Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Bewoners én medewerkers geboosterd

Bij De Waalboog zetten we alles in werking om de zorg in deze tijd door te kunnen laten gaan én bewoners de meest optimale bescherming te bieden. Daarom hebben onze bewoners én medewerkers de boosterprik recent ontvangen.

IMG 20211207 WA0006

Op 15, 16 en 17 december hebben bijna 1.000 medewerkers, vrijwilligers, uitzendkrachten en ZZP-ers hun boostervaccinatie kunnen krijgen via De Waalboog. Dat is heel fijn, want die booster is hard nodig nu. Zo blijven zij op de been om zorg voor de bewoners door te laten gaan. Ook zijn bewoners hierdoor extra beschermd. Medewerkers en vrijwilligers die zich niet bij De Waalboog konden laten vaccineren, omdat zij bijvoorbeeld niet aan de gezondheidsverklaring kon voldoen, kunnen zich voor vaccinatie met voorrang melden bij de GGD.

Eerder al kregen bewoners op 7 december de zo belangrijke booster. Op 21 december hebben we een inhaalronde voor bewoners die tijdens de eerdere vaccinatieronde hun booster niet konden krijgen. Dit gaat om een betrekkelijk kleine groep bewoners.

Mevrouw Drempt van de Plataan op Nijevelt was de eerste bewoner die de booster kreeg. Met een goed gestroomlijnd vaccinatieteam volgden op 7 december daarna de andere bewoners (die daar toestemming voor hadden gegeven).

KLIK HIER voor meer informatie over onze coronamaatregelen.

Onlangs verscheen een wetenschappelijke publicatie in het vooraanstaande International Psychogeriatrics over het onderzoek naar de verruiming van de bezoekregeling na de 1e lockdown door COVID-19 (2020) waarbij er een bezoekverbod gold in de verpleeghuizen. De Honinghoeve was één van de locaties die deelnam aan dit landelijke onderzoek. Hoogleraar prof.dr. Raymond Koopmans, en tevens specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog is één van de drijvende krachten achter dit onderzoek.

In deze publicatie worden de resultaten beschreven van de eerste 3 weken van het onderzoek. Hierbij werd gekeken naar de haalbaarheid van de door de overheid gestelde maatregelen en impact hiervan op het welbevinden van de bewoners, de bezoekers en het personeel.

Op de locaties Nijevelt, Joachim en Anna en De Honinghoeve kregen vandaag de bewoners die daar toestemming voor hadden gegeven het vaccin. De energie is voelbaar bij de teams die hierbij betrokken zijn. Iedereen is extra gemotiveerd om het vandaag te laten slagen. De betrokkenheid is enorm. Al vroeg in de ochtend was een team per locatie bezig om alle vaccins voor te bereiden. De flacons met het vaccin moesten verdund worden, om daar vervolgens liefst 6 vaccins per flacon uit te halen. Best spannend om met zo’n kostbaar en belangrijk vaccin te werken. ‘Je hebt dit al tig keer gedaan bij bijvoorbeeld de griepspuit, maar dit voelt toch echt heel anders’, aldus een van de betrokken verpleegkundigen.

Strak schema
Volgens een strak schema kwamen de afdelingen ‘hun vaccins’ halen, waarna het vaccineren ook bij hen op de afdeling kon beginnen. Gestructureerd worden de lijsten bijgehouden wie gevaccineerd mag worden, en of iemand extra aandachtspunten of contra-indicaties heeft. Over het algemeen verloopt het heel soepel. Een enkele dementerende heeft moeite met het vaccineren. Een bewoonster begrijpt het niet en heeft er duidelijk geen zin in. De zoon wordt erbij gevraagd om samen te zorgen dat moeder toch gevaccineerd kan worden.

Zucht van verlichting
Het was een flinke uitdaging in een kort tijdsbestek. Maar iedereen zette zich er voor de volle 100% voor in. ‘Samen sterk tegen corona’ is vandaag nog meer voelbaar dan anders! Bestuurder Rita Arts zegt blij en trots te zijn.  ,,Er gaat een ongelooflijke zucht van verlichting door onze verpleeghuizen. Eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Gelderlander: Eerste Prik voor Wil (87), maar de knuffel moet nog even wachten in Huize Nijevelt

Pfizer
We krijgen het Pfizer-vaccin. Dat heeft een beperkte houdbaarheid buiten de -70 graden en daarom moet het vaccin in een strak tijdsbestek toegediend worden. Hiervoor is per locatie helder schema gemaakt. Zoals bekend volgt er ook een 2de vaccinatie; deze wordt geleverd op 16 februari. Op 17 februari zullen we starten met de 2de ronde vaccineren. Een week na deze tweede vaccinatie zijn bewoners optimaal beschermd. Tot die tijd moeten we dus nog zeer voorzichtig blijven om besmettingen te voorkomen.

