Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Looprevalidatie en Valpreventie

Looprevalidatie en valpreventie zijn belangrijk voor herstel en/of behoud van een goede motoriek bij kwetsbare ouderen. Zo behoudt een oudere zo veel mogelijk zijn bewegingsmogelijkheden en vermindert de kans op valincidenten.  Volgens de literatuur leidt dit tot een hogere kwaliteit van leven. De fysiotherapeuten van De Waalboog hebben de laatste 20 jaar hiervoor een zo evidence based mogelijke revalidatieprogramma ontwikkeld, wat aan de basis ligt van deze training.

In de training ligt de focus op het opstaan, lopen en gaan zitten van verpleeghuisbewoners. Aan deze methode is een valpreventietraining toegevoegd, die specifiek is toegesneden op de meest kwetsbare ouderen. Hierin ligt de focus op het opstaan, lopen en gaan zitten van verpleeghuisbewoners. Geïnteresseerde fysiotherapeuten die zich verder willen bekwamen op dit onderdeel, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderzoek en publicaties
Gedurende de afgelopen 20 jaar hebben fysiotherapeuten van De Waalboog op verschillende momenten gepubliceerd over hun bevindingen. Zij hebben verslag gedaan van de effectiviteit van deze interventies en op de doelgroep toegespitste klinimetrie ontwikkeld. Daarnaast hebben ze een op deze doelgroep toegespitst valpreventieparcours ontwikkeld. Deze is op effectiviteit getoetst en ook hierover hebben zij gepubliceerd. Verder hebben ze gekeken naar de gevolgen en risico’s na het stoppen van een behandeling.

Werkwijze
Al het onderliggende onderzoek heeft geleid tot een samenhangende aanpak van looprevalidatie en valpreventie voor kwetsbare ouderen Het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model. De ontwikkelde werkwijze is erop gericht om grondmotorische voorwaarden (waarvan kracht binnen de oudere doelgroep de belangrijkste is) te herstellen. Uit hun ervaring en uit hun effectstudies blijkt dat 75 – 80% van de ouderen, die motorisch nog niet zelfstandig zijn bij de aanvang van de training, klinisch relevant beter gaat functioneren na het doorlopen van de training.

Accreditatie
Sinds 2022 is Het Waalboog Model voor Looprevalidatie en Valpreventie geaccrediteerd voor de herregistratie van geriatriefysiotherapeuten en te volgen bij het online scholingsplatvorm van CME-online.

Cursus Looprevalidatie en Valpreventie

  • Programma: klik hier voor het volledige programma
  • Duur: twee dagdelen
  • De cursus wordt voornamelijk in company gegeven
  • Accreditatie: 6 accreditatiepunten in zowel het algemene als het geriatrieregister
  • Kosten: 275 euro per cursist (incl BTW)
  • Data: nader te bepalen, bij voldoende interesse
  • Trainer: John Branten

Interesse en aanmelden
Heeft u vragen over deze scholing of wilt u zich aanmelden dan kunt u een mailtje sturen naar: looprevalidatie@waalboog.nl


Overige zaken en verantwoording