Werken bij De Waalboog

Ben jij nieuwsgierig naar een baan binnen de ouderenzorg? Ontdek onze mogelijkheden!

Meer info

Op weg naar zelforganisatie met nieuwe teamcoaches

Werken bij De Waalboog

De drie musketiers noemen ze zichzelf: Lenie van den Berg, Christine Willems en Mariëlle de Vaan. Deze ervaren Waalboog-medewerkers hebben recent hun opleiding tot teamcoach afgerond. En daar zijn ze maar wat blij mee. Het was een pittig jaar vol zelfreflectie, studeren op latere leeftijd, assessments en door COVID weinig fysieke lessen. Maar het heeft hen veel gebracht en ze zijn trots op het behaalde diploma!

Teamcoaches

v.l.n.r. Lenie van den Berg, Christine Willems en Mariëlle de Vaan

Tijdens dit jaar werkten ze al als teamcoach in opleiding en konden dus de opgedane kennis meteen toepassen. Maar waarin verschilt een teamcoach nou van de zorgmanager? ‘Wij helpen teams met de overgang naar zelforganisatie’, vertelt Lenie, teamcoach op De Honinghoeve. Wij coachen de teams in dat traject en laten hen eerst zelf nadenken over hoe zelforganisatie hun werk en vooral het leven voor de bewoners verder helpt. Een zorgmanager was daar meer sturend op. Medewerkers krijgen zelf veel ruimte om het welzijn voor de bewoners te vergroten. Dat is nieuw. De centrale vraag die wij ons steeds stellen in ons werk is: ‘Helpt dit de organisatie om naar zelforganisatie te komen?’ En dus, helpt dit de bewoner of diens naasten.’

Zorg direct regelen

Marielle, teamcoach op het St. Jozefklooster, vult aan: ‘We werken aan kleinere zorgteams, zodat iedereen de bewoners én elkaar nog beter leert kennen. Hoe zag zijn leven er uit, welk netwerk heeft iemand nog, wat vindt hij of zij belangrijk. Door dat goed te weten van een bewoner kun je de zorg voor hem of haar pas echt goed inrichten. Het helpt enorm dat je als zorgteam daar dan ook zelf de keuzes in kunt maken en de dingen voor een bewoner direct zelf kunt regelen. Zo kunnen we iemand echt een passend vervolg van zijn leven geven. En dat doen we natuurlijk volgens De Waalboog-visie Zo thuis als maar kan.’

Meer teamcoaches

Eerder was de tendens dat de organisatie het met minder zorgmanagers moest doen en nu zien we dat het aantal teamcoaches juist toeneemt. Hoe zit dat? ‘Dat klopt’, vertelt Christine, teamcoach op Nijevelt. ‘Als teamcoach heb je minder afdelingen onder je hoede dan voorheen een zorgmanager. Zo kan je de zorgteams beter bij dat proces naar zelforganisatie helpen. Het is een intensief traject en dan is het prettig om de tijd en ruimte te hebben om met elkaar de ontwikkeling naar zelforganisatie vorm te geven.’

Kwaliteiten en keuzes maken

‘Binnen elk team moet je elkaars kwaliteiten kennen en benutten’, vervolgt Christine. ‘Dat komt niet alleen je werk maar ook het team ten goede. Er ontstaat door het toewerken naar zelforganisatie binnen het team meer ruimte om zelf passende oplossingen te bedenken. Dat zijn we niet gewend en dat verander je niet van de ene op de andere dag. Dat mag groeien, en daar begeleiden wij de teams bij. Het is mooi om te zien hoeveel creativiteit er is in de teams. Ze voelen zich heel verantwoordelijk en zijn extra trots op de resultaten die ze halen.’

Dynamiek

Niet alle afdelingen gaan even snel in het proces naar zelforganisatie. Sommige afdelingen zijn nog zoekend in dit proces. Je hebt nu eenmaal verschil in teamdynamieken. Dat is prima. Ook zijn er verschillen per locatie. Het eerste zorgteam is inmiddels zelfstandig aan de slag. Het is KSW PG1 van De Honinghoeve. Een mooie prestatie! Een aantal anderen zijn al goed op weg en weer anderen zitten nog in de aanloopfase.

Succesjes

Als jullie wat succesjes of inzichten moeten benoemen van afgelopen jaar, waar denk je dan aan?
Lenie: ‘Per team is het maatwerk. Er is geen blauwdruk van hoe we het aanpakken voor alle afdelingen. We merken wel dat zelforganisatie in klein teams veel beter werkt. Je kent de mensen, voelt je er veilig, kunt elkaar ook feedback geven, en zaken als onderling de roosters passend maken gaat ook vaak makkelijker.’
Christine: ‘Teams hebben al een aantal nieuwe inzichten gekregen, bijvoorbeeld in de financiën van de afdeling en het ziekteverzuim. Dat inzicht maakt dat teams hun koers daarop aan gaan passen. De samenwerking onderling en met andere disciplines is daarbij heel belangrijk en verloopt prettig. Het is een ontwikkeling en een wijziging in denken die we als organisatie in zijn geheel en met elkaar vorm geven.’
Marielle: ‘Als teamcoach ben je ook een verbinder. Je brengt mensen met elkaar in verbinding. We stimuleren het als teams een kijkje op een andere afdeling gaan nemen. Daar leer je veel van. Maak gebruik van elkaars deskundigheid. Ik vind het mooi om te zien hoe collega’s van het St. Jozefklooster nu gebruik maken van de deskundigheid op het gebied van PG van collega’s van Joachim en Anna. Samen kom je verder!’

Momenteel is een tweede groep teamcoaches bezig met de opleiding. In september start de derde groep