Toestemming bewoners
We inventariseren momenteel welke bewoner of diens wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft voor vaccinatie en wie niet. Het vaccineren is alleen voor verpleeghuisbewoners. Verzorgingshuisbewoners zullen via hun eigen huisarts op een later tijdstip gevaccineerd worden. Wilsbekwame bewoners en de wettelijke vertegenwoordiger van de overige bewoners hebben afgelopen weekend een mail en/of brief ontvangen met onder andere een toestemmingsformulier.

Scholing over vaccineren
Op dinsdag 19 januari hebben we een uitgebreide online informatiebijeenkomst  verzorgd voor verpleegkundigen en artsen van De Waalboog over het vaccineren. Specialisten Ouderengeneeskunde Kim Bergmans en Daniëlle Gommers verzorgden deze scholing. Hierin zijn de deelnemers tot in detail geïnformeerd en geïnstrueerd over het vaccinatieproces Zij zullen de vaccinaties toedienen conform een strikt georganiseerd proces. Een tweetal verpleegkundigen per locatie coördineren het gehele proces binnen de afdelingen van de locatie. Een arts is op elke locatie aanwezig voor als iemand een allergische reactie krijgt. Ook observeren we iedere bewoner tot  een kwartier na het vaccineren. Ook naderhand blijven we uiteraard alert op eventuele bijwerkingen. De vaccinatie registreren we in het cliëntdossier. Voor de bewoner en diens naaste krijgen we vaccinatiekaarten, waarop de vaccinaties worden geregistreerd. Na de 2e vaccinatie stellen we die via de afdeling beschikbaar aan de bewoner of diens naaste.

Vaccinatie medewerkers met restant vaccin voor bewoners
Hoewel we heel gericht de vaccins hebben besteld, weten we dat we vaccins over zullen houden. Er zit een marge in hoeveel vaccinaties er uit een flesje gehaald kunnen worden. Vanzelfsprekend willen wij geen vaccin verloren laten gaan. Het restant mogen we beschikbaar stellen aan onze eigen zorgmedewerkers met direct bewonerscontact die nog geen afspraak voor vaccinatie hebben kunnen maken omdat de vaccinatiecapaciteit bij de GGD vol was.

Eerste medewerkers zijn gevaccineerd
De eerste medewerkers van De Waalboog zijn gevaccineerd! En de komende week volgen zeker  nog veel meer collega’s. De bereidheid onder medewerkers is groot om zich te laten vaccineren. Samen sterk tegen corona!

Regiofunctie
In eerste instantie bieden we hier zorg aan positief geteste bewoners van alle locaties van De Waalboog. Maar als de randvoorwaarden het toelaten (er voldoende personeel is en er plaatsen beschikbaar zijn) zullen we hier zorg bieden aan positief geteste ouderen die nog thuis wonen (of uit een ziekenhuis komen), met een vorm van dementie én die specialistische COVID-zorg nodig hebben. We hebben immers ook een verantwoordelijkheid om COVID-zorg te bieden aan mensen uit de regio.

Vrijgekomen etage
Deze etage in de hoogbouw van Nijevelt kwam vrij, nadat hier eerder statushouder woonden. In korte tijd heeft deze etage een metamorfose ondergaan en is hij gereed gemaakt om als nieuwe COVID-afdeling te functioneren. Vloeren zijn vervangen, muren geschilderd, er is heel grondig schoongemaakt en er sanitair is op sommige plekken vervangen. Er zijn heel veel spullen verzameld vanuit Nijevelt om de kamers in te richten en aan te kleden. Ook is een speciaal team samengesteld om hier de specialistische COVID-zorg te kunnen leveren.

Gelderlander
Ook de Gelderlander heeft aandacht besteed aan de nieuwe afdeling:

Informatiebrochure Margriet
Naasten van mensen die opgenomen worden op de Margriet ontvangen de Folder Covid-afdeling Margriet.

