Zomerbaantje!

Kennismaken met de zorg en lekker bijverdienen? Wij hebben de perfecte zomerbaan voor jou.

Meer info

Meer geld voor de zorg

Algemeen, Werken bij De Waalboog, Zorg

Dit jaar hebben we flink meer geld beschikbaar om aan extra personeel te besteden. Dat is voor iedereen goed nieuws. We hebben dit te danken aan de overheid die opnieuw extra geld heeft uitgetrokken voor de ouderenzorg. Hierdoor ontvangt De Waalboog ook dit jaar € 2 miljoen extra om gezamenlijk aan de zorg en zorgpersoneel te besteden.

Ouderen Geld AdobeStock 660

Deze € 2 miljoen komt bovenop de € 2 miljoen die de overheid al in 2019 beschikbaar stelde. In 2 jaar tijd ruim € 4 miljoen extra gelden is een heel mooie impuls. Die benutten we vooral voor de extra inzet van personeel. Zo gaan we extra woonassistenten aanstellen. Zij zorgen onder andere zorgen voor meer aandacht voor de bewoners en extra toezicht. Ook gaan we meer verpleegkundigen aanstellen en werken we aan het verbeteren van hun deskundigheid. Elke locatie heeft zijn eigen budget waardoor de locaties meer regie en zeggenschap hebben over de besteding van de middelen.

Herziening zorgtarieven

Ook zijn we blij dat de zorgtarieven herzien zijn. Hierdoor krijgen we meer inkomsten voor zwaardere zorg. Dat geeft voor 3 van onze locaties meer financiële ruimte. Bij het St. Jozefklooster, waar juist voornamelijk mensen met een lagere zorgzwaarte wonen, pakt dat minder goed uit. Op de lagere zorgzwaarte wordt namelijk gekort op de tarieven. Ook op de stafafdelingen zijn de financiële middelen beperkter. Zo willen we de financiële groei vooral ten gunste laten komen aan de zorg.

Woonassistent bij De Waalboog

Nethanja Koenen is inmiddels 1,5 jaar werkzaam als woonassistent bij De Waalboog. Ze vertelt: “Nadat ik een tijd als vrijwilliger actief was bij De Waalboog, zag ik de vacature van woonassistent. Een functie die perfect bij mij past. Mijn taken variëren van toezicht houden in de woonkamers tot een aantal kleine taken op het gebied van schoonmaak tot het bezoeken van activiteiten tot alles wat te maken heeft met voeding voor de bewoners. Het mooiste aan het werken als woonassistent is er echt kunnen zijn voor de bewoners. Het is fijn om de bewoners de aandacht te geven die zij verdienen, tijd die voor zorgmedewerkers zo schaars is.” Lees het gehele verhaal van Nethanja

Willeke Aalders werkt vanaf mei als woonassistent bij De Waalboog. “Over wat het mooiste is aan dit werk hoef ik niet lang na te denken; de lach op het gezicht van de bewoners. De lach die verschijnt bij de kleinste dingen. Zoals een bewoner die bedlegerig is. Ik ga dan even bij haar zitten, vertel een verhaal of zing een liedje. Als er dan toch een lach op haar gezicht verschijnt, is dat prachtig. Dat kleine beetje tijd en aandacht doet dan zoveel goed. De zorgmedewerkers zouden deze aandacht met alle liefde willen geven maar het ontbreekt hen aan tijd. Doordat wij zorgen dat elke bewoner voldoende aandacht krijgt, kunnen de zorgmedewerkers de kostbare tijd besteden aan de zorg” aldus Willeke. Lees het gehele verhaal van Willeke.