Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Rita Arts loopt mee op locatie De Honinghoeve

Algemeen

Rita Arts, bestuurder De Waalboog, blikt terug op haar inspirerende en leerzame bezoek aan locatie De Honinghoeve.

Werkbezoek Rita Arts

Als bestuurder had ik de eer om woensdag 29 mei een dag mee te lopen op locatie De Honinghoeve. Dit was een zeer afwisselende, inspirerende en leerzame ervaring. Ik nam deel aan verschillende overlegvormen en activiteiten. Hierdoor kreeg ik een goed inzicht in de dagelijkse gang van zaken en de grote betrokkenheid van het team en de bewoners.

Overleg met teamcoaches

Mijn dag op De Honinghoeve begon met een overleg over de bedrijfsvoering met de teamcoaches. Het was erg bemoedigend om te zien dat er goede stappen worden gezet om de roosters, bezetting en financiën te optimaliseren. De teamcoaches deelden hun vooruitgang en de uitdagingen die ze tegenkomen, wat leidde tot vruchtbare discussies en nog meer ideeën voor verdere verbeteringen.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

Vervolgens woonde ik een multidisciplinair overleg bij. Hier was ik erg onder de indruk van de grote deskundigheid van de professionals. Het overleg betrof een complexe woon-zorgsituatie van een echtpaar waarbij de dochter, de wijkverpleegkundige en de zorgtrajectbegeleider aanwezig was. De professionals werkten met veel respect en in nauwe afstemming met de familie om vervolgstappen te overwegen. Dit getuigde van een diepgaande zorg en betrokkenheid bij het welbevinden van zowel de bewoners als hun families.

Wandeling met bewoners 

Na het MDO maakte ik een wandeling met een groep bewoners die goed ter been zijn, samen met de bewegingstherapeut. Dit was een aangename en verfrissende ervaring. Het belang van beweging en fysieke activiteit voor de bewoners werd duidelijk, evenals de positieve invloed hiervan op hun welbevinden en de sociale interactie onder het genot van een kopje koffie.
Daarna door naar een kort bezoek aan de bingo-activiteit. Dit gaf een kijkje in de recreatieve activiteiten die De Honinghoeve organiseert. De sfeer was levendig en het was duidelijk dat de bewoners veel plezier beleven aan deze sociale bijeenkomsten.

Overleg met de bewonersraad

De dag werd afgesloten met een overleg met de bewonersraad, onder de bezielende aanvoering van Toos Smulders. Dit overleg gaf een goed beeld van de betrokkenheid van de bewoners bij de besluitvorming en de dagelijkse gang van zaken binnen De Honinghoeve. De input en suggesties van de bewoners werden serieus genomen, wat bijdraagt aan een gevoel van gemeenschap en medezeggenschap.

Waardering

Het bezoek aan De Honinghoeve was voor mij zeer waardevol en leerzaam. Ik heb genoten van de diverse activiteiten en overleggen. Het heeft me een nog diepere waardering gegeven voor de inspanningen van het team en de betrokkenheid van de bewoners. Ik wil iedereen bedanken voor het warme welkom en de openheid tijdens mijn bezoek. Dit kijkje in de keuken van De Honinghoeve heeft me geïnspireerd en gemotiveerd om de ingezette positieve ontwikkelingen voort te zetten.

Dank aan iedereen bij De Honinghoeve!

Rita Arts