Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

De Waalboog start eerste leer- en innovatieafdeling

Algemeen

In samenwerking met ROC Nijmegen en HAN University of Applied Sciences is De Waalboog gestart met een leer- en innovatieafdeling op afdeling Meidoorn in Nijevelt in Nijmegen. Met het oog op de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de krapte op de arbeidsmarkt, start De Waalboog haar eerste leer- en innovatieafdeling op locatie Nijevelt. Samen met ROC Nijmegen en de HAN is de afgelopen maanden intensief samengewerkt om deze speciale afdeling te openen voor de studenten van verschillende zorgopleidingen. Met de verhuizing van de afdeling in het voorjaar van 2024 naar de nieuwe woonzorglocatie Living-Inn, wordt de leer- en innovatieafdeling uitgebreid, waardoor ook studenten van andere opleidingen zoals Logopedie, Zorgtechnologie en Sport en Beweging, een kans krijgen om praktijk en onderzoek te verbinden op deze nieuwe locatie.

Leer- en innovatieafdeling

Afdeling Meidoorn is gevestigd in locatie Nijevelt in Nijmegen en is zodanig ingericht dat een groep stagiairs/studenten de zorg biedt, onder deskundige leiding van de vaste medewerkers. Alle medewerkers hebben vooraf een intensief traject gevolgd, waarin ze hebben geleerd de juiste begeleiding te geven aan deze studenten. Naast begeleiders zijn er ook werkbegeleiders die zich met name focussen op het ‘meelopen’ met de stagiairs/studenten in plaats van andersom. De vaste medewerkers staan aan de zijlijn ter ondersteuning. De bewoners mogen rekenen op de vaste kwaliteit van zorg en daarnaast is meer ruimte voor persoonlijke aandacht doordat er meer bezetting is op de afdeling. Naast het begeleiden van de studenten is het voor medewerkers van de afdeling ook een leerzame ontwikkeling, waarin men leert van en met elkaar.

Krapte arbeidsmarkt en innovatie

De leer- en innovatieafdeling is mede ontstaan doordat het tekort aan zorgpersoneel hard groeit. Er staan op dit moment ruim 40.000 vacatures open in de Gezondheid- en Welzijnszorg in Nederland (bron: CBS). Met de samenwerking met de HAN en ROC Nijmegen wil De Waalboog zich op de toekomst voorbereiden en mensen uit verschillende invalshoeken een mooie inkijk en toekomst in de ouderenzorg bieden. Daarnaast is het niet alleen in de praktijk leren, maar is de afdeling ook een voedingsbodem voor kwaliteitsprojecten en kleine onderzoeken. Hierbij is de samenwerking met de onderwijsinstellingen ROC Nijmegen en de HAN een belangrijke voorwaarde om deze leer- en innovatieafdeling te laten slagen.

Living-Inn

In het voorjaar van 2024 gaan bewoners van verschillende afdelingen binnen zorgorganisatie De Waalboog verhuizen naar Living-Inn. Living-Inn wordt, samen met partners, in Nijmegen Noord/Lent gebouwd. Met deze nieuwe woonzorglocatie wil De Waalboog bijdragen aan het doel van de gemeente Nijmegen om alle wijken te voorzien van hedendaagse en toekomstgerichte ouderenzorg. In Nijmegen is momenteel in veel wijken een tekort aan beschermde woonvormen voor ouderen.

Living Inn is een nieuw woonconcept waar senioren en starters samen wonen in één gebouw en naar elkaar omkijken. Ontmoeten en samen genieten staan centraal. Naast appartementen voor senioren, starterwoningen, worden er 78 zorgappartementen gebouwd die bestemd zijn voor langdurige zorg. Dit nieuwe woonconcept past binnen het zorgconcept van community care, waarin we bewoners ondersteunen bij het leven en het deelnemen aan de samenleving. Het leren en innoveren biedt hierin ook veel kansen voor studenten van verschillende opleidingen.

Officiële opening 

Op donderdag 5 oktober werd de leer- en innovatieafdeling feestelijk geopend.  Medewerkers, bewoners, mantelzorgers studenten en praktijkbegeleiders waren aanwezig om dit samen te vieren. De eerste ervaringen werden met elkaar uitgewisseld. Een mooie start om van en met elkaar te blijven leren en de verbinding te maken tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Op woonlocatie Nijevelt kwamen medewkerers, vrijwilligers, studenten/stagiaires van ROC Nijmegen en de HAN bijeen om dit gezamenlijk te vieren. Tijdens deze opening sprak clustermanager Toos Smulders over het belang van een leer- en innovatieafdeling en deelden studenten hun eerste ervaringen met de genodigden. Ook medewerkers van afdeling Meidoorn waren er bij om hun ervaringen te delen.