Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Waalboog verkent overname LuciVer

Algemeen

De Waalboog verkent momenteel of wij overnamepartner willen zijn voor LuciVer, een organisatie voor welzijn, wonen en zorg in Alverna, gemeente Wijchen. Op 10 oktober tekenden De Waalboog en LuciVer daarvoor een intentieovereenkomst.

Ondertekening Inentieovereenkomst Luciver 2

LuciVer is op zoek naar een overnamepartner en heeft in dat kader De Waalboog benaderd met de vraag of wij LuciVer, of een deel daarvan, willen overnemen. LuciVer is gezien de beperkte schaalgrootte (70 bewoners) als zelfstandige zorgorganisatie financieel gezien niet levensvatbaar.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor regionale ouderenzorg
Rita Arts, ondersteund door het managementteam, wil een overname serieus verkennen. Zij ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid de ouderenzorg in de regio in stand te houden. Uiteraard met als kanttekening dat dit financieel en bedrijfsmatig niet ten koste mag gaan van onze huidige organisatie. Zorgkantoor VGZ heeft aangegeven de voorgenomen verkenning toe te juichen en alle medewerking te willen verlenen.

Nader onderzoek
De komende tijd staat in het teken van het verder onderzoeken van een mogelijke overname. Daarbij wordt uitsluitend gekeken naar de intramurale zorg van LuciVer. De wijkzorg en WMO-activiteiten van LuciVer passen onvoldoende in het zorgaanbod van De Waalboog.

Vervolg
Als het onderzoek positief uitpakt zal de overname als een voorgenomen besluit ter advies worden voorgelegd aan de ondernemingsraad en cliëntenraad en ter goedkeuring aan de raad van toezicht. Wij streven ernaar de verkenning voor het einde van het jaar gereed te hebben, maar zijn daarbij afhankelijk van externe partijen waarmee nog nader overleg moet plaatsvinden.

Meer informatie over LuciVer


Op de foto: Links – Rob van Dam, bestuurder ad interim Luciver; rechts – Rita Arts, bestuurder De Waalboog