Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Bouwvoorbereidingen voor nieuwe locatie St. Agnetenweg gestart

Bouw

Binnenkort starten we samen met Klokgroep en Woningcorporatie Woonwaarts met de start van een nieuwe locatie in Lindenholt. Aan de St. Agnetenweg komt een woonzorgcentrum voor ouderen met een zorgvraag.

200811 170196 R Entree

De gemeente Nijmegen pleit al jaren voor woon- zorgvoorzieningen in alle wijken zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen omgeving met de zorg en faciliteiten die zij daarbij nodig hebben. In deze wijk in Nijmegen is de nieuw te bouwen woonvoorziening aan de St. Agnetenweg dan ook zeer welkom omdat er in Lindenholt niets is. Het gebouw biedt straks 45 zorgwooneenheden, verdeeld over drie woonlagen. De Waalboog huurt het gebouw en levert de zorg.

Inmiddels zijn voor de bouw van dit woonzorgcomplex de sloopwerkzaamheden nagenoeg afgerond en start Klokgroep de voorbereidende werkzaamheden op. Onlangs zijn, door de goede samenwerking tussen Lindenholt Groen, Gemeente Nijmegen en het bewonersoverleg Lindenholt, 5 bomen verplaatst van de bouwlocatie naar Park Lindenholt. Zo maken we op een duurzame manier ruimte voor de nieuwbouw. 

Naar verwachting wordt aan het einde van het tweede kwartaal gestart met de bouw van het woonzorgcentrum. Ongeveer een jaar later zal de oplevering aan Woonwaarts plaatsvinden. Daarna verhuurt Woonwaarts de wooneenheden aan De Waalboog. Ook buurtbewoners met een zorgvraag kunnen dan een beroep doen op de zorg en faciliteiten van De Waalboog. De Waalboog bekijkt nog wat ons precieze aanbod wordt.

Meer informatie over onze nieuwbouwplannen

De Waalboog is op meer plekken in Nijmegen bezig met nieuwbouw.