Looprevalidatie en Valpreventie

Looprevalidatie en valpreventie zijn belangrijk voor herstel en/of behoud van een goede motoriek bij kwetsbare ouderen. Zo behoudt een oudere zo veel mogelijk zijn bewegingsmogelijkheden en vermindert de kans op valincidenten. De fysiotherapeuten van De Waalboog hebben de laatste 20 jaar hiervoor een zo evidence based mogelijke revalidatieprogramma ontwikkeld, wat aan de basis ligt van deze training.

In de training ligt de focus op het opstaan, lopen en gaan zitten van verpleeghuisbewoners. Aan deze methode is een valpreventietraining toegevoegd, die specifiek is toegesneden op de meest kwetsbare ouderen. Hierin ligt de focus op het opstaan, lopen en gaan zitten van verpleeghuisbewoners. Aan deze methode is een valpreventietraining toegevoegd, die specifiek is toegesneden op de meest kwetsbare ouderen. Geïnteresseerde fysiotherapeuten die zich verder willen bekwamen op dit onderdeel, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderzoek en publicaties
Gedurende de afgelopen 20 jaar hebben deze fysiotherapeuten op verschillende momenten gepubliceerd over hun bevindingen. Zij hebben verslag gedaan van de effectiviteit van deze interventies en op de doelgroep toegespitste klinimetrie ontwikkeld. Daarnaast hebben ze een op deze doelgroep toegespitst valpreventieparcours ontwikkeld. Deze is op effectiviteit getoetst en ook hierover hebben zij gepubliceerd. Verder hebben ze gekeken naar de gevolgen en risico’s na het stoppen van een behandeling.

Werkwijze
Al het onderliggende onderzoek heeft geleid tot een samenhangende aanpak van looprevalidatie en valpreventie voor kwetsbare ouderen. De ontwikkelde werkwijze is erop gericht om grondmotorische voorwaarden (waarvan kracht binnen de oudere doelgroep de belangrijkste is) te herstellen. Uit hun ervaring en uit hun effectstudies blijkt dat 75 – 80% van de ouderen, die motorisch nog niet zelfstandig zijn bij de aanvang van de training, klinisch relevant beter gaat functioneren na het doorlopen van de training.

Accreditatie
Sinds 2022 is Het Waalboog Model voor Looprevalidatie en Valpreventie geaccrediteerd voor de herregistratie van geriatriefysiotherapeuten en te volgen bij het online scholingsplatvorm van CME-online.

Cursusdag Looprevalidatie en Valpreventie
Vanaf juli 2022 kunt u deze scholing ook live bij De Waalboog volgen.

In overleg kan deze scholing ook in uw eigen werkomgeving worden gegeven. Hierover maken we graag een passend aanbod voor u.

Interesse en aanmelden
Heeft u vragen over deze scholing of wilt u zich aanmelden dan kunt u een mailtje sturen naar: looprevalidatie@waalboog.nl


Overige zaken en verantwoording