Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Nieuwe cliëntenraad

Algemeen

De Waalboog heeft een nieuwe cliëntenraad. De nieuwe cliëntenraad bestaat vooralsnog uit twee nieuwe leden en één herbenoemd lid.

De cliëntenraad zorgt ervoor dat we goed voor de belangen van de bewoners en hun naasten opkomen bij zaken, waarin zij niet zelf kunt zorgen voor inspraak en medezeggenschap. Het zal veel vele bewoners moeilijk zijn om niet meer in hun vertrouwde omgeving te kunnen wonen, door ouderdom, dementie, NAH of andere problematiek, dat realiseert de cliëntenraad goed.

Een goede band met de bewonersraden, met alle mensen die rechtstreeks zorg verlenen, alsook met het ondersteunende personeel en het bestuur gaat voor de nieuwe cliëntenraad hierbij de basis zijn.


Van links naar rechts: Jolanda Brunnekreef, Yolande Wildschut, Agaath Eras en Jenny de Fouw


Mijn naam is Yolande Wildschut, ik ben 69 jaar, en sinds kort lid van de cliëntenraad. Ik ken De Waalboog omdat mijn zus hier sinds een jaar heel prettig woont. In mijn leven heb ik verschillende mooie dingen gedaan en ervaringen opgebouwd. Zo heb ik gewerkt met gehandicapten, in de psychiatrie, in het opbouwwerk en in het vormingswerk. En na 25 jaar hierin gewerkt te hebben, ben ik er mooie films over gaan maken. Privé hebben mijn man en ik (waar ik eind van het jaar 50 jaar getrouwd mee ben) twee eigen kinderen gekregen, hebben we meerdere pleegkinderen opgevoed, en verrijken drie prachtige kleinkinderen ons leven. Ook ben ik altijd mentor en bewindvoerder geweest van mensen die steun nodig hebben in hun complexe leven. En energie krijg ik door lange fietstochten te maken.

Al deze ervaringen wil ik met liefde en motivatie binnen De Waalboog inzetten. Daarbij nodig ik u uit om mij en ons als cliëntenraad gewoon te benaderen als u ons nodig heeft. Samen kunnen we voor uw belangen opkomen en meewerken aan het zorgen voor een fijn leefklimaat. Ik zie ernaar uit om onderdeel uit te mogen gaan maken van al die mensen die hier hun schouders onder zetten!


Mijn naam is Jolanda Brunnekreef, 53 jaar. Ik ben betrokken bij De Waalboog, afdeling Magnolia van Joachim & Anna, omdat mijn ex-partner Lalith daar sinds 1,5 jaar woont. Hij is afkomstig uit Sri Lanka, en sinds begin jaren ’90 Nederlander. Toen hij ziek werd veranderde onze relatie, maar ik ben altijd mantelzorger voor Lalith gebleven. Inmiddels ben ik ook zijn bewindvoerder en mentor. Over mijn ervaringen als mantelzorger schrijf ik voor het blad Ypsilon Nieuws.

Na mijn afstuderen in de culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb ik zeven jaar gewerkt bij Zorgbelang Gelderland als projectleider kwaliteit zorg vanuit patiënten/cliëntenperspectief (met name thuiszorg, mantelzorg en diversiteit). In dit werk heb ik ook ruime ervaring met cliëntenraden opgedaan.

Na Zorgbelang heb ik achtereenvolgens gewerkt voor de Landelijke India Werkgroep (programma medewerker mensenrechten + kinderarbeid/onderwijs), PAX (beleidsmedewerker gender & diversiteit conflictgebieden wereldwijd). Momenteel ben ik promovendus aan de Radboud Universiteit + universiteit Leiden. Daarnaast houd ik me bezig met schrijven (fictie en non-fictie) en met schrijf coaching via de methode “luisteren naar je pen”.

Last but not least ben ik de trotse moeder van een prachtige dochter van 19 jaar, Nina, die algemene cultuurwetenschappen studeert in Nijmegen.

Ik wil me graag inzetten voor de cliëntenraad omdat het vertegenwoordigen en laten horen van de stem van de bewoners van De Waalboog van essentieel belang is om het motto “Zo thuis als maar kan” daadwerkelijk te realiseren.


Beide dames zijn respectievelijk contactpersoon voor het Jozefklooster en Joachim en Anna.


Mijn naam is Jenny de Fouw en ik woon in Afferden, een dorp in het Land van Maas en Waal. Sinds 1 december 2021 ben ik herbenoemd als lid van de nieuwe cliëntenraad. Hoewel mijn echtgenoot, die twee jaar op de Bosweg heeft gewoond, inmiddels overleden is, wil ik mij graag in blijven zetten voor het welzijn van de bewoners van De Waalboog en hun belangen behartigen. In de huidige samenstelling van de cliëntenraad blijf ik de contactpersoon voor verwanten en bewoners van de locatie De Honinghoeve en tijdelijk ben ik dat ook voor de locatie Nijevelt, aangezien de cliëntenraad momenteel nog een minimale bezetting van drie personen kent.


Oproep nieuwe leden

Wij als cliëntenraad willen graag een oproep doen aan verwanten en vrijwilligers/mantelzorgers van bewoners, om na te denken of lid worden van de cliëntenraad van De Waalboog ook iets voor u zou kunnen zijn.


U kunt de CR bereiken via de bewonersraad van uw locatie of via het algemene emailadres: clientenraad@waalboog.nl.

Agaath Eras is de ambtelijk ondersteuner en is elke ochtend aanwezig en bereikbaar via telefoon: 06-8211 6262.