Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Corona-vaccin voor bewoners besteld!

Algemeen, Corona

Goed nieuws! Het vaccin voor bewoners is besteld. Op dinsdag 26 januari komt het aan bij De Waalboog en zorgen we voor de verspreiding naar centrale plekken per locaties. Woensdag 27 januari worden de bewoners die toestemming hebben gegeven gevaccineerd. 28 en 29 januari gebruiken we voor uitloop en niet voorziene omstandigheden.

Biontech And Pfizer Will Supply 200 Million Doses Of Vaccine Against COVID 19 EU

Pfizer
We krijgen het Pfizer-vaccin. Dat heeft een beperkte houdbaarheid buiten de -70 graden en daarom moet het vaccin in een strak tijdsbestek toegediend worden. Hiervoor is per locatie helder schema gemaakt. Zoals bekend volgt er ook een 2de vaccinatie; deze wordt geleverd op 16 februari. Op 17 februari zullen we starten met de 2de ronde vaccineren. Een week na deze tweede vaccinatie zijn bewoners optimaal beschermd. Tot die tijd moeten we dus nog zeer voorzichtig blijven om besmettingen te voorkomen.

Toestemming bewoners
We inventariseren momenteel welke bewoner of diens wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft voor vaccinatie en wie niet. Het vaccineren is alleen voor verpleeghuisbewoners. Verzorgingshuisbewoners zullen via hun eigen huisarts op een later tijdstip gevaccineerd worden. Wilsbekwame bewoners en de wettelijke vertegenwoordiger van de overige bewoners hebben afgelopen weekend een mail en/of brief ontvangen met onder andere een toestemmingsformulier.

Scholing over vaccineren
Op dinsdag 19 januari hebben we een uitgebreide online informatiebijeenkomst  verzorgd voor verpleegkundigen en artsen van De Waalboog over het vaccineren. Specialisten Ouderengeneeskunde Kim Bergmans en Daniëlle Gommers verzorgden deze scholing. Hierin zijn de deelnemers tot in detail geïnformeerd en geïnstrueerd over het vaccinatieproces Zij zullen de vaccinaties toedienen conform een strikt georganiseerd proces. Een tweetal verpleegkundigen per locatie coördineren het gehele proces binnen de afdelingen van de locatie. Een arts is op elke locatie aanwezig voor als iemand een allergische reactie krijgt. Ook observeren we iedere bewoner tot  een kwartier na het vaccineren. Ook naderhand blijven we uiteraard alert op eventuele bijwerkingen. De vaccinatie registreren we in het cliëntdossier. Voor de bewoner en diens naaste krijgen we vaccinatiekaarten, waarop de vaccinaties worden geregistreerd. Na de 2e vaccinatie stellen we die via de afdeling beschikbaar aan de bewoner of diens naaste.

Vaccinatie medewerkers met restant vaccin voor bewoners
Hoewel we heel gericht de vaccins hebben besteld, weten we dat we vaccins over zullen houden. Er zit een marge in hoeveel vaccinaties er uit een flesje gehaald kunnen worden. Vanzelfsprekend willen wij geen vaccin verloren laten gaan. Het restant mogen we beschikbaar stellen aan onze eigen zorgmedewerkers met direct bewonerscontact die nog geen afspraak voor vaccinatie hebben kunnen maken omdat de vaccinatiecapaciteit bij de GGD vol was.

Eerste medewerkers zijn gevaccineerd
De eerste medewerkers van De Waalboog zijn gevaccineerd! En de komende week volgen zeker  nog veel meer collega’s. De bereidheid onder medewerkers is groot om zich te laten vaccineren. Samen sterk tegen corona!