Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Kwaliteitsverslag 2019

Algemeen, Zorg

De zorg, begeleiding en ondersteuning die wij bij De Waalboog bieden, voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidseisen. Wij werken in lijn met het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  Zo geven we invulling aan ons streven om onze bewoners een passend vervolg van hun leven te bieden.

Kwaliteitsverslag Cover

In ons Kwaliteitsverslag 2019 leggen we verantwoording af over hoe we in 2019 hebben gewerkt om de kwaliteit van leven voor onze bewoners te verbeteren. De verbeteronderwerpen waren afgelopen jaar vooral gericht op persoonsgerichte zorg en wonen & welzijn (onderdelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg)

Wat betreft persoonsgerichte zorg lag in 2019 de focus van verbetering op de bouwstenen:
• Een passend vervolg te bieden aan een persoon door hem tijdig te leren kennen
• Het zorgen dat een bewoner zich “Zo thuis als maar kan” voelt

In het kader van het thema Wonen & Welzijn lag de focus van verbetering op:
• Het ondersteunen bij een voor de bewoner passende, zinvolle tijdsbesteding
• Het recht doen aan een bewoner door hem te ondersteunen om wie hij is

Lees hier het Waalboog Kwaliteitsverslag 2019.

 

Meer over ons kwaliteitsbeleid leest u hier.