Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Subsidie voor gelijkwaardige samenwerking tussen zorgmedewerkers, naasten en vrijwilligers

Algemeen

Eén van de uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan is werken aan een meer gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, naasten, vrijwilligers en zorgteams. Dit is nodig om passende zorg te kunnen blijven bieden. Bovendien zien we dat deze samenwerking meer geluk oplevert bij alle partijen. Deze verandering noemen we ook wel van ‘Zorgen-voor’ naar een cultuur van ‘Samen-zorgen-dat’. ZonMw, de Nederlandse instelling die wetenschappelijk onderzoek in de zorg subsidieert, heeft nu een subsidie van drie ton toegekend voor de innovatie Samen-zorgen-dat. In deze studie werken het UKON (Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen) samen met Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) en De Waalboog. Deze instellingen werken al langer aan het stimuleren van een gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, naasten, vrijwilligers en zorgteams.

Honinghoeve16 Verkl

Het principe van ‘Samen-zorgen-dat’ kunnen we nu verder uitbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Hiermee dragen we bij aan het zoeken naar een oplossing van een groot maatschappelijk vraagstuk, namelijk het probleem dat de langdurige zorg, zoals deze nu georganiseerd is, niet meer houdbaar is door personeelstekorten en de toenemende zorgvraag.

Door middel van actieonderzoek van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Radboudumc, wordt deze cultuurverandering op vier afdelingen ondersteund. De komende 3 jaar  werken we aan een gelijkwaardige dialoog met alle betrokkenen, tasten de deelnemers af wat iedereen kan bijdragen aan een andere werkwijze, wat de interesse en mogelijkheden zijn van een ieder en welke voorwaarden de andere werkwijze vereist. De kennis en ervaringen van ZGEM en De Waalboog wordt door het UKON overgedragen aan de gehele Nederlandse verpleeghuissetting. Uniek is de samenwerking met het ROC Koning Willen 1 College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Vilans (kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning), waardoor de ondersteuning in de zorgpraktijk optimaal is en de kennis ook via hun kanalen snel kan verspreiden.