Impressie van de afdeling
Leden van het zorgteam


Woonkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Keuken

Gang

 

‘We hebben onze dierbaren los moeten laten, maar we mogen hen ook een beetje vasthouden: de herinneringen aan hen, de liefde waarin we verbonden waren, dat wat ze ons gegeven hebben. Vasthouden en loslaten dus, net als een vlieger. Een vlieger, die we loslaten en die dan omhoog vliegt, de lucht in. Die we echter niet helemaal loslaten, maar aan het touwtje blijven vasthouden. Om een vlieger goed te laten vliegen, moeten we die af en toe wat meer loslaten, een beetje laten vieren. Maar ook moeten we hem soms wat aantrekken, weer iets strakker vasthouden. Om op die manier met onze geliefden verbonden te blijven, los genoeg om hen de ruimte te bieden verder te vliegen, de blauwe lucht in, en toch strak genoeg om de dierbare herinneringen aan hen levend te houden, dat vraagt een stukje levenskunst, vliegenierskunst. Het is iets dat we met vallen en opstaan steeds opnieuw mogen leren in deze periode van ons leven.’

We wensen iedereen toe dat je deze balans mag vinden. Dat je in liefde verbonden mag blijven met je dierbaren, vasthoudend aan jullie liefde en jullie gedeelde leven, en hem of haar toch de ruimte biedend om verder te gaan. Zodat hij of zij jou als stralende vlieger op je levensreis mag vergezellen.

 

Verdere versoepeling bezoekregeling per 20 juli
Met ingang van 20 juli treedt weer een verdere versoepeling in werking van de bezoekmogelijkheden binnen onze locaties. We laten steeds meer los en sluiten verder aan bij de algemene regels in de maatschappij. Dit doen wij in afstemming met onze regionale partners. Daarbij is de afspraak dat:

 • Iedereen buiten een huishouden houdt 1,5 meter afstand à dat is meteen ook maatgevend voor hoeveel mensen er tegelijkertijd in een appartement/kamer van een bewoner kunnen. Bewoners van één afdeling worden gezien als één huishouden. Voor hen is het niet nodig om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • De afdelingshuiskamers zijn niet voor bezoek à daar kunnen we de afstand anders niet garanderen. Bezoek is welkom op de eigen kamer, een alternatieve ruimte in de buurt (als de kamer te klein is), in de brasserie, de centrale terrassen of terrassen van afdelingen (als zij daar over beschikken).

Overige restricties zijn er dan (nagenoeg) niet meer:

 • Bezoekers hoeven zich niet meer te laten registreren.
 • Er vindt geen checkgesprek meer plaats bij binnenkomst.
 • We maken geen gebruik meer van tijdsblokken voor bezoekers.
 • De brasserie nemen we weer voor iedereen in gebruik. Wel is de capaciteit van de brasserie minder omdat er wel 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Het kan dus sneller vol zijn.
 • Het is weer mogelijk om activiteiten voor bewoners van verschillende afdelingen te organiseren. Onze medewerkers dagbesteding verkennen hoe zij hun programma hierop aanpassen. Zang-optredens of samen zingen doen we nog niet omdat dit een verhoogde uitstoot van druppeltjes in de lucht veroorzaakt.
 • Onze medewerkers van de geestelijke verzorging bekijken hoe kerkdiensten en vieringen de komende tijd weer hervat kunnen worden. Bij de Honinghoeve gebeurt dat al in de naastgelegen Goede Herderkerk. Bij het St. Jozefklooster verzorgen de paters de diensten. Op Nijevelt en Joachim en Anna moet dit nog opgestart worden.
 • De Waalboogbus kan de komende tijd weer gebruikt worden voor uitstapjes in de regio. Om in de bus voldoende afstand te bewaren is de capaciteit van de bus wel kleiner.

