Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Verdere versoepeling bezoekregeling per 1 juli

Algemeen, Corona

Wat fijn, onze locaties zijn al meer dan 14 dagen geheel corona-vrij! Dat geeft lucht en ruimte voor andere dingen. Ook premier Rutte kondigde afgelopen woensdag in zijn persconferentie veel versoepelingen aan. Er kan steeds meer, zolang we 1,5 meter afstand houden.
Ook op onze locaties kunnen we de maatregelen vanaf 1 juli verder versoepelen. Zo kunnen bewoners vanaf dan twee bezoekers tegelijk ontvangen. Ook kan een bewoner weer opgehaald worden met de auto voor bijvoorbeeld een bezoekje thuis. Dat biedt meer mogelijkheden voor fijne ontmoetingen. Natuurlijk moeten we alert blijven en blijven er maatregelen en afspraken nodig. U leest hierover en de andere nieuwe mogelijkheden in dit bericht.

Coronavirus

Verdere versoepeling bezoekregeling

Met ingang van 1 juli kunnen we opnieuw onze coronamaatregelen verder versoepelen. In overleg met de Cliëntenraad hebben we een nieuwe versie van de bezoekregeling vastgesteld, waarbij er per locatie kleine verschillen kunnen zijn.
In deze flyer  leest u samengevat de mogelijkheden per 1 juli.

Afspraken op hoofdlijnen

Wat blijft:

 • De bezoekregeling geldt voor afdelingen doe niet door corona gesloten zijn (momenteel dus alle afdelingen).
 • Bezoeken kunnen zeven dagen per week plaatsvinden in de volgende tijdsblokken:
  • 10.30 uur tot 12.00 uur
  • 13.30 uur tot 17.00 uur
  • 18.00 uur tot 20.00 uur
   Enkele afdelingen hanteren eigen tijden, zoals bij locatie Joachim & Anna op de afdeling de Wingerd en Bosweg ABCD (conform eerdere tijdsafspraken aldaar).
 • Bewoners mogen op meerdere momenten per dag bezoek ontvangen (bv ’s ochtends bezoek en ’s middags bezoek)
 • We ontvangen bezoek bij de entree van een locatie. Daar krijgt de bezoeker een check-gesprek, desinfecteert de handen en wordt geregistreerd (gegevens worden na 4 weken vernietigd)
 • Bezoek vindt plaats in de eigen kamer van een bewoner.
 • Er mogen maximaal 3 bezoekers mee gaan met een wandeling. Zij bewaren daarbij wel zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand (tenzij ondersteuning nodig is).
 • Tijdens de wandeling zijn geen beschermende maatregelen nodig. Ook niet als men de anderhalve meter afstand niet kan waarborgen.
 • Honden / huisdieren zijn vooralsnog alleen buiten toegestaan.
 • Mondkapjes zijn niet nodig bij een bezoek als u 1,5 afstand kunt houden. Als u wel een mondkapje wenst kunt u die krijgen bij het checkgesprek bij de ingang.

 Wat is nieuw:

 • Per bewoner mogen er twee bezoekers tegelijkertijd komen.
 • Bezoek mag een attentie meebrengen of iets lekkers én dat ook nuttigen tijdens het bezoek in het appartement/kamer.
 • Als de kamer van de bewoner te klein is om meer dan één bezoeker tegelijkertijd te ontvangen en 1,5 meter te handhaven, dan biedt de locatie een alternatieve ruimte om twee bezoekers te ontvangen. Vraag hiernaar bij een zorgmedewerker als dat in uw situatie van toepassing is.
  De Honinghoeve en Nijevelt: Aangezien de kamers van de bewoners van KSW1 en KSW 2 op beide locaties te klein zijn voor meerdere bezoekers kan dat bezoek plaatsvinden in de Brasserie (Honinghoeve) en de voormalige Brasserie (Nijevelt). Verder kunnen bezoekers nog geen gebruik maken van de Brasserie of het terras.
 • Het is toegestaan voor een bezoeker om een bewoner in de auto te vervoeren. Daarbij mogen er meerdere mensen in de auto zitten. Wel adviseren we dat alle inzittenden tijdens de rit een mondkapje dragen.
 • Buiten gelden de regels zoals ze voor de hele maatschappij gelden en we voegen daar geen extra regels aan toe. Zo is het ook mogelijk om een horecagelegenheid te bezoeken. We verzoeken u bij bezoek wel drukke plaatsen te vermijden (supermarkten en winkels).
 • Kinderen tot 18 jaar zijn ook welkom en hoeven de 1,5 meter afstand tot bewoners minder strikt in acht te nemen.
 • Er is maatwerk mogelijk om bijvoorbeeld in kleine kring een verjaardag te vieren. Per locatie kijken we wat een geschikte ruimte is. Dit is altijd in nauwe afstemming met de EVV-er en indien nodig met de Brasserie.
 • Het is weer mogelijk om gebruik te maken van de duofiets met bewoners. Omdat de bewoner en begeleider direct naast elkaar zitten, maken we in dat geval gebruik van een face shield (zie foto) om eventueel risico’s te verkleinen.
 • Op de locaties De Honinghoeve en St. Jozefklooster kan tevens de toektoek weer in gebruik genomen worden.

Leveranciers en externe dienstverleners

Ook komen externe leveranciers weer naar de afdelingen. U kunt hen tegenkomen in de gangen. Zij dragen daarbij verplicht een mondkapje, omdat zij tijdens een werkdag doorgaans bij meerdere organisaties en verschillende locaties komen.

Ook is het vanaf 1 juli weer toegestaan dat thuiskappers, externe pedicuren, masseurs, schoonheidsspecialisten en andere verwante dienstverleners hun diensten weer aan de bewoners aanbieden. Daarbij werken zij met de beschermende middelen naar de voorschriften van De Waalboog en hun branchevereniging.

 

Brasserieën en terrassen

De brasserieën gebruiken we vooralsnog alleen voor bewoners en medewerkers voor lunchpauzes. Met de openstelling van de brasserieën willen we vooral bewoners de ruimte bieden om ook buiten hun afdeling weer een centrale plek te hebben, waar zij naar toe kunnen. Dat kunnen individuele bewoners zijn die een ommetje door het pand maken.

Bezoek kan met de bewoner op de locatie Joachim en Anna en St. Jozefklooster gebruik maken van het centrale terras en de tuin, als de 1,5 meter gegarandeerd is en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Helaas kan het terras bij de Honinghoeve en Nijevelt nog niet gebruikt worden.


Kleine activiteiten

Het is mogelijk om in kleine groepjes bewoners van één en dezelfde afdeling een gezamenlijke activiteit te ondernemen buiten de afdeling. Zo zijn koffiemomentjes of een kleine activiteit in de brasserie mogelijk. Hiervoor vindt vooraf afstemming plaats met de brasseriemedewerker, zodat deze een goede  spreiding kan bewaken.

Ook zijn kleinschalige beweeg-momenten weer mogelijk, zolang het bewoners van één afdeling betreft (met afstand en hygiënemaatregelen bij gebruik van materialen). Ook kunnen medewerkers of vrijwilligers het wandelen met enkele bewoners hervatten, zolang het bewoners van eenzelfde afdeling zijn. Buiten wandelen mag met maximaal 4 personen (dat is inclusief begeleiding). Deze mogelijkheid bestond al.