Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

De Waalboog gaat voor duurzaam

Algemeen

Een duurzame toekomst vraagt iets van ons allemaal. En daar draagt De Waalboog graag aan bij. Daarom zetten we de komende jaren extra in op duurzaamheid.

Duurzaamheid Banner Facebookbericht (Liggend)

Wist je dat de Nederlandse gezondheidszorg verantwoordelijk is voor 7% van de CO2- uitstoot van Nederland. Dit moet de komende jaren drastisch verminderen om met elkaar de klimaatdoelstellingen te halen. De Nederlandse gezondheidszorg doet dit door o.a. uitvoering te geven aan de recent vastgestelde Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’. Verduurzaming is niet langer vrijblijvend. Daarom nemen we ook bij De Waalboog onze verantwoordelijkheid. In het  ‘Duurzaamheidsprogramma De Waalboog 2023 – 2028’ staat hoe wij daar de komende jaren invulling aan geven.

Duurzaamheidsprogramma van De Waalboog
In het duurzaamheidsprogramma van De Waalboog staan vier uitgangspunten waar wij ons de komende jaren op richten. Per uitgangspunt is dit uitgewerkt in concrete en meetbare doelen. De vier uitgangspunten zijn:

  • Het (verder) verduurzamen van ons vastgoed
  • Circulair werken (o.a. scheiden van afval, recycling en het terugdringen van afval (hergebruik in plaats van wegwerp-producten)
  • Het verminderen van medicijnafval
  • Het bevorderen van gezondheid

Met deze uitgangspunten als basis, hebben we vier werkgroepen in het leven geroepen. Zij stellen voor hun aandachtsgebied duurzame doelen op.

Verduurzamen van ons vastgoed
Bij alle nieuwbouw is er ruim aandacht voor duurzaamheid. Voor grote slagen die je kunt maken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, driedubbele beglazing en warmtepompen. Maar ook in het klein, door energiezuinige apparatuur aan te schaffen en overal led-verlichting te installeren. Concreet hebben we bepaald dat:

  • In 2030 de (eigendoms)gebouwen minimaal een A+ label moeten hebben;
  • In 2050 alle (eigendoms)gebouwen minimaal A+++ label moeten hebben;

Voor de nieuwe gebouwen kunnen we hier goed aan voldoen. Maar voor de locaties De Honinghoeve, Nijevelt, Bosweg en het Arcadegebouw (Joachim en Anna) betekent dat we de komende jaren deze gebouwen moeten verduurzamen.

Voedselverspilling
Bij De Waalboog is de voedselverspilling momenteel 40%. Dit kan en moet omlaag gebracht worden. In 2022 is op De Honinghoeve een eerste proef gestart, waarbij alle afval wordt gewogen en toegeschreven aan een afvalstroom. Door dit inzichtelijk te maken wordt helder waar en hoe de verspilling tot stand komt. Het draagt bij tot een betere bewustwording over hoe we omgaan met kostbaar voedsel, ook maakt het zichtbaar hoeveel geld er van ons voedingsbudget weggegooid wordt.

Afvalscheiding
De Waalboog werkt met zes afvalstromen: afval/restafval, glas, papier, swill, vertrouwelijk papier en vetten. Veruit de grootste afvalstroom in 2021 is restafval met 380.000 kg., waarvan incontinentiemateriaal een derde van het gewicht omvat. Het totale gewicht aan afval bedraagt 425.000 kilogram en de verwerking ervan kost De Waalboog jaarlijks €100.000,-. De Waalboog wil het restafval de komende jaren drastisch terugdringen. Door het afval beter te scheiden, kunnen meer producten hergebruikt worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Locaties Nijevelt en De Honinghoeve zijn al gestart met een pilot om afvalstromen gescheiden aan te bieden

Bewustwording
De Waalboog wil graag het draagvlak voor klimaatmaatregelen en verduurzaming vergroten. Daarom moeten we duurzaam werken veel meer opnemen in al onze organisatieprocessen. Daar gaat het het verschil maken. We zullen dan ook geregeld aandacht besteden aan duurzaamheid: bij (team)overleggen, op Win en de website, bij projecten, op social media. Elk jaar geven we een terugkoppeling van de stand van zaken van onze duurzaamheidsdoelen. Ook gaan we challenges bedenken om medewerkers bewust te maken, doen we mee met de Week van Duurzaamheid., gaan we Greenteams oprichten (medewerkers, die het leuk vinden om mee te denken/ duurzame initiatieven hebben), en nog veel meer..

 

Bekijk hier het volledige Duurzaamheidsprogramma De Waalboog 2023 – 2028


Een duurzame toekomst
begint vandaag!

Meer weten of vragen?
Neem contact op met Duurzaamheidscoördinator Loes Marks, duurzaamheid@waalboog.nl