Uit logeren of op vakantie
In afstemming met het zorgteam is het mogelijk dat een bewoner een of enkele nachtjes naar huis of met naasten mee op vakantie gaat. Als Waalboog houden we goed de ontwikkelingen in de gaten ten aanzien van de Corona-besmettingen in Nederland. Als de aantallen toenemen zullen we dit beleid herzien. Uiteraard willen we familieleden/ naasten ook vragen om nauwlettend de situatie omtrent eventuele uitbraak van Corona in de gaten te houden. Familieleden moeten uiteraard vrij zijn van corona en ook geen corona-gerelateerde klachten hebben. Als dat zo is, dan kan het helaas niet door gaan. Als iemand een wat langere tijd weg is, dan zullen we de bewoner (of diens naasten) bij terugkomst vragen of de bewoner corona gerelateerde klachten heeft.  Mocht dat zo zijn, dan moet de bewoner eerst door de GGD getest worden voordat hij terug kan komen. Wanneer de bewoner geen klachten heeft dan is dat niet nodig.

Korte mededelingen

 • Kinderen en/of kleinkinderen blijven van harte welkom. Conform het landelijke beleid verzoeken we ook bij jongeren van 13 tot 18 jaar de 1,5 meter afstand tot bewoners.
 • Honden mogen weer binnenkomen, houd wel gepaste afstand met andere bewoners en diens familie/ naasten.
 • De thuiskappers, thuispedicure, schoonheidsspecialisten als ook nog andere therapeutische externe behandelaren kunnen hun diensten, ook binnen de afdelingen, weer aanbieden. Zij hanteren minimaal de maatregelen van De Waalboog en waar nodig aanvullende maatregelen vanuit de desbetreffende beroepsgroep.
 • Ondanks dat we momenteel geen corona binnen onze locaties hebben, kunt u zorgmedewerkers of behandelaren aantreffen die beschermende middelen dragen. Vooral medewerkers die op meerdere afdelingen komen zult u daarmee zien. Maar ook zorgmedewerkers dragen het als zij intensievere zorg moeten bieden.

Voorbereid op de toekomst
Om goed voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe golf van het virus zijn we bezig om een structurele quarantaine-afdeling in te richten. Momenteel is de afdeling Rozenhof op Nijevelt nog hiervoor gereserveerd. Dit is een afdeling met 7 plaatsen die bij een nieuwe golf  van het virus snel gevuld kan zijn. Daarom treffen we momenteel voorbereidingen om later dit jaar op Nijevelt over de 3e verdieping te kunnen beschikken. Daar wonen nu nog statushouders, maar zij vertrekken binnenkort naar een woning in de wijk. In overleg met de verhuurder wordt die etage gereed gemaakt als extra uitvalsbasis om bewoners van al onze locaties daar in quarantaine te kunnen verzorgen. We streven er naar om deze afdeling rond november gereed te hebben. In de nieuwbouw van Joachim en Anna treffen we in de bouw ook maatregelen voor de toekomst. Hierdoor kunnen we  één afdeling ook als quarantaine-afdeling gebruiken voor infectieziekten (breder dan corona). Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid om die afdeling op te kunnen splitsen (voor cohort-verpleging) en de mogelijkheid om onderdruk in de kamers te regelen. Hierdoor kan lucht uit een besmette kamer zich niet makkelijk vermengen met de lucht in de gang. Deze afdeling krijgt 18 plaatsen. De bouw van deze afdeling zit echter in een latere bouwfase, dus de komende twee jaar zullen we daar nog niet over kunnen beschikken.

Verdere versoepeling bezoekregeling

Met ingang van 1 juli kunnen we opnieuw onze coronamaatregelen verder versoepelen. In overleg met de Cliëntenraad hebben we een nieuwe versie van de bezoekregeling vastgesteld, waarbij er per locatie kleine verschillen kunnen zijn.
In deze flyer  leest u samengevat de mogelijkheden per 1 juli.

Afspraken op hoofdlijnen

Wat blijft:

 • De bezoekregeling geldt voor afdelingen doe niet door corona gesloten zijn (momenteel dus alle afdelingen).
 • Bezoeken kunnen zeven dagen per week plaatsvinden in de volgende tijdsblokken:
  • 10.30 uur tot 12.00 uur
  • 13.30 uur tot 17.00 uur
  • 18.00 uur tot 20.00 uur
   Enkele afdelingen hanteren eigen tijden, zoals bij locatie Joachim & Anna op de afdeling de Wingerd en Bosweg ABCD (conform eerdere tijdsafspraken aldaar).
 • Bewoners mogen op meerdere momenten per dag bezoek ontvangen (bv ’s ochtends bezoek en ’s middags bezoek)
 • We ontvangen bezoek bij de entree van een locatie. Daar krijgt de bezoeker een check-gesprek, desinfecteert de handen en wordt geregistreerd (gegevens worden na 4 weken vernietigd)
 • Bezoek vindt plaats in de eigen kamer van een bewoner.
 • Er mogen maximaal 3 bezoekers mee gaan met een wandeling. Zij bewaren daarbij wel zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand (tenzij ondersteuning nodig is).
 • Tijdens de wandeling zijn geen beschermende maatregelen nodig. Ook niet als men de anderhalve meter afstand niet kan waarborgen.
 • Honden / huisdieren zijn vooralsnog alleen buiten toegestaan.
 • Mondkapjes zijn niet nodig bij een bezoek als u 1,5 afstand kunt houden. Als u wel een mondkapje wenst kunt u die krijgen bij het checkgesprek bij de ingang.

