboog de verbinding maken tussen de binnen- en de buitenwereld. Hierdoor hopen we bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers te prikkelen om herinneringen op te halen en samen met bewoners in beweging te komen en naar buiten te gaan. Zo brengt ‘Herinneringen aan de natuur’ mensen met elkaar in verbinding en werkt dat positief door op hun welzijn en welbevinden.

 

Primeur
De presentatie van ‘Herinneringen aan de natuur’ vond plaats op De Honinghoeve. Deze locatie heeft daarmee de primeur. Mevrouw Jansen kreeg als betrokken bewoner het eerste exemplaar uitgereikt, samen met bestuurder Rita Arts, uit handen van Janske Hombergen. De komende tijd zullen we dit project ook op de andere locaties uitrollen.

 


Met dank aan
Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van de Kunstcommissie van De Waalboog, uitgevoerd door Janske Hombergen en mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van VSB fonds, Vaillant Fonds, Mondriaan Fonds en Cultuur Oost.


Meer weten: kijk op www.natuurherinnering.nl

Attent ontwikkelde het platform ZorgInnotheek met als doel dat zorgmedewerkers laagdrempelig innovatieve hulpmiddelen kunnen uitproberen in de zorg en kunnen zien of het product aansluit bij de behoefte. Door vervolgens die ervaringen met elkaar te delen, verbreedt de kennis over zorginnovatie en zal de succesvolle inzet van zorgtechnologie toenemen. In samenwerking met De Waalboog zal de ZorgInnotheek verder worden ontwikkeld. Binnenkort zullen meer organisaties aansluiten om het platform te testen en verdere behoeften te vertalen naar nieuwe functionaliteiten.

Kennis en ervaring delen
Met behulp van de ZorgInnotheek-applicatie wordt het uitlenen, reserveren en het delen van reviews geregeld. Wij  dragen zelf zorg voor de aanschaf van producten en de fysieke logistiek.

Lisanne Wiggers is adviseur zorgtechnologie bij Attent en initiatiefnemer van het platform: ‘Elke zorgorganisatie krijgt zijn eigen portaal met eigen producten en logistiek proces maar we delen de reviews en documenten. Hoe meer ervaringen, hoe meer reviews. En hoe sneller we leren wat écht werkt in de zorg.’ ‘De ZorgInnotheek wordt nu twee jaar met succes gebruikt binnen Attent. Uit vooronderzoek bleek dat zorgmedewerkers wel graag willen innoveren maar niet direct op een pilot zitten te wachten. De werkwijze in onze ZorgInnotheek is dan ook simpel: kies een product, probeer het uit en deel je ervaring. Op deze manier kunnen zorgmedewerkers laagdrempelig kennismaken met de producten er ervaren dat zorgtechnologie misschien kil klinkt maar dat het hele mooie, warme kanten heeft en een waardevolle ondersteuning kan zijn in de zorg.’

Kwaliteit van zorg verbeteren
Nicole Perzyna, Zorgtechnoloog & Functioneel Beheerder bij De Waalboog: ‘Wat deze samenwerking wat mij betreft belangrijk maakt, is dat het een samenwerking is in het gebruik van een uitleensysteem wat gemaakt is vóór en dóór de zorg. Het is ontstaan vanuit een behoefte van zorgmedewerkers en dat vind ik sterk. Zo werken we samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.’

Begin 2023 zal De Waalboog de applicatie implementeren en gebruik gaan maken van de ZorgInnotheek.

Mathieu van Engen (Manager Informatisering & Innovatie) van de Waalboog en Rik Brouwer (Concern controller) van Attent zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

Ook interesse?
Nieuwsgierig naar wat deze applicatie voor een zorgorganisatie kan betekenen en hoe wij samen kunnen werken? Neem dan contact op met: Lisanne Wiggers, Adviseur Zorgtechnologie van Attent Zorg en Behandeling, zorgtechnologie@attentzorgenbehandeling.nl