Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Gezocht: nieuwe leden voor cliëntenraad

Algemeen

De Waalboog, een organisatie voor ouderenzorg in Nijmegen, is op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad. Bent u maatschappelijk betrokken en wilt u betekenisvol zijn in de ouderenzorg en in het bijzonder bij De Waalboog? Wij zijn benieuwd naar u.

Clientenraad 2023

De cliëntenraad van De Waalboog
De cliëntenraad houdt zich bezig met alles wat bewoners van De Waalboog aangaat: zorg, welzijn en huisvesting. Zij behartigt de belangen van de bewoners, waakt over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan het bestuur. In bepaalde gevallen heeft de cliëntenraad een instemmingsrecht.

Ook denkt de cliëntenraad mee over ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De cliëntenraad komt graag in contact met haar achterban, dus met bewoners en naasten. Zij zijn onder andere aanwezig bij familiecontactbijeenkomsten, activiteiten en op de afdelingen.

De cliëntenraad telt op dit moment drie leden en wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner. Het is van belang dat er in de raad leden zitten met verschillende specifieke deskundigheid. In dit geval is de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden met bijvoorbeeld financiële en/of juridische achtergrond 


Wat verwachten wij van een lid van de cliëntenraad?

 • Hij/ zij leest beleidsstukken en vormt hierover een visie, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • kan zich inleven in de belangen van bewoners/cliënten;
 • heeft een positieve en constructief kritische houding en beschikt over vaardigheden om samen te kunnen werken;
 • geeft ruimte aan de mening van anderen en is daarin respectvol;
 • heeft goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift;
 • heeft plezier in het proactief bijdragen aan de medezeggenschapsfunctie van de cliëntenraad van De Waalboog en aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Wie bent u?

 • Geïnteresseerd in de ouderenzorg in het algemeen en in de persoonsgerichte zorg en behandeling van De Waalboog in het bijzonder ;
 • Beschikt over bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met De Waalboog;
 • Integer: kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van De Waalboog te behartigen:
 • Bereid om 10 tot 15 uur per maand te besteden aan het vergaderen, het lezen van stukken, het voorbereiden van adviezen en uitvoeren van diverse taken:
 • Beschikt over doorzettingsvermogen en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wat wij bieden?

 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg en behandeling van de bewoners van De Waalboog;
 • Deelname aan studie en trainingsdagen;
 • Een passende vrijwilligersvergoeding.

 

Meer informatie
Informatie over de cliëntenraad vindt u op de webpagina van de cliëntenraad. Verdere informatie over deze functie kunt u verkrijgen via het algemene emailadres van de cliëntenraad: clientenraad@waalboog.nl en telefonisch bij Agaath Eras, ambtelijk ondersteuner cliëntenraad, 06 – 82 11 62 62 (ma – vrij: 9.00 – 12.00  uur) of via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer: 024 – 322 8264.