 Wat is nieuw:

 • Per bewoner mogen er twee bezoekers tegelijkertijd komen.
 • Bezoek mag een attentie meebrengen of iets lekkers én dat ook nuttigen tijdens het bezoek in het appartement/kamer.
 • Als de kamer van de bewoner te klein is om meer dan één bezoeker tegelijkertijd te ontvangen en 1,5 meter te handhaven, dan biedt de locatie een alternatieve ruimte om twee bezoekers te ontvangen. Vraag hiernaar bij een zorgmedewerker als dat in uw situatie van toepassing is.
  De Honinghoeve en Nijevelt: Aangezien de kamers van de bewoners van KSW1 en KSW 2 op beide locaties te klein zijn voor meerdere bezoekers kan dat bezoek plaatsvinden in de Brasserie (Honinghoeve) en de voormalige Brasserie (Nijevelt). Verder kunnen bezoekers nog geen gebruik maken van de Brasserie of het terras.
 • Het is toegestaan voor een bezoeker om een bewoner in de auto te vervoeren. Daarbij mogen er meerdere mensen in de auto zitten. Wel adviseren we dat alle inzittenden tijdens de rit een mondkapje dragen.
 • Buiten gelden de regels zoals ze voor de hele maatschappij gelden en we voegen daar geen extra regels aan toe. Zo is het ook mogelijk om een horecagelegenheid te bezoeken. We verzoeken u bij bezoek wel drukke plaatsen te vermijden (supermarkten en winkels).
 • Kinderen tot 18 jaar zijn ook welkom en hoeven de 1,5 meter afstand tot bewoners minder strikt in acht te nemen.
 • Er is maatwerk mogelijk om bijvoorbeeld in kleine kring een verjaardag te vieren. Per locatie kijken we wat een geschikte ruimte is. Dit is altijd in nauwe afstemming met de EVV-er en indien nodig met de Brasserie.
 • Het is weer mogelijk om gebruik te maken van de duofiets met bewoners. Omdat de bewoner en begeleider direct naast elkaar zitten, maken we in dat geval gebruik van een face shield (zie foto) om eventueel risico’s te verkleinen.
 • Op de locaties De Honinghoeve en St. Jozefklooster kan tevens de toektoek weer in gebruik genomen worden.

Leveranciers en externe dienstverleners

Ook komen externe leveranciers weer naar de afdelingen. U kunt hen tegenkomen in de gangen. Zij dragen daarbij verplicht een mondkapje, omdat zij tijdens een werkdag doorgaans bij meerdere organisaties en verschillende locaties komen.

Ook is het vanaf 1 juli weer toegestaan dat thuiskappers, externe pedicuren, masseurs, schoonheidsspecialisten en andere verwante dienstverleners hun diensten weer aan de bewoners aanbieden. Daarbij werken zij met de beschermende middelen naar de voorschriften van De Waalboog en hun branchevereniging.

 

Brasserieën en terrassen

De brasserieën gebruiken we vooralsnog alleen voor bewoners en medewerkers voor lunchpauzes. Met de openstelling van de brasserieën willen we vooral bewoners de ruimte bieden om ook buiten hun afdeling weer een centrale plek te hebben, waar zij naar toe kunnen. Dat kunnen individuele bewoners zijn die een ommetje door het pand maken.

Bezoek kan met de bewoner op de locatie Joachim en Anna en St. Jozefklooster gebruik maken van het centrale terras en de tuin, als de 1,5 meter gegarandeerd is en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Helaas kan het terras bij de Honinghoeve en Nijevelt nog niet gebruikt worden.


