Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

John Branten

Geriatriefysiotherapeut

Beknopte biografie John Branten

John Branten werkt sinds 1986 in de complexe intramurale verpleeghuiszorg en is sinds eind jaren ‘90 geregistreerd geriatriefysiotherapeut. Sinds 2000 heeft hij samen met collega’s regelmatig gepubliceerd over de fysiotherapeutische zorg bij verpleeghuisbewoners. De thema’s van de artikelen bestrijken:

  • de problemen met validiteit van vaak gebruikte klinimetrie bij verpleeghuisbewoners
  • nieuw ontwikkelde klinimetrie en de validiteit en de betrouwbaarheid ervan
  • de effecten van vormen van geïsoleerde krachttraining van quadriceps en heupabductoren op de loopvaardigheid
  • de ontwikkeling van een valpreventieparcours en onderzoek naar de effectiviteit ervan
  • de effecten van de training na het stoppen van een fysiotherapeutische behandeling.

John Branten heeft in samenwerking met collega’s en studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) veel praktijkgericht onderzoek gedaan. Hij is redactielid en columnist van het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysioptherapie (NTGF) en gastdocent bij de Voortgezette Opleiding voor Specialisten Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON) op het thema klinimetrie. Daarnaast is hij sinds 2020 gastdocent bij CME-online op het onderwerp “Beter lopen door krachttraining”.

Ook verzorgt hij de training Looprevalidatie en Valpreventie. 

024 - 382 63 73

j.branten@waalboog.nl