Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Ontwikkelingen raad van bestuur De Waalboog

Algemeen

Per 1 maart 2021 draagt de heer (Loeks) van der Veen zijn taken als lid van raad van bestuur a.i. over aan zittend bestuurder mevrouw (Rita) Arts. We nemen nog niet volledig afscheid van Loeks: in 2021 blijft hij aan als adviseur voor De Waalboog, voor specifieke dossiers op het gebied van financiën, vastgoed en organisatieontwikkeling. Wij zijn Loeks zeer erkentelijk voor zijn inzet de afgelopen twee jaar. Hij heeft, met zijn verbindende en integere leiderschap, deskundigheid en praktische inslag, het afgelopen jaar samen met Rita, een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van De Waalboog.

Jos Meijerink
voorzitter raad van toezicht