Kleine activiteiten

Het is mogelijk om in kleine groepjes bewoners van één en dezelfde afdeling een gezamenlijke activiteit te ondernemen buiten de afdeling. Zo zijn koffiemomentjes of een kleine activiteit in de brasserie mogelijk. Hiervoor vindt vooraf afstemming plaats met de brasseriemedewerker, zodat deze een goede  spreiding kan bewaken.

Ook zijn kleinschalige beweeg-momenten weer mogelijk, zolang het bewoners van één afdeling betreft (met afstand en hygiënemaatregelen bij gebruik van materialen). Ook kunnen medewerkers of vrijwilligers het wandelen met enkele bewoners hervatten, zolang het bewoners van eenzelfde afdeling zijn. Buiten wandelen mag met maximaal 4 personen (dat is inclusief begeleiding). Deze mogelijkheid bestond al.

De overheid heeft als onderdeel van de bezoekregeling ook de mogelijkheid geboden voor de vaste bezoeker om weer een wandeling te maken met een bewoner. Ook vanuit De Waalboog willen we dat graag en op een veilige manier aanbieden. Hiervoor gelden uiteraard heldere voorwaarden en afspraken, die per locatie iets kunnen verschillen.

De vaste bezoekers van bewoners (één per bewoner en alleen van open afdelingen) kunnen hun naaste mee naar buiten nemen voor een ommetje. De eerste contactpersonen van de bewoners hebben een mail ontvangen over de regeling en de voorwaarden.

We zijn enorm blij met deze uitbreiding van de bezoekregeling en wensen iedereen veel wandelplezier!

Binnen De Waalboog, gaan wij op basis van onze ervaringen van de afgelopen week met het binnencontact locatie Honinghoeve, de bezoekregeling gefaseerd uitbreiden. Vanzelfsprekend met directe betrokkenheid van de cliëntenraad en de OR en in nauwe afstemming met de GGD Gelderland Zuid.

Op dinsdag 12 mei startte we met de proef van het zogenaamde binnencontact bij De Honinghoeve. Er wordt veel gebruik van gemaakt en bewoners van de hoogbouw en medewerkers zijn er erg enthousiast over. Het heeft ook een positief effect op de afdelingen. Bij de Honinghoeve wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de bezoekregeling. Deze uitkomsten en ervaringen nemen we mee bij de verdere uitrol van de bezoekregeling voor de overige locaties.

De bezoekregeling zoals die is uitgewerkt voor locatie De Honinghoeve en getoetst aan de landelijke handreiking, is de basis voor de versoepeling van de bezoekregeling voor De Waalboog. We zetten er op in dat het binnencontact kan plaatsvinden binnen alle locaties met ingang van woensdag 27 mei aanstaande. Een belangrijke voorwaarden is dat een locatie c.q. bouwdeel minimaal 2 weken vrij is van het coronavirus. Of te wel dat het minimaal 2 weken geleden moet zijn dat zowel bewoners als medewerkers van een afdeling niet positief getest mogen zijn op het virus. Dit betekent dat de afdelingen die gesloten zijn en/of de afdelingen die in een bouwdeel gehuisvest zijn direct aan een gesloten afdeling, geen bezoek binnen mogen ontvangen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Eén vaste bezoeker van de bewoner heeft een binnencontact . De EVV-er van een bewoner legt dit vast in het dossier in overleg met u als eerste contactpersoon.
 • Het zichtcontact blijft mogelijk voor andere familie/mantelzorgers/naasten binnen de verschillende locaties.
 • De bezoeker is geheel vrij van klachten en controleert de dag van bezoek de lichaamstemperatuur.
 • De bezoeker draagt zorg voor strikte handhygiëne bij binnenkomst en draagt een mondneusmasker.
 • De bewoner ontvangt het bezoek op zijn/haar appartement/studio. De bezoeker neemt de aangegeven, kortste route naar het appartement/studio van de bewoner.
 • Na het bezoek doet u het mondkapje bij de buitendeur af en past u wederom goede handhygiëne toe bij het verlaten van het gebouw.

De komende dagen werken we per locatie de bezoekregeling op detailniveau nog verder uit, aangezien dit ook per locatie verschillend is. We infomeren betrokkenen per afdeling/bouwdeel/locatie hoe zij de afspraak kunnen maken, hoe de looproute is en hoe het bezoek aan hun naasten verder in zijn werk gaat.